Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novas axudas ás familias numerosas

A nova reforma fiscal ten en conta ás familias con máis de tres fillos, que disporán dunha dedución de 1.200 euros anuais desde o 1 de xaneiro de 2015
Por José Ignacio Recio 9 de Xullo de 2014
Img sobrem fies hd
Imagen: Matt Ryall

España ten 46.507.760 de habitantes, un 0,4% menos que a comezos de 2013, segundo os últimos datos oficiais. Boa parte deste descenso reside na saída de inmigrantes como consecuencia da crise, pero tamén se debe á baixa natalidade. O número de nacementos caeu un 6,4% en 2013 por quinto ano consecutivo, debido a unha menor fecundidade e á redución do número de mulleres en idade fértil, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Ademais, a cifra de fogares españois formados por unha parella con tres ou máis fillos diminuíu un 32,8% nunha década (2001-2011). Debido aos seus especiais características e moitos gastos, as familias numerosas están entre os máis afectados pola crise. Por iso non é de estrañar que este grupo familiar sexa un dos principais beneficiarios da recente reforma fiscal, que inclúe unha dedución de 1.200 euros ao ano. Pero, como se explica a continuación, ademais desta nova axuda, hai moitas outras.

Deducións para as familias numerosas na reforma fiscal

Unha familia numerosa é a integrada polos pais e tres ou máis fillos, sexan ou non comúns, e divídense en dúas categorías, por unha banda a xeral, con tres ou catro fillos, e por outro, a especial, a partir de cinco vástagos. Debido aos seus singulares características, este grupo familiar é un dos máis sensibles para os efectos da crise, xa que aos gastos habituais nos fogares engádeselles outros derivados polo maior número de integrantes no seu núcleo e a que teñen que facer fronte a un maior gasto en alimentación, material escolar, vestiario, colexios…

Se algún fillo ten unha discapacidade superior ao 33%, pódense deducir outros 1.200 euros

Con todo, por mor da nova reforma fiscal, estas familias contarán cun novo apoio, xa que disporán dunha dedución de 1.200 euros anuais (2.400 euros no caso das familias numerosas de categoría especial). Este apoio económico non é excluínte, xa que de tratarse de persoas con discapacidade superior ao 33%, poderán beneficiarse doutra dedución de 1.200 euros acumulable.

En calquera dos casos, estas medidas non se aplicarán de inmediato, senón a partir do próximo 1 de xaneiro de 2015, momento en que as familias verán mellorado o seu tratamento fiscal.

Outras axudas para as familias numerosas

Pero as familias numerosas non só teñen esta nova dedución. Tamén dispoñen das seguintes axudas:

  • Contratación de persoal: ao contar cunha persoa de apoio no fogar (coidadoras, limpeza do fogar…) terán unha bonificación do 45% da cotización á Seguridade Social (cando é do 65%). En familias de categoría xeral requírese que os dous pais traballen, mentres que na especial non se esixe esta condición.

  • Imposto patrimoniais: poden rebaixar a taxa de transmisións patrimoniais, que pasa do 7% ao 4%, en función da comunidade autónoma en que resida a familia.

  • Imposto de Bens Inmobles: o IBI depende de cada concello, e a súa rebaixa adoita estar condicionada á renda familiar, o valor catastral da vivenda e o número de fillos.

  • Seguros: as familias con máis de tres vástagos contan con pólizas que contemplan bonificacións do 15% sobre a súa tarifa orixinal, e que inclúen coberturas médicas para todos os seus membros.

  • Aloxamento: certos grupos hoteleiros xeran descontos do 10% nos seus programas familiares (reserva de habitación, actividades, servizos…), mentres que outras brindan propostas vacacionais para que a estancia dos nenos salga gratuíta ou con descontos que se moven entre o 20% e 50%.

  • Bancos: dispoñen de produtos de aforro e financiamento para atender as necesidades destas familias, que en xeral parten de contas nómina, que se comercializan sen comisións e coa obtención de cartóns de débito e crédito gratuítas durante o primeiro ano. Tamén incorporan hipotecas para a primeira vivenda, que se caracterizan por estar adaptadas ás súas necesidades, aínda que sen rebaixas nos tipos de interese.

  • Transportes: os descontos son xeneralizados en todos os mediosde transporte. Os maiores aplícanse en trens, autobuses e barcos (co 20% para a categoría xeral e o 50% para a especial), pero tamén en voos nacionais, onde a rebaixa pode alcanzar o 10% de cada reserva.

  • Universidade: de maior calado son as axudas para que os fillos poidan acceder á universidade, xa que se lles permite unha rebaixa do 50% (ou gratuidade total) da matrícula en universidades públicas, ao que se lle engade a preferencia en bolsas e procesos de admisión.

  • Lecer: non faltan tampouco os descontos en instalacións deportivas, entre outros sectores para o esparexemento, que varían en función de cada concello, podendo alcanzar ata o 50% sobre o seu prezo orixinal.

Baixar o IVE dos cueiros ao 4%

Entre outros grupos de apoio á familia, a Federación Española de Familias Numerosas avoga por unha redución do IVE dos produtos básicos infantís. O actual IVE supón unha carga importante para as familias numerosas, que son as que máis consomen.

Como consecuencia diso, e desde diferentes medios relacionados coas familias numerosas, está a levarse a cabo unha campaña de recollida de firmas para demandar que se baixe ao 4% o IVE dos produtos infantís, entre eles os cueiros. Trátase dun produto de primeira necesidade que as familias están obrigadas a comprar durante varios anos, e que lles supón un importante gasto, xa que na actualidade están gravados cun 21% de IVE.