Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novidades nas nóminas, como me afectan?

Os empresarios deben informar da contía total da cotización á Seguridade Social e indicar a parte de cotización da empresa e a que corre a conta do traballador
Por José Ignacio Recio 27 de Novembro de 2014
Img facturas hd
Imagen: Joel Bez

Desde este mes de novembro, os asalariados que reciban a nómina da súa empresa empezarán a constatar que hai algunhas variacións nela, aínda que afectan máis ás súas formas que ao seu contido. Iso é consecuencia da aprobación dun novo modelo que as empresas deben aplicar e que xerará que os traballadores dispoñan dunha maior información e transparencia no momento de recibir o seu salario a final de mes. Como se detalla na seguinte reportaxe, os cambios non afectan o pago que reciban das súas empresas -será o mesmo-, senón a elementos informativos que figuran neste documento para que os interesados coñezan o destino das achegas.

Cales son os cambios que se reflectirán?

Os cambios nas nóminas son mínimos, pero dótanas de maior transparencia: pasan a reflectir o que achegan as empresas, algo que desde este mes coñecerán os traballadores ao recibir o seu soldo.

Os cambios nas nóminas son mínimos, pero dótanas de maior transparencia

Ata agora, as nóminas reflectían unicamente a base de cotización e a retención que se lles facía. A partir de agora, ampliarase coas achegas que as empresas fan á Seguridade Social, que se incluirán nos recibos salariais. En efecto, os empregadores deberán indicar a contía total da cotización e reflectir con exactitude a parte que corresponde á empresa e a que depende dos propios traballadores. No entanto, poida que non todos os traballadores noten xa os cambios, debido a que se estableceu un período de adaptación de seis meses.

Son varios conceptos os englobados é este apartado, no que se recollen as continxencias comúns, continxencias profesionais por desemprego en contratos fixos, por desemprego en contratos temporais, por formación profesional e polo Fondo de Garantía Salarial (0,2%). Isto na práctica terá un efecto de maior información para os traballadores, xa que poderán coñecer de primeira man e de forma regular (nunca a través de estimacións ou de informacións indirectas) o esforzo que realiza a súa empresa para garantir as prestacións básicas dos mesmos.

Vantaxes do novo modelo

Aínda que non supón un cambio substancial con respecto ao antigo formato, importa unha serie de novidades que todos os asalariados empezarán a notar a partir deste mes:

  • Proporciona unha información máis detallada sobre quen se reparten o esforzo para garantir os dereitos do traballador.

  • Xera maior transparencia e os destinatarios do salario saberán como están repartidas as achegas, sen ningún intermediario no proceso informativo.

  • Disporase dunha nómina máis completa polo feito de ter máis datos para valorala en profundidade, con máis elementos de análises.

  • Homoxeneizaranse con outros modelos que xa se aplican en países da nosa contorna e que conteñen esta clase de información.

  • Completará os datos informativos que aparecen na nómina que reciben os traballadores.

O que non cambia é o deveño ou salario bruto que cobrarán os asalariados, xa que é unha transformación explicativa, que se aplica a partir deste mes, aínda que, como xa se citou, hai un período de adaptación para as empresas de seis meses. Se pasado esta marxe o traballador non recibe esta información, debe comunicarllo ao seu empregador para que actualice o modelo de nóminas conforme ás novas directrices.

Retencións e deduccciones

A retención é a parte da nómina que se refire ao diñeiro que se resta ao soldo dos traballadores, por moitos e variados motivos, ata que conflúe no salario neto, que será a cantidade que reciban os asalariados na súa conta corrente como froito do seu traballo. No entanto, hai que ter presente que para confeccionar unha nómina hai unha serie de deducións básicas e outras que pode realizar o empresario. Haberá que telo en conta para entender correctamente este documento.

  • Dentro das primeiras, e como a máis característica, figura a retención do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), que se establece en función dunhas táboas que cada ano actualiza o Goberno.

  • Polo que respecta á segunda, é máis complexa, xa que se divide en varios apartados. Entre estes destacan os referir# a as continxencias comúns (o 4,7% do salario para todos os traballadores) e as de desemprego e formación, entre outras.