Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Nova tarifa para autónomos: 12 claves para non perderche

A redución da cota de autónomos amplíase ata dous anos e hai vantaxes adicionais para os menores de 30 anos, as nais, as persoas con discapacidade ou as vítimas de malos tratos
Por Blanca Álvarez Barco 5 de Marzo de 2018

275 euros ao mes! Esta cota mínima que hai que abonar á Seguridade Social é unha das razóns que máis asusta ao emprendedor que quere dar o paso para converterse en autónomo . Para evitar a fuga destes profesionais e impulsar novas altas, desde xaneiro cotizar como traballador por conta propia sae máis económico. Quen se dea de alta no RéximeEspecial de Traballadores Autónomos ( RETA) a partir desa data pagará tan só 50 euros durante os primeiros doce meses. Ademais, ata chegar aos dous anos, terá bonificacións do 50% sobre a cota durante seis máis e do 30% cada trimestre. Para coñecer todos os detalles acerca da nova tarifa para autónomos, non hai máis que ler as 12 claves que expón este artigo.

Img aut enoma tarifa listadogrande

A Lei de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo ha introducido numerosas reformas e beneficios para os profesionais por conta propia, un total de 3.204.678 en xaneiro, segundo datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. As medidas están encamiñadas a impulsar o autoemprego mellorando as condicións laborais e dereitos dos traballadores autónomos, así como a conciliación da súa vida familiar e profesional.

E respecto da redución da cota ou tarifa mensual que pagan os novos autónomos, estas son as 12 claves que é preciso coñecer.

1. As reducións da tarifa para autónomos amplíanse a dous anos

A tarifa de 50 euros ao mes para os novos profesionais por conta propia consiste en “o pago dunha cota mensual reducida á Seguridade Social”, explica o asesor fiscal e laboral Diego Fernández. Cos cambios da lei, pasa de gozarse durante seis meses a facelo durante todo un ano. E, pasados estes 12 meses, hai outro tres tramos de bonificación: unha redución equivalente ao 50% da cota durante seis meses (abonaríanse 137,97 euros ao mes); unha diminución equivalente ao 30% da cota durante tres meses (192,79 euros mensuais); e, de novo, unha redución do 30% durante outro tres meses (192,79 euros mensuais). Despois, pasarase a pagar a cota normal, que na actualidade é de 275 euros mensuais.

Img autonomo errores grande
Imaxe: monkeybusiness

2 Quen pode acollerse á nova tarifa para autónomos?

Esta tarifa plana de 50 euros beneficia aos novos profesionais por conta propia, pero se non son administradores dunha sociedade mercantil nin son autónomos colaboradores (é dicir, se non pertencen ao réxime especial para familiares dos autónomos). No caso de ter pluriactividad (traballo por conta allea e á vez por conta propia), pódese elixir entre a tarifa plana e as bonificacións que existen por pluriactividad.

3. E se fun autónomo hai tempo e outra vez quero selo?

Se non se traballou como autónomo nos últimos dous anos, é posible acollerse á tarifa de 50 euros mensuais, pero sempre que non se gozou antes de bonificación. No caso de que xa se contase desta bonificación na cota, a persoa désese de baixa no RETA e queira abrir outra vez un negocio, o prazo de espera para a bonificación de 50 euros ao mes é de tres anos.

4. O meu proxecto inclúe empregados, podo beneficiarme desta tarifa?

Si. Eliminouse o requisito de non contratar traballadores; deste xeito, a tarifa plana deixa de estar destinada en exclusiva a novos freelance e autónomos sen empregados contratados.

5. Como se solicita a tarifa reducida?

No momento de darse de alta como novos autónomos a tarifa plana aplícase de maneira automática, sen necesidade de solicitala. Pero isto “faise así, se se cumpren os requisitos para ser beneficiario”, lembra Fernández. Se se teñen dúbidas, o máis aconsellable é, sempre, acudir á axuda dun asesor.

6. Se amplío coberturas, tamén pagarei 50 euros?

Non, posto que a redución aplícase sobre a base mínima de cotización, que inclúe asistencia sanitaria e cotización para a xubilación. “Se queremos cobertura por desemprego e accidentes profesionais, hai que pagar máis”, sinala o asesor fiscal consultado.

7. Vantaxes para os máis novos

Se o traballador por conta propia ten menos de 30 anos (ou é muller menor de 35), pode gozar dalgunha outra vantaxe. Cal? Unha bonificación adicional do 30% sobre a cota por continxencias comúns, tomando a base mínima de cotización establecida nese momento, durante os 12 meses seguintes á finalización do cuarto tramo da bonificación. Neste caso, a nova tarifa plana conta con bonificacións na cota mensual durante 36 meses.

8. Tarifa plana para nais autónomas

No caso de ser nai e autónoma, tamén hai novidades. As mulleres que cesasen a súa actividade por esta causa poden gozar desta tarifa cando reemprendan o seu negocio. Pero deben facelo antes de que pasen dous anos do cesamento.

9. Bonificacións durante cinco anos para colectivos especiais

A nova lei non esquece ás vítimas de terrorismo, violencia de xénero ou a quen teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% (recoñecido). Todos estes autónomos poden beneficiarse de a nova tarifa plana de 50 euros, pero neste caso divídese en dous tramos e dura cinco anos. Tras pasar 12 meses pagando 50 euros de cota mensual, gozarán dunha bonificación do 50% os outros catro anos.

10. A nova tarifa plana non é retroactiva

Ollo! A nova tarifa plana non é retroactiva. E isto que supón? Moi sinxelo: se a persoa deuse de alta antes do 1 de xaneiro de 2018, non se lle aplicará a nova lei, nin os seus beneficios. Neste caso, a tarifa plana de 50 euros só pódese gozar durante seis meses. 

11. E se me atraso no pago?

Antes da nova lei, as penalizacións por atrasos no pago da cota tiñan unha recarga do 20%, pero con ela reduciuse ao 10% se se paga a débeda dentro do primeiro mes natural seguinte. Isto é válido tanto para os autónomos beneficiados con tarifa plana como para o resto.

12. Bonificación do 100% da cota por maternidade ou paternidade

Válida para todos os autónomos (con tarifa reducida ou non) é tamén a bonificación total da cota mentres estas persoas atópense de descanso por maternidade, paternidade, adopción ou riscos durante o embarazo.