Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novas pensións, como afectan os cidadáns?

A revalorización das pensións desvincúlase do IPC, as prestacións diminuirán e a idade de xubilación aumentará en función da mellora da esperanza de vida
Por Ana Palomo Trigo 10 de Xuño de 2013
Img ancianos
Imagen: roblisameehan

Os máis de nove millóns de pensionistas que hai en España na actualidade, ademais dos que se incorporen nos próximos anos, verán diminuídas as súas xubilacións pola reforma das pensións que está a tramitar o Goberno. Esta redución preténdese facer mediante a rebaixa da pensión aos novos beneficiarios en función do aumento da esperanza de vida. Así mesmo, desvincularase a revalorización da pensión das subidas do IPC, para que dependa dos ingresos da Seguridade Social. Este novo axuste, previsto para leste mesmo ano como urxe Bruxelas e unido á reforma das pensións que entrou en vigor en xaneiro de 2013, fará que os traballadores se retiren máis tarde e que as súas pensións deixen de subir ao redor dun 22%, como se explica a continuación.

Novas pensións para axustarse a Europa

A Comisión Europea ha ofrecido a España unha prórroga de dous anos para cumprir o obxectivo de déficit, pero a cambio esíxelle facer máis axustes. O empeoramento das previsións do OCDE (Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Económicos) para o noso país non fixo senón acrecentar os temores de Bruxelas. De feito, prognostícase que o PIB caerá este ano un 1,7% e crecerá só un 0,4% en 2014, mentres se augura que o paro superará o 28% o ano que vén, case nos mesmos niveis de Grecia.

Aínda que a reforma das pensións non implica unha redución do valor nominal das mesmas, veranse minguadas ao aumentar por baixo da inflación

Así, o Executivo comunitario ha instado ao Goberno español a que realice, antes de que finalice 2013, unha segunda reforma das pensións. Ademais, pretende que a idade de xubilación, que en 2027 chegará aos 67 anos, vaia aumentando de maneira progresiva en función da mellora da esperanza de vida.

Co fin de adecuar o sistema da Seguridade Social ao aumento da esperanza de vida, garantir a súa sustentabilidade no futuro, frear o gasto público e impulsar o envellecemento activo, a nova reforma das pensións públicas aplicarase, pois, con carácter inmediato.

Que determina a sustentabilidade do sistema de pensións

A data de 31 de decembro de 2012, a hucha das pensións acumulaba 63.008 millóns de euros, polo que, se non leva a cabo esta reforma, prevese que o fondo de reserva das pensións esgótese en 2019.

Ademais, desde 2007, hai catro millóns menos de ocupados en España e 600.000 xubilados máis. Se durante aquel ano había 2,53 traballadores que cotizaban por cada pensionista, en 2013 a relación caeu ata o 1,97. Os expertos estiman que para que un sistema sexa sustentable, o mínimo está no 2,1.

Neste sentido, no noso país concorren o catro razoes principais que fan que sexa insustentable o sistema de pensións actual:

 1. O maior problema é a falta de cotizantes, como consecuencia do aumento do paro: as elevadas taxas de desemprego xuvenil e o crecente número de parados de longa duración fan que só haxa 1,97 traballadores en activo por cada pensionista, mentres que segue aumentando o número de xubilados.

 2. O descenso demográfico, cunha natalidade entre as máis baixas de Europa.

 3. O envellecemento da poboación: cada vez hai máis persoas maiores e menos novas.

 4. O aumento da esperanza de vida: a OMS (Organización Mundial da Saúde) cifra a media de vida dos españois para 2013 en 82,2 anos. Os homes chegan aos 79 anos, mentres que as mulleres alcanzan os 85 anos.

Que compoñentes forman parte da nova reforma das pensións

 1. O factor de sustentabilidade

  É o mecanismo que tenta garantir a viabilidade da Seguridade Social mediante unha revisión automática que poida corrixir o gasto excesivo en pensións, a través de tres variables:

  • Axuste do pago das pensións, cada ano, en función da esperanza de vida. Trátase do coeficiente de equidade intergeneracional das novas pensións, é dicir, o cálculo da contía da prestación tendo en conta a esperanza de vida.

