Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Congreso aproba unha lei que prohibe o spam telefónico e outras prácticas comerciais agresivas

Esta norma aumenta a seguridade dos consumidores e proporciona garantía xurídica ás empresas que compiten lexitimamente no mercado
Por EROSKI Consumer 26 de Decembro de 2009

O Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade a Lei pola que se modifica o réxime legal da competencia desleal e da publicidade ilícita, e que entre outras medidas contempla a prohibición do spam telefónico e outras prácticas comerciais agresivas. A nova norma, proposta conxuntamente polos ministerios de Sanidade e Política Social, Xustiza, Economía e Facenda e Industria, Turismo e Comercio, traslada ao ordenamento xurídico español dúas disposicións do Parlamento Europeo e do Consello: a directiva 2005/29/CE, relativa a prácticas comerciais desleais, e a 2006/114/CE, sobre publicidade enganosa e publicidade comparativa.

O Ministerio de Sanidade destacou que ademais de aumentar a seguridade dos consumidores, a norma aprobada proporciona garantía xurídica ás empresas que compiten lexitimamente no mercado fronte a aquelas que realizan prácticas contrarias á boa fe, carentes de dilixencia profesional e que distorsionan de maneira significativa o comportamento económico do consumidor.

Ademais de regular as prácticas comerciais agresivas, se tipifica con claridade os procedementos comerciais desleais

Tamén permite regular as prácticas comerciais agresivas e tipifica con claridade os procedementos comerciais desleais, é dicir, aquelas condutas enganosas que conteñan información falsa ou que, aínda que sexa veraz polo seu contido ou presentación, poida inducir a erro aos destinatarios; por exemplo, en cuestións como a asistencia postventa ou o tratamento das reclamacións. Do mesmo xeito, considérase desleal e agresivo todo comportamento que poida minguar de maneira significativa, mediante acoso, coacción, forza ou influencia indebida, a liberdade de elección ou conduta dos consumidores en relación ao ben ou servizo que se oferte. Por exemplo, actuacións como o spam telefónico son consideradas desleais e, por tanto, perseguibles.

Por outra banda, a nova norma introduce modificacións en catro leis xerais: defensa dos consumidores e usuarios, competencia desleal, publicidade e ordenación do comercio comerciante polo miúdo. Igualmente, establécese un réxime xurídico unitario para todos os actos de engano e para as prácticas agresivas e esíxese o mesmo nivel de corrección con independencia de que os destinatarios das actividades comerciais, sexan consumidores ou empresarios.

A nova norma introduce modificacións en catro leis xerais

Para combater todo o tipo de prácticas sinaladas, o novo texto legal prevé a posibilidade, de emprender, entre outras, accións de cesación do acto ou prohibición de reiteración, de rectificación e de resarcimiento de danos por parte dos afectados e as autoridades competentes, expuxo Sanidade.

Códigos de conduta

A Lei prevé por parte das Administracións Públicas a promoción de códigos de conduta entre as organizacións empresariais e profesionais que axuden a controlar as prácticas publicitarias desleais das empresas e a elevar o nivel de protección dos consumidores. Na elaboración deses códigos tamén poderá contarse coa participación das organizacións de consumidores.

Os códigos de conduta que se redacten deberán respectar a normativa de defensa da competencia e daráselles unha publicidade suficiente para o seu debido coñecemento polos destinatarios. Ademais, estes sistemas de autorregulación dotaranse de órganos independentes de control para asegurar o cumprimento eficaz dos compromisos asumidos polas empresas adheridas e deberán establecer sistemas eficaces de resolución das reclamacións.