Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Nove propostas paira pór freo á economía mergullada

Paira frear a economía mergullada, entre outras medidas, vixiarase aos premiados en xogos de azar, o consumo eléctrico das empresas ou os alugueres en zonas turísticas
Por Ana Palomo Trigo 8 de Decembro de 2012
Img vendimia
Imagen: Rigel

O aumento do desemprego, as subidas de impostos e os descensos no consumo provocaron un agravamento da crise e a intensificación da actividade “en B” ou non controlada de forma fiscal. A economía mergullada española chega xa até o 22,5% do PIB (Produto Interior Bruto), o que significa que se está deixando de recadar case 73.000 millóns de euros ao ano, una cantidade que permitiría sanear as contas e reducir o elevado déficit público do país. Nun intento por paliar estes efectos adversos, puxéronse en marcha varios mecanismos co obxecto de frear a fraude fiscal e a economía mergullada. Na seguinte reportaxe detállase cales son estas medidas, entre as que se atopan a coñecida limitación do pago en efectivo a 2.500 euros, ou a regularización fiscal do “diñeiro negro”.

Medidas paira frear a economía mergullada

En España intensificáronse as actuacións contra a economía mergullada a través da Lei 7/2012, de 29 de outubro, paira a Intensificación das Actuacións na Prevención e Loita contra a Fraude.

Erradicar a economía mergullada na UE suporía estabilizar os mercados financeiros e reducir recortes en Educación e Sanidade

 1. A limitación do pago en efectivo a 2.500 euros en operacións nas que estea implicado un profesional.

  O pasado 19 de novembro de 2012 entrou en vigor a limitación que afecta as vendas nas que polo menos una das partes é un empresario ou profesional. A restrición, que se asemella a outras medidas adoptadas en Francia e Italia, persegue frear a economía mergullada, acabar co xa tradicional “con ou sen IVE?”, e tamén prohibe fraccionar os pagos paira eludir ese límite de 2.500 euros.

  Incumprir a lei suporá una sanción equivalente ao 25% do pago realizado en efectivo e a Axencia Tributaria poderá esixir a súa cobro a calquera das partes (comprador ou vendedor) ou establecer que a multa se sufrague de forma solidaria. Si quen recibiu o pago en efectivo é un empresario insolvente, a responsabilidade de abonar a sanción recaerá no seu cliente. No caso de que uno dos empresarios denuncie ante a Axencia Tributaria os feitos, poderíase librar da sanción, que recaería na outra parte. Este límite paira pagar en efectivo amplíase a 15.000 euros paira os cidadáns non residentes.

 2. As rendas non declaradas non prescribirán e imputaranse ao último período impositivo non prescrito.

  Ademais, refórzanse as accións cautelares da Axencia Tributaria, incluídos os embargos, paira evitar que os presuntos evasores declárense insolventes ou realicen alzamento dos seus bens.

 3. A aprobación dunha regularización fiscal do “diñeiro negro”.

  Consta dunha amnistía fiscal que ofrece aos contribuíntes a oportunidade de aflorar capitais ocultos, procedentes de rendas non declaradas, mediante o pago dun gravame especial do 10% do importe dos bens e dereitos obxecto de regularización, con exoneración de sancións, recargas e consecuencias penais.

  O prazo máximo paira regularizar estas contas expirou o pasado 30 de novembro de 2012. Aínda que era una das medidas máis destacadas, pola expectación que xerou, o proceso recadou 1.200 millóns de euros, a metade dos calculados polo Goberno.

 4. O endurecemento da loita contra a fraude fiscal e a economía mergullada.

  Facenda investigará a realización de actividades económicas ocultas ou parcialmente declaradas a través dos consumos eléctricos ou os terminais de cartóns de crédito das empresas.

  Tamén utilizará os datos que lle faciliten os países que xa non figuran nas listas de paraísos fiscais. Neste sentido, España subscribiu convenios de intercambio de información con Suíza, Andorra, Panamá, Bahamas, Antillas Holandesas e Luxemburgo. Ademais, a Axencia Tributaria poderá embargar contas que se atopen noutros países da UE.

