Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O banco pode cambiar as condicións da miña conta corrente?

As condicións das contas non son para sempre: a rendibilidade, as comisións ou os requisitos de vinculación poden cambiar. Pero o banco debe avisarche diso con tempo
Por Javier Mezcua, Helpmycash 7 de Decembro de 2020
condiciones cuenta corriente
Imagen: Aymanejed

Estar satisfeitos coa nosa conta corrente, sobre todo se esta é gratis e o banco ofrece un bo sistema para levar a cabo a operativa básica, resulta sinxelo. Pero debes saber que o feito de que a nosa conta sexa vantaxosa hoxe non significa que o vaia a ser mañá. A razón? A entidade pode cambiar as condicións da nosa conta corrente en calquera momento de forma unilateral. Esta práctica é por completo legal e os bancos mesmo fan referencia a esta posibilidade nos contratos das contas. Neste artigo dámosche os detalles.

As condicións das contas non son para sempre

Por moito que algúns bancos digan que as condicións das súas contas son para sempre, non é máis que unha estratexia de mercadotecnia á que recorren moitas compañías.

As entidades teñen dereito a cambiar unilateralmente os contratos cunha duración indefinida. É o caso das contas correntes, como tamén dos cartóns, cuxas condicións poden variar en calquera momento. Incluso o código ÍAN pode verse modificado.

O banco debe avisar con dous meses de antelación

O banco debe avisar ao cliente do cambio con polo menos dous meses de antelación á súa entrada en vigor, co fin de que poida rescindir o contrato sen penalización, se non lle interesan as novas condicións, e así teña tempo de abrir unha conta corrente con máis vantaxes noutra entidade. A comunicación tense que realizar en papel ou outro soporte duradeiro. Hoxe en día, a maioría dos bancos notifican os cambios a través do correo electrónico ou da correspondencia virtual da súa web ou a súa aplicación.

Pola contra, se as novas condicións benefician de forma inequívoca ao consumidor, a entidade pode aplicalas de inmediato, aínda que deberá avisarlle na primeira comunicación que lle mande.

Cando un banco informa a un cliente dun cambio, adoita alertarlle de que se non manifesta a súa oposición antes de que entre en vigor a modificación, entenderá que a acepta. O Banco de España sinala, neste sentido, que esta aceptación tácita só é válida se se dan dúas circunstancias:

  • Se esta posibilidade recóllese no contrato.
  • Se se lle dá ao cliente a posibilidade de rescindir o contrato sen ningún custo antes da data de modificación, se non está de acordo coas novas condicións.

Condicións de contas: cales son os cambios máis habituais?

Polo xeral, as modificacións das contas afectan as comisións , os requisitos de vinculación e a rendibilidade da conta.

Os bancos actualizan con certa periodicidade as súas tarifas, así como os requisitos de vinculación para operar gratis, de maneira que unha conta que, por exemplo, hoxe é gratis se se domicilia a nómina, nun par de meses podería seguir séndoo, só se ademais da nómina cúmprese algún outro requisito como domiciliar recibos ou contratar outro produto.

Por outra banda, tamén poden verse modificadas as condicións dalgúns servizos asociados ás contas menos utilizados, como as transferencias internacionais ou os pagos noutras divisas.

Así mesmo, é habitual que os bancos varíen a rendibilidade das súas contas correntes e de aforro, polo xeral á baixa.

Nuevo código IBANImaxe: Alexas_Fotos

Novo código ÍAN

Non é moi habitual, pero os bancos poden cambiar o código ÍAN das súas contas. E é probable que moitos clientes o vivan en primeira persoa deica pouco tempo debido ás fusións bancarias que hai en marcha. Polo xeral, cando unha entidade absorbe a outra, ás contas do banco adquirido cámbiaselles o ÍAN para que conteña o código identificativo da nova entidade.

Este proceso non supón un prexuízo para o cliente, xa que o propio banco encárgase de redireccionar os recibos domiciliados. Ademais, algunhas entidades manteñen activo o anterior número de conta durante un tempo prudencial por se o cliente recibe algún cargo ou unha transferencia. En calquera caso, unha vez cambie o ÍAN da conta, o cliente deberá proporcionar o novo para futuros cobros e pagos.