Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O endebedamento familiar creceu un 25% en 2005 e o aforro apenas un 1,7%

As familias españolas decántanse polo investimento en activos financeiros
Por mediatrader 5 de Outubro de 2006

A débeda dos fogares aumentou o 25% o pasado ano, ata 113.328 millóns de euros, pola expansión do investimento das familias, que compraron vivendas e outros activos físicos por importe de 81.954 millóns, pero tamén activos financeiros (accións, participacións, seguros, fondos de investimento e de pensións) por un total de 94.423 millóns de euros, segundo un informe de Caixa Catalunya.

Os ingresos familiares avanzaron a menor ritmo que os gastos, de maneira que o aforro apenas creceu o pasado ano o 1,7%. O seu valor total, 60.926 millóns de euros, resultou insuficiente para financiar o investimento, de aí a escalada do endebedamento.

As débedas dos fogares alcanzaron o ano pasado o 16,8% da súa renda dispoñible

O endebedamento das familias españolas alcanzou o 16,8% da súa renda dispoñible, segundo os datos de Caixa de Catalunya.

A entidade catalá explicou que a tendencia á redución da taxa de aforro xunto co forte investimento en activos físicos e financeiros explica o crecente endebedamento por parte dos fogares.

Activos financeiros

O estudo confirma a preferencia das familias españolas polo investimento en activos financeiros, que en 2005 foi equivalente ao 155% do aforro, por encima do 135,7% de 2004 e o 114,2% do ano anterior.

Segundo Caixa Catalunya, as familias inclináronse o pasado ano por investir sobre todo en activos líquidos (que se converten con facilidade en diñeiro), deixando de lado as operacións de risco. Efectivo e depósitos, con 54.594 millóns de euros, representaron o 57,8% do total de colocacións de 2005, cinco puntos máis que no exercicio anterior.

En accións e outras participacións investiron os fogares 18.325 millóns de euros, o 19,4% da total fronte ao 20,6% do ano precedente.

O investimento en activos físicos, principalmente en vivenda ou a efectuada polos empresarios individuais nos seus negocios, pasou a representar un 12,2% da renda familiar dispoñible e creceu un 14,1%, unha cifra moi por encima do aumento do aforro.

O valor dos novos activos adquiridos polos fogares situouse no 26,2% da renda familiar dispoñible, por encima do 24,9% de 2004 e do 21,4% de 2000.