Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Goberno amplía a protección dos consumidores na contratación de créditos en entidades non financeiras

Establécense novas obrigacións de transparencia e garantías de información que han de cumprir as empresas do sector
Por mediatrader 7 de Xullo de 2008

Un proxecto de lei aprobado o pasado venres polo Consello de Ministros regula a contratación por parte dos consumidores de préstamos ou créditos hipotecarios e de servizos de intermediación para a celebración de contratos de préstamo ou crédito. Isto significa que por primeira vez se reglamentará a actividade de entidades non financeiras que ofertan créditos, o que suporá unha garantía para os consumidores e para aquelas empresas que cumpran todos os requisitos que se establecen no texto, unha vez sexa aprobada a lei, informa o Ministerio de Sanidade e Consumo.

Concretamente, a nova regulación fixa as obrigacións de transparencia e garantías de información que han de cumprir as entidades que se dedican á actividade de concesión de créditos hipotecarios ou á intermediación e asesoramento para a celebración de contratos de préstamo e crédito.

Este proxecto de lei trata de aumentar a protección dos consumidores na contratación de dous tipos de produtos que teñen unha ampla repercusión social. No referente ás actividades de intermediación e asesoramento, a proposta afecta a un gran número de empresas particulares, as denominadas entidades de mediación de créditos. Estas empresas non son entidades financeiras e, por tanto, non están sometidas á regulación vixente para este tipo de entidades nin á supervisión do Banco de España, senón ao marco da lexislación xeral de protección dos consumidores.

15 días antes

A nova regulación esixe, entre outros aspectos, a ampliación das obrigacións de transparencia das entidades dedicadas profesionalmente a esta actividade; a fixación dos requisitos dos contratos e o incremento das garantías; o establecemento das actuacións en casos de incumprimento, así como de mecanismos de resolución extraxudicial de conflitos. En canto a transparencia, o anteproxecto precisa a información precontractual que debe ofrecerse ao cliente, ao cal se lle debe facilitar o contido mínimo dos contratos polo menos 15 días antes da súa firma. Así mesmo, informarase das principais características dos contratos e do prezo total que debe pagar o consumidor, no que deberán estar incluídas todas as comisións, cargas e gastos. Ademais, para o caso de que se propoña a agrupación de varios créditos nun só, deberá informarse da taxa anual equivalente (TAE) e das características esenciais do crédito proposto.

Outra novidade é a creación dun Rexistro Público Estatal de empresas dedicadas ás actividades citadas.