Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O perigo actual dos ‘hedge funds’

A pesar da estabilidade do sector, estes fondos de risco están lonxe de ser una investimento seguro paira os pequenos aforradores
Por Carlos Astorelli, Laura Sali 5 de Agosto de 2009

Nenos mequeiros da bonanza bolsista, os ‘hedge funds’ continúan en baixa forma. A preferencia polos fondos de renda fixa e garantidos, xunto coa fuga cara a rendibilidades pequenas pero seguras como os depósitos ou contas de aforro, así o testemuñan. O sector perdeu a metade do seu capital en todo o mundo desde 2007 e hoxe sofre en España o castigo dos reembolsos (a devolución aos investidores do seu diñeiro), con preto de 900 millóns de euros mensuais. O sector dos fondos de risco parece estabilizarse a pesar de continuar á baixa, xeráronse fusións entre xestoras e un reacomodamiento, pero aínda están lonxe de ser una investimento seguro paira os aforradores modestos.

Investimento paira especialistas

A oferta dos fondos de risco paira os pequenos aforradores a través das xestoras de investimento foi moi intensa e variada. A comercialización por medio de entidades bancarias, ademais, os diseminó entre os investidores españois. Algúns analistas estiman que máis do 80% dos partícipes de fondos de investimento libre invisten nestes produtos “porque llo recomendaron no seu banco”. Coincide que este é o eixo das reclamacións dos afectados pola quebra masiva do sistema financeiro.

O escurantismo na súa xestión converteunos nun dos produtos financeiros máis castigados tras a crise

O escurantismo na xestión dos ‘hedge funds’ converteunos, en parte, nun dos produtos financeiros máis castigados tras a crise. A falta de transparencia na información paira lograr un funcionamento máis estable do sistema financeiro, reclamado polos pequenos investidores ás xestoras e bancos, dificulta tamén o coñecemento da estratexia adecuada paira confiar nas boas rendibilidades dos ‘hedge funds’. Ao redor desta cuestión, mídese o seu perigo actual.

Regulación necesaria

As peticións de regulación paira este tipo de investimentos son continuas, tanto por parte dos aforradores como dos xefes de estado europeos. Demándase a eliminación progresiva de períodos de permanencia obrigada e doutras trabas á saída dos fondos, una transmisión de información periódica máis detallada paira os aforradores e as autoridades de control, e o asesoramento aos investidores, de acordo á súa capacidade de asumir risco.

Outra das reclamacións avoga por medidas reguladoras que reduzan os conflitos de interese na elección dos investimentos, é dicir, una maior transparencia na valoración das carteiras por parte de administradores independentes, que deben ser controlados de maneira efectiva polas autoridades financeiras.

Contra o perigo dos ‘hedge funds’

Co fin de eliminar o perigo deste investimento e recomendar aos reguladores internacionais as medidas precisas paira un control efectivo da mesma, a Organización Internacional de Comisións de Valores publicou a mediados de xuño un informe (en inglés) sobre a industria dos ‘hedge funds’. Os principios que recolle foron elaborados por un grupo de traballo establecido o pasado novembro polo G-20 paira restaurar o crecemento global e reformar o sistema financeiro. Até o momento, as propostas alimentaron a reticencia do sector e as advertencias sobre o perigo dunha excesiva regulación.

As peticións de regulación e maior transparencia paira este tipo de investimentos son continuas

A iniciativa da Organización Internacional de Comisións de Valores establece varios principios fundamentais paira guiar aos reguladores de cada país na lexislación sobre os riscos do sector:

  • Os ‘hedge’ e as xestoras ‘hedge’ deben estar rexistrados debidamente e cumprir cunha serie de requisitos normativos relacionados cos estándares de organización e operatividade: os conflitos de interese, a transparencia informativa aos investidores e a regulación prudencial.
  • Os bancos que provén de liquidez aos ‘hedge funds’ tamén deberían estar rexistrados de forma obrigatoria e terían que pór en marcha sistemas de xestión do risco e controis paira monitorizar a súa exposición ao risco de contraparte cos ‘hedge funds’.
  • Deberán entregar aos reguladores a información relevante en termos de risco: identificación, análise e diminución dos mesmos.
  • Terase que fomentar e ter en conta o desenvolvemento, posta en funcionamento e converxencia das boas prácticas da industria cando sexa conveniente.
  • Os reguladores deberían cooperar e compartir información entre si paira facilitar a supervisión eficiente e efectiva da industria desde unha perspectiva global e paira axudar a identificar os riscos, a integridade do mercado e outras continxencias que poden xurdir das actividades ou exposicións dos ‘hedge funds’ nas súas accións transfronteirizas.

O risco que implican os paraísos fiscais na comercialización de ‘hedge funds’ sen control é outro dos puntos craves paira a diminución deste factor. A circular que prepara a Comisión Nacional do Mercado de Valores sobre o control interno das institucións de investimento colectivo busca eliminar o perigo nos mercados paira dar una maior protección dos inversionistas. Uno dos seus aspectos máis destacados sería a facultade da CNMV de vixiar a capacidade de reembolso das xestoras.