Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novos depósitos solidarios

Os novos depósitos vinculados á defensa dos Dereitos Humanos, que poden contratarse desde 1.000 euros e teñen unha rendibilidade do 3,50%, tratan de fomentar o aforro responsable
Por José Ignacio Recio 3 de Outubro de 2007

Quen máis quen menos, todo o mundo desexa poder contribuír a mellorar as condicións de vida dos máis desfavorecidos, aínda que moitas veces descoñece o modo de facelo. Agora é posible implicarse na defensa dos Dereitos Humanos contratando un depósito bancario, porque o banco ético Triodos Bank e a organización de defensa dos dereitos humanos Amnistía Internacional presentaron un novo produto bautizado como ‘Depósito Actúa’. Este depósito, froito dun acordo subscrito entre ambas as organizacións, ten como obxectivo fomentar o aforro responsable. A súa principal novidade radica en que é a primeira vez que Amnistía Internacional apoia un produto de aforro en España. Esteban Barroso, director xeral de Triodos Bank, destaca que o aforro responsable articúlase sobre tres eixos claramente diferenciados. Por unha banda, apela ao compromiso da entidade de desenvolver “produtos financeiros que permitan que persoas e institucións poidan optar, dentro da oferta bancaria, por produtos afíns aos seus valores e a súa forma de entender o mundo”. Outro eixo fundamental é que para que o aforro sexa responsable, debe cubrir os atributos de seguridade, rendibilidade e liquidez. E por último, o concepto de aforro responsable aséntase sobre o coñecemento da realidade social e ambiental que promoven as institucións financeiras co diñeiro dos seus clientes.

Os depósitos solidarios non serven para facer crecer de foma rápida os nosos aforros, pero ofrecen a satisfacción de colaborar en diferentes proxectos solidarios

O ‘Depósito Actúa’ é unha imposición a prazo fixo a un ano, que pode contratarse desde 1.000 euros sen comisións e sen cambiar de banco, e que ofrece unha rendibilidade do 3,50% T.A.E. A entidade emisora doará adicionalmente, durante o primeiro ano, o 0,7% do importe de cada depósito contratado a Amnistía Internacional para a promoción dos Dereitos Humanos en todo o mundo. Así mesmo, a entidade ofrece aos seus clientes, a posibilidade de doar todo ou parte da súa 3,50% T.A.E. a esta organización. Outra característica é que este depósito pode asociarse a unha conta da que o cliente sexa titular, aberta en calquera entidade de crédito establecida en España, a través da que se lle abonarán os intereses do depósito e o capital ao vencemento. Non ten gastos de apertura nin mantemento, e pódense contratar desde 1.000 ata 500.000 euros.

Outros proxectos solidarios

O mercado ofrece tamén outras posibilidades de contratar produtos de carácter solidario. BBK, A Caixa, e Caixa Catalunya son algunhas das entidades financeiras que dispoñen destes depósitos bancarios, baseados todos na posta en marcha de proxectos solidarios, e cuxa diferenza radica na achega mínima que hai que facer, que oscila entre 300 euros e 1.000 euros. A súa rendibilidade está en sintonía co resto de produtos do mercado, entre un 2% e 4%, aínda que algúns posúen plusvalías refenciadas á evolución de euribor. En definitiva, os depósitos solidarios non supoñen ningunha panacea para facer crecer de foma rápida os nosos aforros, aínda que a cambio permiten a satisfacción de colaborar en diferentes proxectos solidarios.

Ofrecer unha alternativa ao tradicional modo de aforro é o que pretende a caixa de aforros bilbaína co seu depósito solidario, co que se pode “obter unha alta rendibilidade” e contribuír ao mesmo tempo “á posta en marcha de proxectos solidarios”. A rendibilidade destes depósitos está referenciada ao Euribor e pódese contratar con prazos desde un mes ata tres anos. Este produto solidario pode contratarse desde 300 euros, e garántese o 100% do capital. Caixa Catalunya ofrece aos seus clientes o “Depósito Solidario”, un produto a un prazo no que parte da rendibilidade obtida cédese á “Fundació Un Sol Món” para o proxecto de microcréditos. Non dispón de comisións por rescate anticipado e garántese o 100% do capital investido. Como noutros produtos de similares características a achega mínima que ten que desembolsar o subscritor é de 1.000 euros.

Non nun, senón en varios proxectos pódese colaborar se o que se contrata é o ‘Depósito Solidario’ da Caixa, que ofrece un amplo abanico de plans solidarios: Cruz Vermella, Intermón, Médicos sen Fronteiras ou Cáritas. Así por exemplo, aqueles clientes que se decanten polo proxecto de Cruz Vermella, poderán apoiar os programas de apoio sociosanitario e produtivo a persoas e familias afectadas pola sida en Mozambique. Quen escollan un deste catro proxectos obterán a devolución do 100% do capital e un interese fixo ata a data de vencemento, xa que non depende das fluctuaciones dos mercados financeiros. Pódense contratar tamén desde 1.000 euros a un prazo dun ano.

Caixa Vital é outra das entidades que apostou por este tipo de depósitos solidarios. Neste caso, o sucriptor ten a posibilidade de elixir o destino da achega entre tres proxectos solidarios. A metade dos intereses que xeren os aforros do contratante pode investilos en proxectos sociais de axuda en Perú, Colombia ou Guinea Ecuatorial, da man de tres ONG internacionais: Medicus Mundi, Setem e Asociación Africanista. Por depositar un mínimo de 300 euros, e dependendo do prazo da conta, pagaranse uns intereses que oscilan entre o 2,5% e o 4%, en función de se son a tres ou venticuatro meses respectivamente, dos que o 50% irá destinado ao subscritor e o 50% restante destinarase ao fondo solidario elixido.

Fiscalidade

Contratar un depósito de carácter solidario ten moitos atractivos para quen o contrata. Entre outros, a súa fiscalidade; é dicir, o que terán que pagar en impostos pola rendibilidade obtida. Os depósitos -incluídos os de carácter solidario- son unha forma de aforro que garante unha rendibilidade sen comisións, especialmente adecuados para quen teñen interese en recibir rendas periódicas sen asumir ningún tipo de risco. O tratamento fiscal dos intereses que se perciben cos depósitos depende da situación fiscal do cliente. Para os residentes en España, os intereses xerados son considerados rendementos de capital mobiliario, suxeitos a unha retención a conta do IRPF do 18%. A remuneración en especie constitúe un rendemento a efectos do Imposto sobre a Renda de Persoas Físicas e tamén está suxeita a retención. Para quen non residen no territorio nacional, os intereses xerados por este investimento están exentos de tributación en España.