Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novo programa de consumo europeo, como me afecta?

A nova normativa comunitaria protexe máis ao consumidor e afecta, entre outras operacións, ás compras en liña, o período de rebaixas ou unha maior transparencia nos prezos
Por José Ignacio Recio 21 de Maio de 2014
Img europa hd

A partir do 13 de xuño de 2014, data na que entrará en vigor a nova normativa comunitaria en materia de consumo, os cidadáns estarán máis protexidos. A posta en marcha do “Programa de Consumidores 2014-2020”, que deseñou a Comisión Europea, pretende dar máis protección aos usuarios nas súas compras, adaptándose á evolución dos mercados e afrontando os novos retos da actual contorna económica. Así, non estarán reglamentadas só as tradicionais adquisicións, senón tamén as que se realizan en liña. Ademais, sairá reforzado o consumidor coa ampliación do prazo das devolucións ou a supresión das recargas a través dos pagos realizados con cartóns de crédito. Tamén se terá en conta a tempada de rebaixas e unha maior transparencia nos prezos. E, como se sinala ao longo da reportaxe, haberá un incremento de mecanismos de autodefensa, sen que o cidadán deba recorrer a longos e custosos procedementos xudiciais.

Como o notarán os consumidores?

O novo programa de consumo pon o acento en apartados que ata agora non estaban contemplados na normativa europea, e noutros que si o estaban pero que sufriron modificacións para adecualas ás novas tendencias do mercado, como a utilización cada vez maior de Internet para realizar compras. En calquera caso, os cambios máis sensibles para os cidadáns notaranse nas seguintes actuacións:

  • 1. Amplíase o prazo de devolución das compras ata os 14 días, fronte ao sete que tiñan ata agora os consumidores.

  • 2. Suprímense as recargas nos pagos con cartóns de crédito (ou outros medios de abono) e liñas directas, xa que a partir de agora non estarán validados pola nova normativa e non os poderán aplicar os comerciantes nas operacións dos seus clientes.

  • 3. O prazo de reembolso será tamén de 14 días a partir do desistimiento, no que se incluirán os prazos de entrega. Empezarase a computar desde o preciso momento da recepción dos artigos por parte do consumidor e no que se devolverán tamén os gastos de entrega.

  • 4. Haberá maior transparencia nos prezos, xa que os usuarios terán que ser comunicados de forma nítida do custo total das súas adquisicións e sobre calquera gasto adicional que leve a operación, e que en referencia ás compras por Internet implicará que non teñan que asumir gastos dos que non fosen informados o proceso de compra.

  • 5. Contarán con maior protección fronte á falta de información dos comerciantes, o que quedará reflectido no feito de que cando o vendedor non informe de forma correcta ao cliente sobre o dereito de desistimiento, leste disporá dunha ampliación no período de devolución, que será dun ano, incluíndo ás poxas en liña.

  • 6. Elimínanse os gastos e custos ocultos das compras por Internet, xa que os consumidores deberán confirmar o pago dos seus servizos e, desta forma, eliminar algúns gastos por servizos gratuítos que se ofrecen nalgunhas páxinas web.

  • 7. Prohíbense as casas marcadas por defecto na formalización das adquisicións en liña, algo que ata agora se traducía na compra de seguros de viaxes, aluguer de vehículos e, mesmo, reserva de hoteis de forma indirecta con que algúns intermediarios turísticos venden os seus billetes de avión con estas estratexias comerciais.

Produtos dixitais

Unha das maiores novidades da nova normativa europea sobre consumo reside en que se dará unha maior protección aos usuarios con respecto á compra de calquera produto dixital.

Para iso demandarase unha maior calidade na información destes produtos, que en moitos casos é hoxe bastante deficiente e non asumible polos usuarios, incorporándoa á súa compatibilidade con hardware e software ou ao dereito dos usuarios dixitais a realizar copias do contido, entre outras actuacións.

Por outra banda, é reseñable que nesta ocasión a lexislación comunitaria terá en conta as informacións para desistir das compras de contido dixital, tales como as descargas musicais ou de estreas cinematográficas, pero só ata o momento en que comece o proceso de descarga real. Isto evitará moitas dúbidas entre os consumidores sobre se vulneran as leis de propiedade intelectual.