Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novas cotizacións á Seguridade Social

As remuneracións en especie como plus de transporte, axuda de comida ou achegas a plans de pensións deixan de estar exentas de cotización
Por José Ignacio Recio 16 de Xaneiro de 2014
Img despacho hd
Imagen: David Wall

Os traballadores, e tamén as empresas, terán que pagar máis nas súas cotizacións á Seguridade Social a partir deste ano por conceptos que ata agora estaban exentos, como os pluses de comida e de transporte, as axudas para gardaría ou os seguros médicos privados, entre outros. Segundo a Secretaría de Estado da Seguridade Social, coa obrigatoriedade de cotizar por estas e outras retribucións en especie, reducirase en 1,09 euros ao mes a nómina dos traballadores, aínda que a cifra elévase ata os 50 euros segundo algúns expertos laboralistas, nos casos que perciban axudas de gardaría e vales de comida. Aplicarase en todos os casos? A continuación, explícanse os detalles do novo modo de cotizar e as súas consecuencias.

A obrigación de cotizar por remuneracións en especie afectará a todos os autónomos e empresarios con máis de dez asalariados. Pero tamén á gran maioría de traballadores por conta allea que presenten unha nómina na que se perciba algunha retribución en especie á marxe do salario basee, como pluses de transporte, comida, cheques gardaría, axudas á formación, vestiario, etc. Só haberá algunhas excepcións puntuais, como as referir# a os empregados que conten cos salarios máis altos que xa cotizan pola base máxima (3.597 euros ao mes).

Nas dietas por viaxes só cotizan os gastos que superen entre os 26 e os 91 euros diarios, segundo a estancia

En definitiva, desde agora, válelos de empresa, as achegas a un plan de pensións ou os seguros de saúde deixan de estar exentos total ou parcialmente de cotización. E os traballadores deberán abonar ata un 5% máis por algunhas percepcións salariais, porcentaxe que se lles descontará do seu soldo.

Retribucións en especie

Ata agora era moi frecuente recibir retribucións en especie por parte dos asalariados. Quen non dispuxo dun cheque restaurante? ou que traballador non tivo un plus de transporte para dirixirse ao seu posto de traballo? Estes pluses caracterizábanse porque non se integraban na base de cotización á Seguridade Social ou, de facerse, só era en parte. Xa nada será igual, pois se incluirán na base de cotización pasando a cotizar no réxime xeral. En que casos será máis relevante? De que modo?

  • Plus de transporte: o seu importe total integrarase de forma automática na base de cotización, cando antes estaba exento ata os primeiros 129 euros destas axudas.

  • Plans de pensións: ocorre o mesmo que no caso anterior, xa que todas as achegas terán que integrarse á base de cotización xeral dos traballadores.

  • Axuda de comida: o cambio reside en que mentres ata agora estaban exentos ata nove euros diarios da comida na xornada laboral, agora terán que cotizar de maneira íntegra, aínda que coa excepción de que ao traballador baixaralle o importe do cheque uns 60 céntimos, co que disporá duns 8,40 euros diarios para sufragar a súa comida.

  • Gardaría ou axuda escolar para os fillos: de estar exento na súa totalidade, pasará a conformarse na base de cotización á Seguridade Social dos traballadores.

  • Dietas por viaxes: neste caso mantense o statu quo e só cotizan os gastos que oscilen entre os 26 e os 91 euros diarios, en función da estancia.

No entanto, haberá algunhas (mínimas) excepcións, como son os casos concretos en que os gastos de transporte sexan para traballar fose do centro habitual, para as axudas á formación e melloras das prestacións por incapacidade temporal, que manterán a mesma situación que ata agora.

Outras novidades

A chegada do novo exercicio leva aparelladas outra serie de variacións no escenario dos cotizantes, que afectan tanto os traballadores autónomos como a outras formas de contrato laboral e xubilados. Así, a base mínima de cotización sobe un 2% e a base máxima un 5%. Así mesmo, os autónomos con máis de 10 asalariados (e societarios) deberán pagar unha cota máis alta, cunha desviación de 50 euros cada mes. No entanto, quedan excluídos destas subidas os novos autónomos que se dean de alta no RETA durante o primeiro ano de actividade empresarial. Entre estes cambios, que xa se empezaron a aplicar, destacan os seguintes:

  • O incremento da cotización mínima dos autónomos con máis de dez asalariados e a dos societarios, co fin de equiparala coa base mínima do réxime xeral de asalariados.

  • Increméntanse por segundo ano consecutivo as bases máximas de cotización, nunha proporción do 5%, ata alcanzar os 3.597 euros ao mes.

  • Os traballadores que cheguen á idade xubilación, cotizando polo menos 35 anos e con dereito a recibir a totalidade da súa pensión, poden seguir compatibilizando salario e xubilación.

Os asalariados gañan un 2,5% menos

Cando aínda se remuneraba en especie -exenta na súa cotización-, o salario medio anual dos españois situábase en 22.072 euros en 2012, o que supuña un 2,5% menos que no exercicio precedente, cando estaba cuantificado en 22.642 euros anuais, coa inclusión das diferentes remuneracións dinerarias ou en especie que percibisen estes traballadores, segundo os últimos datos de Mercado de Traballo e Pensións publicada pola Axencia Tributaria.

Tamén se constata que baixou o número de asalariados en algo máis de 500.000 persoas ata alcanzar os 11.969.031 traballadores neste período. Deste conxunto, un terzo presentaba uns ingresos inferiores ou equivalentes ao Salario Mínimo Interprofesional (8.979,6 euros anuais). No entanto, poderían variar estes ingresos a partir de 2014, xa que a posta en marcha da nova medida suporá, se se teñen remuneracións en especie, que os ingresos a partir deste momento rebáixense levemente ao aplicar os novos baremos de cálculo aprobados polo Goberno.