Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O once leccións que hai que aprender desta crise

Consumir de modo intelixente, diversificar investimentos, non atrasar pagos e aforrar un 10% dos ingresos son normas básicas para sortear a crise
Por Ana Palomo Trigo 27 de Setembro de 2011
Img banco
Imagen: Kamil Dratwa

Os indicadores macroeconómicos pon de manifesto que a crise financeira vaise a prolongar no tempo. Coa prima de risco disparada, as Bolsas en caída libre, as subidas dos tipos de interese, a redución do crédito e os baixos niveis de produtividade de moitas empresas que levan a unha destrución do emprego e á contracción do mercado, faise cada vez máis difícil chegar a fin de mes. As situacións de pánico son tan perigosas como as de euforia e a incerteza xera desánimo e desasosego. Con todo, convén manter a calma e facerse á idea de que a recuperación económica tarde ou cedo chegará, aínda que cada un debe pór do seu parte e modificar certos hábitos.

Para evitar volver caer nos mesmos erros que desencadearon a actual crise económica, é importante botar a vista atrás e repasar onde se produciron as equivocacións. A desaceleración económica comezou fai case catro anos e, neste tempo, moitos especialistas enumeraron os fallos que afectan ao sistema financeiro mundial pero, cales son as 11 leccións que hai que aprender desta crise para tentar evitala no futuro?

1.Reducir os gastos que non son imprescindibles

Unha economía familiar ten que valorar os gastos que non pode afrontar e reducilos ata que a situación estabilizar e mellore. Para iso, é conveniente facer un orzamento co que levar a contabilidade familiar e no que se inclúan todos os gastos mensuais e aterse a el. Restrinxir os gastos superfluos ata que se supere a crise é a única posibilidade válida para saír da lameira. Débense analizar os hábitos de consumo e identificar as partidas que se poden reducir.

Antes de solicitar un crédito hai que calcular a capacidade de endebedamento

Para manter unha economía saneada hai que aforrar, polo menos, un 10% dos ingresos cada mes. Se os gastos xerados son superiores aos ingresos, tense que buscar outra fonte laboral coa que acrecentar a economía ou, ben, privarse dalgúns caprichos durante un tempo. Con todo, non se debe escatimar nos temas relacionados coa saúde e coa formación académica ou profesional.

2.Pagar as débedas en prazo

É primordial facerse un calendario e pagar a tempo as pólizas dos seguros de vida, de enfermidade, da vivenda e do coche para mantelos vixentes. Ser “bo pagador” e abonar as débedas en prazo, é esencial para manter limpo o historial crediticio. Os bos antecedentes dos prestatarios dan acceso a créditos con maior facilidade, e a un menor tipo de interese.

3.Saber cal é a capacidade de endebedamento

Mentres as familias españolas dedican un terzo dos seus ingresos a pagar a hipoteca, os expertos aconsellan non endebedarse máis aló do 15% ou o 20% do soldo á hora de comprar unha vivenda. Se os gastos superan aos ingresos, a familia é incapaz de aforrar e está abocada á ruína. Aconséllase aos fogares con dificultades de solvencia que renegocien os créditos e soliciten unha ampliación dos períodos de amortización, a fin de que as cotas dos préstamos sexan máis levadías.

Se non se coñece ben un produto financeiro e os seus riscos, é mellor non contratalo

Antes de embarcarse na compra dunha vivenda, aínda cando a entidade financeira haxa concedido o préstamo, é conveniente valorar o risco de endebedarse. Hai que ter especial cautela xa que, calquera falta de pagamento xera altas comisións de demora. As subidas dos tipos de interese e do Euribor poden incrementar no futuro o custo da débeda, co que resultará máis difícil chegar a fin de mes. Por iso, convén calcular se se poden afrontar os créditos antes de solicitalos. Así mesmo, débense extremar as precaucións ao tentar obter un préstamo persoal xa que cando hai problemas económicos, pénsase nesta opción e non sempre é a mellor saída, posto que os intereses son moi altos.

4.Diversificar os aforros e depositalos en entidades de confianza

Os aforros débense depositar en institucións bancarias coñecidas e desconfiar de quen prometen altos rendementos en empresas dubidosas ou descoñecidas (os chamados “chiringuitos financeiros”). Ademais, convén comparar os intereses que ofrecen os bancos por depositar os aforros, cos intereses e comisións que cobran en cartóns e en créditos.

Non é conveniente ter os aforros de toda unha vida investidos nun mesmo produto, nin sequera nunha mesma entidade financeira. Para reducir o risco, o máis adecuado é investir o aforro en diferentes clases de activos (valores do Tesouro, depósitos a prazo, ouro, etc.).

5.Non contratar produtos financeiros que non se comprenden

O investidor ten que coñecer todos os detalles do produto que pretende contratar na entidade bancaria (prazos, tipo de interese, vida do produto, onde se vai a investir o seu diñeiro, etc.). De todos é sabido que canto máis alta é a rendibilidade dun investimento, maior é o risco tamén. Todos os produtos financeiros teñen un risco máis ou menos elevado. Se o investidor non coñece o produto e os seus riscos, é mellor que non o contrate.

