Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novidades nos seguros de dependencia

As achegas realizadas polos titulares dun seguro de dependencia están exentas de tributación ata un límite de 10.000 euros
Por José Ignacio Recio 9 de Abril de 2008
Img dependencia
Imagen: Jessica Merz

Imagen: Jessica Merz

Seis de cada dez persoas cren que serán dependentes no futuro, e o 72% das mesmas considera que de ningún xeito podería afrontar os gastos para plantar cara ás limitacións que lle suporía tal situación. Estas son as principais conclusións que se extraen do segundo estudo sobre dependencia que realizou a aseguradora Caser, no que tamén se pon de manifesto que dous de cada tres dependentes cren que o Estado se fai cargo nas situacións graves, e esperan axudas económicas para esta continxencia persoal. Tendo en conta estes datos, son varias as entidades financeiras que ofrecen (ben potenciados ou ben de nova creación) un seguro de dependencia que permita ao seu titular, chegado o caso, ter cuberta esta circunstancia.

Adaptado ás circunstancias

O seguro de dependencia cobre as distintas circunstancias que se poidan presentar na vida dunha persoa no caso de que no futuro teña mermada a súa autonomía persoal, ben por mor da idade ou por problemas derivados dalgunha enfermidade ou accidente. Doutra banda, é un produto modular, é dicir, que permite a cada asegurado adaptar a póliza ao seu caso específico (idade, situación económica, grao de dependencia, etc.) e acceder tanto ao capital inicial como a unha renda mensual, xa sexa por dependencia total como por dependencia parcial.

A súa mecánica é moi parecida á doutros produtos aseguradores, xa que o cliente contrátao en función do importe da renda mensual vitalicia que desexe recibir (que pode ser de 500, 1.000 e 1.500 euros), e a curmá do produto varía en función da renda vitalicia elixida, así como da idade do asegurado. Antes de contratar unha destas pólizas débese coñecer a distinción entre:

  • Gran dependencia: É aquela en a que se sofre un estado de limitación física ou psíquica irreversible, que impide á persoa realizar actos básicos da vida diaria, polo que necesita o apoio continuo doutra persoa. Neste tipo de pólizas tense dereito a recibir o 100% da renda vitalicia mensual contratada.

  • Dependencia severa: O dependente ten as mesmas limitacións pero, a diferenza da situación anterior, non se require o apoio permanente do coidador. Neste caso, o normal é que as aseguradoras abonen a metade da renda vitalicia mensual contratada polo asegurado mentres este viva.

Unha das vantaxes de contratar un seguro de dependencia é que o novo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) outorga a este o mesmo trato fiscal que aos plans de previsión asegurados, de forma que as achegas realizadas polos contribuíntes estarán exentas de tributación ata un límite de 10.000 euros, ou máis amplo (12.500 euros) para os maiores de 50 anos. Pola contra, e aquí reside o seu principal inconveniente, obriga a aforrar elixindo entre dous modelos, ben para a xubilación, ou para unha eventual situación de dependencia.

Oferta variada

Entre os seguros de dependencia destaca o deseñado por Caser, un novo seguro que garante unha renda mensual vitalicia ao seu titular para cubrir as súas necesidades no caso de que termine sendo dependente. O produto, ademais, ofrece de forma totalmente gratuíta servizos de cobertura asistencial, dos que o cliente se pode beneficiar ata os 75 anos aínda que non presente ningún dos supostos de dependencia. Pódese contratar ata os 65 ou os 75 anos, en función da entidade emisora, e é necesario presentar unha declaración de saúde.

Outras entidades financeiras como Caixa Canarias, Caixa Laitena, Caixa Tarragona e Sa Nostra decidiron incluír tamén este produto entre a súa gama de servizos, permitindo ao seu titular complementar as prestacións públicas que se ofrecen ás persoas dependentes. Estas entidades dispoñen dun seguro que proporciona unha renda vitalicia e unha suma adicional con carácter único, en caso de gran dependencia ou dependencia severa. Segundo matizan desde Caixa Canarias, recíbese un capital adicional de pago único equivalente a cinco veces o importe da renda vitalicia contratada. Estes importes incrementaranse anualmente un 2% durante a vida do seguro, para que o seu valor non se deprecie co incremento do custo da vida. Os prezos das curmás varían segundo a idade, o sexo e a duración do seguro, pero polo xeral, se o subscritor ten menos de 50 anos pode contratalo por baixo de 10 euros mensuais.

Moitos seguros de dependencia inclúen unha garantía de asistencia, como a orientación telefónica ou o asesoramento residencial

É común entre as empresas aseguradoras ofrecer a posibilidade de contratar outros servizos e coberturas adicionais, que poden ser utilizados polo subscritor da póliza aínda que non se atope en situación de dependencia. É o caso concreto de Caser “Dependencia”, que conta cos servizos de orientación telefónica, teleasistencia e axuda a domicilio. Doutra banda, se o asegurado falece antes de cumprir 75 anos sen chegar a ser dependente, os seus beneficiarios percibirán unha cantidade igual a todas as curmás abonadas.

Características do seguro:
  • Prezo: A curmá inicial manterase igual durante toda a duración da póliza.

  • Actualización: A renda e o capital que se reciba actualizarase durante toda a vida do seguro a unha taxa do 2% anual aproximadamente, incluíndo o tempo durante o que se estea cobrando a renda.

  • Flexibilidade: O titular elixe canto desexa cobrar en caso de dependencia: 500, 1.000 ou 1.500 euros mensuais.

  • Capital: Cóntase cun capital único para cubrir os custos iniciais derivados desa situación.

  • Fiscalidade: As curmás son deducibles da base impoñible segundo a lexislación vixente.