Infografía

Nova normativa de instalación de caldeiras

Calderas

O 1 de xaneiro de 2010 entrou en vigor unha nova normativa recollida no Regulamento de Instalacións Térmicas en Edificios (RITE) que prohibe a instalación ou reposición de caldeiras individuais atmosféricas.