  • Desvincular da subida do IPC (Índice de Prezos ao Consumo) as revalorizacións das pensións, co fin de moderar o gasto público.

  • Actualización cada ano das pensións, de acordo coa marcha da economía en cada momento.

  Pola súa banda, a Comisión Europea sostén que a aplicación do factor de sustentabilidade non pode esperar ata 2027, como estaba previsto na reforma das pensións que entrou en vigor en xaneiro de 2013.

 2. A esperanza de vida para calcular a pensión

  Propúxose que a pensión inicial axústese ao total das prestacións que poida percibir o novo xubilado, tomando en consideración a esperanza de vida da súa xeración. Os expertos sinalan que, nun sistema como o actual, a pensión mensual supón un gran gasto, pois os beneficiarios viven cada vez máis anos.

 3. As pensións deixarán de subir conforme á inflación

  As prestacións evolucionarán ao ritmo que marque a marcha da economía (de acordo cos ingresos e gastos do sistema), e non coas fluctuaciones dos prezos, como se facía ata agora. Así, as pensións poden aumentar cando a situación económica sexa positiva e suban os salarios ou a produtividade. De calquera forma, estas prestacións terán subidas moderadas e nunca se incrementarán por encima do IPC.

 4. O equilibrio do sistema de pensións

  A través do factor de sustentabilidade preténdese que o sistema de pensións permaneza en equilibrio ao longo do ciclo económico, non só nun ano determinado.

Verán reducidas as súas pensións os xubilados?

Aínda que, en principio, os pensionistas non verán recortada a contía das súas prestacións, si perderán poder adquisitivo por mor da inflación, que xa non se tomará como referencia para revalorizalas. Así, as pensións futuras non serán inferiores ás actuais, pero tampouco se revalorizarán tanto.

A nova reforma das pensións afectará, en maior medida, aos traballadores que teñen máis de 45 anos

Os expertos aseguran que hai un límite que non se traspasará, xa que a reforma non implica unha diminución do valor nominal das pensións, aínda que estas iranse reducindo aos poucos, pois aumentarán por baixo da inflación, o que supón unha rebaixa en termos reais.

En calquera caso, como a pensión inicial media dos xubilados será máis baixa, para compensala está a proporse o fomento do atraso voluntario do retiro do mercado de traballo.

Así mesmo, preténdese que o IPC sexa o tope máximo de subida anual das prestacións, de tal forma que, nos anos de bonanza, consígase un aforro que vaia engrosando a hucha para o momento en que chegue un período de crise .

En que situación quedarán as pensións

 • Pensións das persoas que xa están xubiladas:

  Para quen xa están xubilados, establecerase unha fórmula de cálculo para revalorizar as pensións, en función de como se xeren os ingresos e os gastos do sistema, isto é, de como marche a situación económica.

 • Pensións das persoas que se xubilen no futuro:

  No momento en que se produza o retiro, calcularase a esperanza de vida desa xeración de forma que, segundo aumente esta, redúzase a pensión, e á inversa. As persoas que aínda non se xubilaron serán, sen dúbida, as grandes damnificadas pola rebaixa das pensións.

  A reforma afectará, en maior medida, aos traballadores que teñen máis de 45 anos na actualidade, posto que os máis novos asistirán, con toda probabilidade, a futuras reformas antes de que lles chegue a quenda de xubilarse.

Na nova reforma tamén se contempla un atraso na idade de xubilación máis aló dos 67 anos fixados a partir de 2027 e que aumente o número de anos de cotización necesarios para alcanzar o total da base reguladora, ou que se teña en conta un período maior para calcular a prestación, ata alcanzar a totalidade da vida laboral, como ocorre noutros países de Europa.

Todo iso, tradúcese nunhas duras medidas de axuste cara a un dos segmentos da poboación máis indefensos, os pensionistas, que verán as súas prestacións minoradas en máis dun 22%, segundo os cálculos do Instituto de Estudos Fiscais.