Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O 54,2% dos españois considera que paga moitos impostos

Un 54,7% cre que estas obrigacións lle benefician pouco ou nada
Por mediatrader 24 de Novembro de 2010

O 54,2% dos españois considera que paga moitos impostos, mentres que unha porcentaxe similar, do 54,7%, cre que estas obrigacións lle benefician pouco ou nada, segundo despréndese da enquisa anual sobre política fiscal que elabora o Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS).

Máis do tres cuartas partes dos enquisados, o 78,3%, considera que os impostos non se cobran forma xusta, é dicir, que non pagan máis quen máis teñen. Ademais, o 84,8% dos españois pensa que hai moito ou bastante fraude fiscal e máis da metade, o 56,4%, cre que a Administración fai poucos ou moi poucos esforzos por combatelo.

O 56,4% dos cidadáns admite que os impostos son necesarios para que o Estado poida prestar servizos públicos, aínda que son bastante críticos con estes servizos e só sálvanse a sanidade e as infraestruturas, segundo este estudo, elaborado en xullo. O 60,2% dos enquisados cre que a Sanidade funciona moi ben ou bastante ben e o 57,8% opina o mesmo das infraestruturas. Pola contra, menos da metade -o 49,6%- ten unha opinión satisfactoria dos servizos de seguridade cidadá, só o 46,8% valora como moi boa ou bastante boa o ensino e apenas o 18,6% ten esa impresión da xustiza.

Distinta é a valoración sobre como se reparte o gasto público. A metade (50,2%) cre que son xustos os recursos para Sanidade, pero un 39,3% considéraos insuficientes. Aínda que os cidadáns son conscientes de que é preferible gastar máis en prestacións sociais e servizos públicos aínda que iso supoña pagar máis impostos -así o cre o 42,5% dos enquisados-, o 54,5% opina que recibe do Estado menos do que paga.

No entanto, menos da metade -o 49,3%- admite ser moi responsable ou bastante responsable nas súas obrigacións como contribuínte. Ante unha eventual subida de impostos, ao 43,9% molestaríalle, sobre todo, que se volvese a incrementar o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), fronte a un 34,2% que levaría peor un aumento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).