Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Goberno limitará os pagos en efectivo para loitar contra a fraude fiscal

Esta mediada forma parte do Plan Xeral de Control Tributario, co que se espera recadar 8.171 millóns de euros en 2012
Por EROSKI Consumer 9 de Xaneiro de 2012

O Executivo estudará a posibilidade de establecer algún tipo de limitación ao uso de efectivo en determinadas transaccións económicas, sobre todo as realizadas con billetes de alta denominación, co fin de loitar contra a fraude fiscal e facer aflorar parte da economía mergullada. Esta iniciativa forma parte do Plan Xeral de Control Tributario que aprobará en breve o Executivo e co que se espera recadar 8.171 millóns de euros en 2012. A medida aplícase xa noutros países europeos como Francia e Italia, que fixaron limiares máximos de 3.000 e 1.000 euros, respectivamente, para as cantidades a pagar en metálico.

O Plan Xeral de Control Tributario operará en tres ámbitos: a intensificación na loita contra os incumprimentos tributarios, a mellora do control na fase recadatoria e a colaboración da Axencia Tributaria cos organismos fiscais das comunidades autónomas e a Seguridade Social.

Segundo explicou o Goberno, no primeiro apartado englóbanse as actuacións sobre os sectores ou actividades económicas nas que existe unha maior percepción da fraude, actuacións de fiscalidade internacional, investigación da economía mergullada e control sobre o comercio exterior e os impostos especiais.

No ámbito da fiscalidade internacional, pedirase información fiscal aos países que antes eran considerados paraísos fiscais, como Andorra, Panamá, Bahamas e as Antillas holandesas, á vez que se impulsará a firma de novos convenios para a erradicación doutros paraísos fiscais. En canto á economía mergullada, as actuacións dirixiranse á obtención de probas da realización de actividades económicas ocultas ou parcialmente declaradas en determinados sectores produtivos. Reforzaranse os mecanismos de colaboración e coordinación coa Inspección de Traballo e a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e intensificaranse as actuacións de carácter presencial. Ademais, explotarase por primeira vez a información obtida de novas declaracións informativas: consumo de enerxía eléctrica e terminais de cartóns de crédito.

En fase recadatoria, adiantarase a intervención dos órganos de recadación nos procedementos de xestión tributaria e fomentarase a adopción de medidas cautelares desde o inicio do procedemento. Para detectar a ocultación de bens ou actividades prevese a colaboración de Vixilancia Aduaneira. Así mesmo, potenciarase a utilización das normas antiabuso dispoñibles, tales como a responsabilidade por ocultación de bens e por levantamento do veo e, para os supostos máis graves, a acusación por delito de insolvencia punible.

Tamén se considera imprescindible a colaboración e o intercambio de información entre o Estado e as comunidades autónomas e cidades con Estatutos de Autonomía para a loita contra a fraude nos tributos cedidos. Por iso, vaise a promover a adopción de acordos para o intercambio daquela información da que dispoñen ambas as administracións polo exercicio das competencias que constitucionalmente teñen. En 2012 avanzarase ademais no establecemento de canles permanentes de intercambio de información tributaria entre o Estado e as facendas forais.