A pesar das fluctuaciones e caídas das Bolsas nos últimos meses, o máis apropiado é que os investidores manteñan as súas posicións e non vendan, para esperar o rebote. Case todos os valores bolsistas baixaron e hoxe a venda de accións significa perder diñeiro. Por iso, se se pode, o idóneo é esperar a que pasen as turbulencias.

As letras do Tesouro español (a tres, seis, 12 ou 18 meses) e os fondos de renda fixa a curto prazo son algúns dos produtos máis seguros na actualidade e a súa contratación realízase de forma moi sinxela. Por outra banda, os fondos de liquidez, tamén chamados fondos de mercado, non ofrecen demasiada rendibilidade (prevese que proporcionen entre o 1% e o 2% a doce meses), pero confiren o valor máis prezado para o investidor nestes momentos: a seguridade. Estes fondos de liquidez diversifican o investimento a curto prazo en varios activos con cualificación crediticia AAA (moi segura).

6.Non utilizar en exceso os cartóns de crédito

A medida máis eficiente é utilizar o cartón de crédito de tal forma que cada mes se poida cubrir o total ou a maior parte do que se debe. Se se dispón de cartóns de crédito, unha boa alternativa é deixalas en casa para evitar os gastos innecesarios. Para os gastos diarios, é mellor utilizar diñeiro en efectivo. O chamado “diñeiro de plástico” incita máis á compra que o diñeiro en efectivo. Se se ten varios cartóns, o máis acertado pode ser devolver algunha ao banco xa que teñen unha comisión que se paga á entidade ao final do ano.

7.Coidar o emprego e tentar aumentar a fonte de ingresos

Nestes momentos de incerteza laboral é cando hai que tentar render máis no traballo. Non todos os empregos están asegurados para sempre e, por iso, hai que tentar conservar o posto de traballo. Ademais, ninguén é imprescindible, polo que hai que procurar desempeñar de maneira eficaz todos os labores asignados. Algunhas facetas que convén atender para ser máis valorado no posto de traballo son as seguintes:

  • Ser flexible:as empresas están sometidas a constantes cambios, polo que piden aos seus traballadores que se adapten a novos horarios e funcións. Se o traballador demostra que está a se formar continuamente e que non ten problemas para cambiar de horario ou de actividade habitual, pode converterse nunha peza crave da empresa.
  • Ter iniciativa: se o empregado sabe resolver os problemas que xorden, ten iniciativa para buscar solucións e é responsable das súas funcións, será moi ben valorado.

  • Ser activo: é necesario ter actividade constante, xa sexa realizando as funcións especificas, axudando a algún compañeiro, ou buscando tarefas que poidan mellorar o rendemento da empresa. Canto máis implicado estase no proxecto da empresa, menos posibilidades hai de ser despedido.

  • Ter capacidade de traballar en equipo: unha persoa que escoita aos demais membros dun grupo, que comunica ideas e que mellora o clima laboral sempre será valorada na súa empresa, tanto polos seus compañeiros como polos seus superiores.

8.Practicar o consumo intelixente

Antes de adquirir un produto ou servizo hai que considerar se se necesita o que se pretende comprar e comparar varios prezos e calidades. O consumo intelixente é fundamental para evitar o malgasto innecesario. Moitas das consecuencias que agora se pagan proveñen dos erros que se cometeron no pasado. Non convén deixarse levar polos produtos de moda, nin vivir por encima das posibilidades.

Os cartóns de crédito incitan máis á compra que o diñeiro en efectivo

Á hora de comprar ou investir é fundamental ter en conta a economía familiar. Con todo, os momentos de crises tamén poden ser épocas de oportunidades e gangas. Ás veces, o máis vantaxoso é comprar cando uns venden desesperadamente e vender cando outros compran de maneira eufórica.

9.Aforrar no propio fogar

É indispensable apagar os aparellos eléctricos que non se usan con asiduidade para non malgastar. Ademais, débese coidar o uso da auga, utilizar lámpadas de baixo consumo, tentar viaxar en transporte público, facer un uso moderado do teléfono e manter baixa a temperatura da calefacción. A final de mes notarase o cambio ao recibir as facturas.

10.Comprar en período de ofertas e rebaixas

Convén prestar atención aos descontos, rebaixas, ofertas especiais e promocións en comercios e restaurantes, as liquidacións en tendas e as actividades gratuítas.

Cando hai que economizar, é preciso diminuír as saídas e ceas fóra de casa. Estas poden substituírse por reunións no fogar, ciclos de cinema, xogos con amigos ou deportes ao aire libre.

11.Cambiar a forma de pensar

É esencial deixar de lado os conceptos e opinións do pasado. Este é o momento de prepararse para afrontar a nova conxuntura económica e fomentar a educación financeira. Para iso, convén analizar o panorama actual cunha visión a longo prazo: a crise non vai durar sempre. Ademais, os esforzos que se fagan agora veranse recompensados no futuro.