Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Nova etiqueta enerxética para electrodomésticos

Os avances tecnolóxicos han feito necesaria unha clasificación actualizada sobre a eficiencia de refrixeradores, lavadoras e lavalouzas
Por Elena V. Izquierdo 10 de Decembro de 2011
Img lavadora lavaplatos

O mes de decembro chegou con novidades respecto da cualificación enerxética. A coñecida etiqueta con sete colorees e sete letras que indica a eficiencia de cada electrodoméstico mantén a súa estrutura básica, pero engade novas escalas por encima das actuais ata chegar á A+++ como puntuación máxima. O renovado deseño complétase coa introdución de pictogramas que substitúen ao texto e coa incorporación de novos parámetros como o ruído que fai o aparello ao funcionar ou o gasto en caseta by. Aínda que de momento conviven coa antiga escala, coñecer as melloras que achega a nova etiquetaxe pode axudar a realizar unha compra máis respectuosa co medio ambiente.

Algúns consumidores verían xa en lavadoras , lavalouzas e frigoríficos o novo certificado enerxético, que clasifica a eficiencia dos electrodomésticos. Desde o 30 de novembro, os aparellos que estean á venda deben catalogarse segundo a nova lexislación da Unión Europea. Pero tamén é posible que algúns establecementos manteñan a antiga escala, posto que as máquinas que se puxesen á venda antes do 1 de decembro coa etiqueta anterior poden usala de forma indefinida.

Etiqueta enerxética desde hai 16 anos

Desde o ano 1995, a etiqueta enerxética permite que os cidadáns coñezan dunha maneira rápida e sinxela, a través de letras e cores, a eficiencia dos aparellos domésticos que consomen electricidade. Frigoríficos, conxeladores, lavadoras, lavalouzas, secadoras, fontes de luz, fornos eléctricos e aparellos de aire acondicionado teñen a obrigación de levar esta etiqueta.

Pero nestes 16 anos rexistráronse moitos avances tecnolóxicos que incrementaron a eficiencia destas máquinas que melloran a calidade de vida nos fogares. Por este motivo, era necesaria unha renovación da información para adaptala ás novas capacidades dos electrodomésticos, que agora son máis eficaces e gastan menos recursos.

A información cambiouse para adaptala ás novas capacidades dos electrodomésticos

En 2003 a Unión Europea xa introducira cambios respecto de frigoríficos e conxeladores. Ao crearse refrixeradores cada vez máis respectuosos co medio ambiente e máis eficientes, engadíronselles dúas categorías: A+ e A++. Os novos avances, que alcanzaron ao resto dos electrodomésticos, fixeron que a actualización da etiquetaxe sexa imprescindible para que os compradores poidan ponderar o rendemento e o consumo de enerxía, aspectos básicos no momento da adquisición. Segundo afirman desde o sector do electrodoméstico, a etiqueta enerxética ha suposto un incentivo para os fabricantes, que se viron estimulados para mellorar a eficiencia enerxética dos seus produtos.

Como é a nova etiqueta enerxética

A nova etiquetaxe conserva un deseño similar ao anterior. Mantén sete clases enerxéticas e os mesmos cores, desde o verde para simbolizar os electrodomésticos máis eficientes ata o vermello que cualifica aos que máis consomen e contaminan.

 • Na parte superior da etiqueta pódese ver o nome do provedor ou marca e a identificación do modelo.
 • Debaixo figuran as clases enerxéticas representadas por letras en frechas de cores.

 • Á dereita desta información, en branco sobre fondo negro, destácase a cualificación do aparello cunha das letras, á altura da puntuación obtida. Se é A+++, situarase a letra no posto máis elevado, mentres que se é A, situarase na metade da escala. Isto permite comparar en que posto atópase, se está na mellor posición da clasificación, a peor ou intermedia.

 • Despois móstrase o consumo anual de enerxía.

 • Na parte inferior destácanse as características máis importantes do aparello por medio de pictogramas . A partir de agora, debe incluírse a declaración de ruído nos artigos nos que este sexa un factor determinante.

Entre as novidades, destaca a incorporación de tres clases enerxéticas por encima da A: A+, A++ e A+++, que corresponde ao electrodoméstico máis eficiente. A etiqueta será uniforme para os 27 países que forman a Unión Europea, con independencia do idioma, xa que os textos que figuraban ata agora substituiranse por pictogramas.

Con estes debuxos, o consumidor poderá coñecer as prestacións do produto, o seu rendemento e as súas características dunha maneira máis sinxela, sen que sexa necesario traducir a información a todas as linguas oficiais da Unión Europea. De feito, os consumidores que participaron en estudos que probaban a nova etiqueta, consideran que esta é máis fácil de comprender que a anterior.

O novo certificado ten na A+++ a máxima cualificación

Quen xa viron os novos deseños sinalan que é algo equívoco que a etiqueta reformada conviva coa antiga. Ademais, posto que a nova clasificación non afecta a todos os aparellos, que se incorporarán de modo progresivo, a confusión pode ser maior.

Case sempre se establece unha clasificación de sete colorees e letras. A máxima puntuación que pode ter un electrodoméstico é A+++, en verde escuro, e irá seguida de A++, A+… ata chegar á letra D en vermello. Pero os aparellos coa etiquetaxe antiga terán como clasificación superior a A+ e a clase menos eficiente será a F.

Quen compre un electrodoméstico debe saber se esta conta coa etiqueta vella ou a reformada, porque non é posible comparar dous aparellos do mesmo tipo se teñen escalas diferentes.

