Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

É o fin dos depósitos a prazo fixo?

A rendibilidade destes depósitos non para de caer e non parece que o fagan a curto ou medio prazo, polo que cabe optar polas contas ou pasarse ao mundo do investimento
Por Javier Mezcua, Helpmycash 1 de Xuño de 2016
Img invertir dineros seguros
Imagen: racorn

2016 non supuxo unha mellora da situación dos depósitos a prazo fixo. Todo o contrario, pois a súa rendibilidade cae mes tras mes ata situarse en marzo nun 0,29% de media, a peor cifra dos últimos 13 anos, segundo o Banco de España. Esta circunstancia vese agravada polo último paquete de medidas imposto polo Banco Central Europeo (BCE), que rebaixou os tipos de interese oficiais ata o 0% e diminuíu tamén a facilidade de depósito. Os españois parecen perder a confianza neste clásico do aforro cuxo saldo vivo se reduciu en 57.000 millóns de euros entre marzo de 2015 e marzo de 2016. Pero, de verdade é o fin deste produto bancario? Neste artigo abórdase esta cuestión, ademais de analizar outras alternativas e dar consellos para quen opten por lanzarse a investir.

Imaxe: racorn

Depósitos a prazo fixo, que podemos esperar?

Co obxectivo de garantir a rendibilidade do sistema bancario e de adaptarse ao novo escenario de tipos de interese en mínimos históricos, a banca reduciu de forma considerable o que paga polo seu pasivo, o que lle permitiu asumir un aforro importante: pasou de pagar uns tipos de interese por encima do 4% polo diñeiro que os seus clientes lle prestaban hai uns anos a abonar un tanto por cento por baixo do 0,50%.

A baixada dos tipos oficiais ao 0% ditada por Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeo, o pasado mes de marzo abaratou aínda máis o diñeiro. A iso hai que sumarlle que un exceso de liquidez págase caro. A banca ten que facer fronte a unha taxa negativa do 0,40% por deixar o seu diñeiro nas arcas de Frankfurt. Unha ecuación cuxo resultado é fácil de resolver: tipos de interese en mínimos máis facilidade de depósito elevada, igual a rendibilidades baixas e falta de interese polo aforro.

Non parece que a situación mellorará a curto ou medio prazo. Se a política monetaria da zona do euro mantense, as rendibilidades anémicas tamén o farán. As remuneracións atractivas parecen reservadas só como estratexia para captar novos clientes e hai que buscalas ou ben nos depósitos benvida, que son a moi curto prazo, ou nos bancos que tentan facerse un oco no escaparate español e son conscientes de que ofrecer unha boa rendibilidade pode ser o seu mellor arma para gañar cota de mercado. Por iso, aínda se poden atopar rendibilidades de ata o 3% que, no entanto, é difícil predicir ata cando durarán, como as que teñen os prazos fixos que ocupan o ranking dos mellores depósitos.

As contas, a única alternativa igual de segura

Durante os últimos meses produciuse un éxodo do aforro dos españois dos depósitos ás contas que, aínda que non ofrecen un tipo de interese medio máis elevado, como mínimo son máis flexibles. Ademais, son igual de seguras que os prazos fixos, xa que ambos os produtos están cubertos tanto pola entidade como por un fondo de garantía de depósitos, que tanto en España como no resto dos países da UE garante ata 100.000 euros por titular en cada entidade.

Investir? Coidado! Os riscos multiplícanse

Quen acudisen ao seu banco durante os últimos meses en busca dun produto de aforro tradicional é máis que probable que saísen con publicidade dun fondo de investimento ou dun plan de pensións ou, quizá, dun seguro de aforro. A banca está a aproveitar a conxuntura actual para promocionar o seu catálogo de produtos de investimento, cuxa comercialización resulta moito máis rendible grazas ás comisións que ingresan.

Pero investir non é o mesmo que aforrar. E contratar un produto de investimento nada ten que ver cun depósito ou unha conta á vista, e nin o seu funcionamento é o mesmo nin as súas garantías tampouco. Antes de lanzarse ao mundo do investimento é importante ter en conta este cinco aspectos:

  • O capital non ten por que estar garantido, e o máis probable é que non o estea. Salvo en casos moi concretos, os produtos de investimento non aseguran o principal, a diferenza das contas e dos depósitos que si contan coa seguridade de que o diñeiro será reembolsado na súa totalidade.
  • A rendibilidade pode ser variable. Existen produtos de investimento que teñen un cupón fixo e outros cuxa rendibilidade depende do comportamento do mercado. Incluso os primeiros poden variar a súa remuneración, se o seu titular decide aventurarse no mercado secundario. A rendibilidade, en moitos casos, podería chegar a ser negativa (unha acción cuxo prezo baixa, un fondo de investimento que acaba resultando desfavorable…), o que implicaría perder diñeiro.
  • Teñen comisións. Subscribir unha participación nun fondo ou operar con unha conta de valores implica o pago dunha serie de comisións que minguarán a rendibilidade final do produto.
  • Non están cubertos. Os únicos produtos cubertos polo Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) son os depósitos a prazo e as contas á vista. O resto dos investimentos non contan con esta garantía, polo que se resultan un fracaso, ningún organismo oficial cubrirá as perdas. No entanto, se a sociedade de valores ou a xestora en a que un cliente depositou o seu diñeiro entra en concurso de acredores e non pode facer fronte aos pagos, o Fondo de Garantía de Investimentos (Fogain) indemnizaría a cada investidor que non poida recuperar o seu diñeiro ou os seus valores con ata 100.000 euros.
  • Non substitúen aos depósitos a prazo fixo. Os produtos de investimento non substitúen ás contas e aos depósitos, xa que a súa natureza é por completo distinta. No entanto, a condición de que se entendan os riscos e o funcionamento dos produtos, poden servir como fonte para rendibilizar o capital.