 5. Información sobre o patrimonio no estranxeiro.

  A partir do próximo exercicio, todos os contribuíntes deberán informar sobre o seu patrimonio no estranxeiro. En principio, todo o patrimonio do que non se comunique pode considerarse una ganancia patrimonial non xustificada, polo que o contribuínte deberá abonar o 52% do valor dos bens non declarados (o tipo marxinal sitúase no 52% na maioría de comunidades autónomas). Ademais, sobre ese importe hai que aplicar os intereses de demora (ao redor dun 25%) e una sanción equivalente ao 150% da cota defraudada.

  O incumprimento desta nova obrigación levará aparelladas tamén multas de 5.000 euros por cada dato omitido.

 6. Investimento do suxeito pasivo do IVE en operacións inmobiliarias.

  A nova lei contra a fraude intercambia ao obrigado tributario que debe ingresar o IVE en certas operacións inmobiliarias. Polo investimento do suxeito pasivo, o obrigado tributario ao pago do imposto do IVE xa non é quen entrega os bens ou presta o servizo, senón quen recibe eses bens ou o servizo.

  Até agora, cando un promotor con problemas de liquidez entregaba un inmoble ao banco paira cancelar a súa débeda hipotecaria, debía ingresar o IVE desa operación. Con todo, a Axencia Tributaria, ás veces, non cobraba porque o promotor utilizaba o diñeiro recibido do banco paira pagar outras débedas. Coa nova normativa, Facenda asegúrase o cobro xa que, ao investirse o suxeito pasivo é o banco o que deberá declarar e ingresar o IVE repercutido.

 7. Obstrución á autoridade.

  A nova lei reforza a figura do inspector fiscal e endurece as sancións ás empresas por obstrución á autoridade, cando non se facilite a Facenda os xustificantes das súas operacións e demais información solicitada.

 8. Maior responsabilidade paira socios e administradores de empresas.

  Paira evitar vaciamientos patrimoniais, elévase a responsabilidade dos socios e administradores das compañías. Cando una empresa debedora con Facenda disólvese, alegando que non ten patrimonio, e os seus socios recibiron bens dela, a Axencia Tributaria pode, con certos límites, actuar contra estes socios. Facenda pode esixirlles que abonen, a través deses bens, a débeda tributaria da compañía desaparecida.

 9. Outras medidas.

  Paira frear a economía mergullada, inclúese o control de alugueres en zonas turísticas (con especial atención aos locais comerciais en portos deportivos e as actividades de restauración en praias), os amarres en portos deportivos, a venda ambulante en mercadillos, as feiras de mostras, a organización de concertos, o persoal de discotecas, os hoteis de turismo rural ou, mesmo, as actividades extraescolares (as clases particulares, deportes, etc.).

  Ademais, os inspectores poderán embargar os vehículos históricos ou de gran cilindrada e a caixa do día nos negocios e tendas de quen teñan débedas fiscais.

  Así mesmo, controlarase aos premiados en xogos de azar que manteñen débedas co fisco. Neste sentido, Facenda ten pendente o cobro de 6.000 millóns de euros por delito fiscal.

Os tipos de fraude máis frecuentes

Nestes últimos anos, entre as fraudes máis habituais atópanse:

 • A confección de facturas por falsas vendas.

 • A contratación de traballadores evitando as correspondentes altas (eludindo o pago das cotizacións á Seguridade Social ou das retencións a conta do IRPF).

 • A contratación de persoas que compatibilizan o seu traballo co cobro dunha prestación.

 • A non declaración de actividades realizadas.

 • O cobro de subvencións indebidas.

 • A non prestación de servizos contratados.

 • A realización de operacións internacionais fraudulentas.

 • A ocultación de capitais.

 • A utilización de facturas sen IVE. Estímase que as cotas de IVE que se deixaron de ingresar no último ano poderían achegarse a 18.000 millóns de euros.