Que información destaca cada electrodoméstico

 • Refrixeradores

Os pictogramas achegan información relativa ao consumo anual de enerxía, a capacidade total dos compartimentos de almacenamento, a que corresponde aos alimentos conxelados e a emisión de ruídos, medida en decibeis.

Para outorgar unha clasificación enerxética ou outra, téñense en conta parámetros como o consumo anual de enerxía, o volume e a temperatura máis baixa que poden alcanzar os diferentes compartimentos. Tamén se valora se dispón de non “frost” e o tipo de construción -se é encastrado ou independente-.

Hai aparellos de refrixeración que, de maneira excepcional, mostran dez clases no canto de sete. Son de tipo absorción, fronte aos máis estendidos, que son de compresión. Teñen unha tecnoloxía distinta que os fai silenciosos, pero á súa vez consomen máis enerxía. Os parámetros para clasificalos son similares aos do resto de frigoríficos e conxeladores.

As vinotecas teñen unha etiqueta específica, coas mesmas características que os outros aparellos de refrixeración, pero indica o número de botellas que se poden arrefriar nelas. A súa tecnoloxía tamén é diferente e o seu gasto enerxético é maior. Do mesmo xeito que sucede cos refrixeradores de tipo absorción, a súa clasificación inclúe 10 escalas.

 • Lavadoras

Cos símbolos do certificado enerxético das lavadoras coñécese o consumo anual de enerxía, a emisión de ruídos, a clase de eficacia do centrifugado, os quilos de roupa que permite lavar e o consumo anual de auga.

Para calcular os litros que utiliza ao ano, así como a enerxía e a eficacia do centrifugado, tense en conta o gasto co programa de algodón a 60º a carga completa e parcial, leste mesmo programa a 40º a carga parcial e o consumo en modo apagado e sen apagar.

Segundo indican en ANFEL, a Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Liña Branca, todas as lavadoras con capacidade asignada superior a 3 kg deben ter unha eficacia de lavado de clase A. Por tanto, este aspecto xa non se indica na etiqueta.

 • Lavalouzas

As iconas que figuran na etiqueta dos lavalouzas indican o consumo de enerxía nun ano, a emisión de ruídos en decibeis, a capacidade para cubertos, a eficacia de secado e o consumo de auga anual en litros, non por ciclos como ocorría antes.

Para outorgar a clasificación enerxética, mídese o consumo de enerxía anual dos ciclos de lavado normalizados, cando se carga coa capacidade de cubertos declarada, a potencia e o tempo de duración no modo sen apagar e no apagado.

Como sucede coas lavadoras, os lavalouzas deben ter agora unha eficacia de lavado de clase A, polo que este valor xa non se indica na etiqueta.

 • Televisores

A nova etiqueta tamén se colocará nos televisores. Esta mostra, como no resto dos electrodomésticos, o consumo anual de enerxía. Indica ademais o consumo de potencia en modo aceso, a dispoñibilidade dun interruptor de posición de apagado e o tamaño da pantalla visible, medida en diagonal, tanto en polgadas como en centímetros.

Que simboliza cada pictograma

Cada electrodoméstico leva un grupo de iconas, que dan ao consumidor unha información rápida e comprensible.

De momento, a nova etiqueta colocarase en refrixeradores, lavadoras e lavalouzas

 • O símbolo dunha billa seguida dun número (2.700) l/annum significa que o aparello consome esta cantidade de auga cada ano.
 • Se se ve un tetrabrik seguido cunha cifra (300L), quere dicir que esa é a suma do volume de almacenamento de todos os compartimentos.

 • A capacidade de cubertos nun lavalouzas exprésase cun prato, unha copa, culleres, tenedores e coitelos, xunto ao número de pezas que se poden depositar no electrodoméstico.

 • Unha estrela -como a que simboliza a neve nun mapa meteorolóxico- seguida por outras máis pequenas e unha cantidade (120L) quere dicir que esta é a suma de volume de almacenamento de todos os compartimentos onde se gardan de alimentos conxelados.

 • A emisión de ruído simbolízase cunha icona similar a un altofalante de perfil e ondas de son, cun número debaixo, e exprésase en decibeis.

 • O debuxo dunha camiseta co termo “kg” sobre un número, informa sobre a capacidade da lavadora para o programa normalizado de algodón a 60º ou 40º a carga completa.

 • E para dar a coñecer o consumo anual de enerxía non se utilizan debuxos, senón unha cifra e debaixo kWh/ano.

Calendario de aplicación

Non todos os electrodomésticos terán que levar de momento a nova etiqueta. En principio, deuse prioridade a lavadoras, lavalouzas e aparellos de refrixeración, pero aos poucos incorporaranse os demais.

Ata o 30 de novembro de 2011, os provedores podían usar o novo deseño de maneira voluntaria, pero a partir desa data, é obrigatorio que este primeiro grupo de electrodomésticos leve a certificación actualizada, agás se se puxeron á venda antes de decembro deste ano coa etiqueta antiga.

Por tanto, coexistirán no mercado produtos coa nova etiquetaxe e outros que leven o antigo. Isto obriga a deterse un pouco máis no momento de comprar un produto para saber se a clasificación está actualizada.

A partir do mes de abril de 2012 será obrigatorio mencionar a nova clase enerxética en todo o material de comunicación onde se inclúa información relacionada con enerxía, prezo ou datos técnicos.