Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Proxecto de Lei de Mellora da Protección dos Consumidores

Un aspecto significativo do texto é a equiparación dos requisitos para darse de alta e de baixa nos contratos
Por mediatrader 29 de Marzo de 2006

Numerosas organizacións de consumidores, como a Confederación de Consumidores e Usuarios (CECU), a Asociación de Usuarios da Comunicación (AUC), a Organización ce Consumidores e Usuarios (OCU) ou a Federación de Consumidores en Acción (FACUA), expresaron a súa satisfacción pola recente aprobación no Consello de Ministros do Proxecto de Lei de Mellora da Protección dos Consumidores e Usuarios.

O Goberno remitiu ás Cortes Xerais este proxecto de lei que modificará a Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios (LGDCU), de 1984, e introducir melloras que permitirán unha maior defensa dos dereitos dos consumidores. As asociacións fan un chamamento aos grupos parlamentarios para que axilicen no posible a tramitación desta lei.

Equiparación de requisitos

Entre as modificacións lexislativas máis esperadas atópase a de acabar con certas prácticas abusivas moi frecuentes por parte, por exemplo, de determinados operadores de telefonía e outros servizos de subministración. Concretamente aquelas que ofrecen todo tipo de facilidades para cursar o alta como cliente pero que impoñen numerosas trabas e penalizacións para cambiar de compañía ou darse de baixa.

Así, un aspecto significativo do proxecto de lei é a equiparación dos requisitos para darse de alta e de baixa nos contratos. Ademais, nos contratos equipárase o concepto de cláusula abusiva ao de práctica abusiva.

Unha vez que a Lei de Mellora da Protección dos Consumidores e Usuarios sexa aprobada no Congreso e o Senado, estas prácticas prexudiciais para os consumidores, tan estendidas sobre todo nos sectores da telefonía e Internet, pasarán a considerarse como cláusulas abusivas.

Cláusulas abusivas

A prohibición dos redondeos á alza, así como a do cobro por minuto ou outra fracción horaria, sobre todo nos aparcadoiros e na tarificación da telefonía móbil, era outra das reivindicacións das organizacións que contempla o proxecto de lei. Estímase que só o redondeo de móbiles supuxo en 2004 un ingreso extra para as compañías de 1.385 millóns de euros.

Calquera cláusula que estipule o cobro de produtos ou servizos non consumidos quedará expresamente prohibida. O redondeo á alza non só prohíbese no prezo senón tamén o tempo investido ou utilizado. Tamén se esixirá que as tarifas, horarios e normas de uso, por exemplo nos parking, facilítese de maneira previa.

Respecto de cómpraa-venda de vivendas darase solución a cuestións como a subrogación obrigatoria do crédito proposto polo promotor e aprobarase a prohibición de trasladar determinados tributos que correspondan ao vendedor.