Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O sete banzos da empinada costa de xaneiro de 2012

O IVE, o IRPF, a luz, a auga e os carburantes subirán en 2012 e farán máis dura a costa de xaneiro
Por Ana Palomo Trigo 26 de Decembro de 2011
Img escaleras arriba

É algo case incuestionable: o novo Goberno terá que subir os impostos paira cumprir o límite de déficit público comprometido coa UE paira 2012. No ano entrante, a costa de xaneiro traerá incrementos nas taxas municipais e autonómicas. Con todo, será a finais de marzo cando, case con toda probabilidade, leven a cabo os maiores recortes e as subidas de impostos de ámbito estatal. As perspectivas paira os primeiros meses do ano non son boas. A incerteza segue instalada nos mercados bolsistas, aínda que nos últimos días predominaron os números verdes nos parqués e a curmá de risco dá un respiro. O IVE, o IRPF, a luz, a auga e os carburantes son algúns dos impostos e taxas que experimentarán subidas significativas ao longo do próximo ano.

A mañá do 1 de xaneiro de 2012, os españois talvez almorcen co concerto de Ano Novo de Viena ou cos saltos de esquí desde Alemaña. Pero si é seguro que, desde ese día, todos terán que afrontar una serie de subidas de impostos, aínda que os maiores recortes non se rexistrarán até finais de marzo. As eleccións xerais do pasado mes de novembro supuxeron un elemento diferenciador con respecto aos outros países da Eurozona. Ademais, a economía española caracterízase por certas particularidades, debido ao alto nivel de desemprego e á baixa taxa de produtividade. Segundo o último informe semestral de Perspectivas Económicas da OCDE (Organización paira a Cooperación e o Desenvolvemento Económico), a taxa de paro en España pode chegar até o 23% en 2012.

A pesar de que o novo Executivo non pretende subir os impostos, cumprir cos obxectivos marcados implica numerosos recortes. En todas as partidas, excepto nas pensións, recortaranse polo menos 16.500 millóns de euros, un 6% do PIB. Por iso, faise preciso dar un repaso aos incrementos de impostos, paira axudar a cadrar as contas familiares.

1. Posible incremento do IVE do 18% ao 20%

O novo Goberno considera prioritario aforrar 16.500 millóns de euros paira cumprir o obxectivo de déficit coa UE. Si o Executivo non consegue esta cantidade a través dos recortes noutras partidas, o máis posible é que teña que subir o IVE. O pasado 30 de xullo de 2011, o Fondo Monetario Internacional (FMI) publicou un informe que achegaba una serie de medidas paira mellorar a situación económica en España. No citado documento, o FMI solicitaba un aumento do IVE en 2012. Segundo o Fondo, a única maneira de cumprir o obxectivo de déficit en 2014 é aplicar una subida do IVE en 2012, do 18% ao 20%, como xa sucedeu en xuño de 2010, cando o IVE aumentou do 16% ao 18%.

O aumento do IVE do 18% ao 20% axudaría a cumprir o obxectivo de déficit en 2014, pero pode carrexar una contracción do consumo

O tipo xeral medio na UE sitúase nun 20,69%, fronte ao 18% en España, o que sitúa ao noso país no terceiro posto dos países con menor tributación por este imposto, só por diante de Chipre e Luxemburgo (ambos co 15%). Pola súa banda, Reino Unido xa subiu o seu tipo impositivo do 17,5% ao 20% actual a principios de 2011, no medio do plan de austeridade económica impulsado polo Goberno británico.

A iniciativa de incrementar o IVE podería carrexar una contracción do consumo e retardar a economía española (os rescates de Grecia, Irlanda ou Portugal foron acompañados de senllas subidas deste imposto). Os desalentadores datos de recadación que o anterior Ministerio de Economía e Facenda fixo públicos o pasado 31 de agosto, que mostraban que a recadación polo IVE xa caía, propiciaron as suspicacias de moitos expertos. Con todo, paira outros economistas, incrementar o IVE garante que se recada máis que a través doutros impostos. O novo Executivo podería atrasar a entrada en vigor desta subida do IVE até finais de marzo, pero todo depende dos resultados de España no Estudo Prospectivo Anual de Crecemento, que a Comisión Europea dará a coñecer en xaneiro.

2. Probables aumentos no IRPF e Sociedades e regreso do Imposto de Patrimonio

Os impostos que teñen un efecto recadatorio máis significativo son o IRPF, o IVE e o Imposto de Sociedades. Na actualidade, xa non se ingresa tanto por este último: até agora recadouse só a terceira parte da cantidade que ingresaban as arcas públicas antes da crise económica.

 • Debido a que en España hai menos presión fiscal que na maioría dos países europeos, os expertos creen que, a mediados de 2012, haberá una subida da tarifa do IRPF (Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) con efectos retroactivos ao 1 de xaneiro.

  No IRPF, a recadación descansa sobre as nóminas, debido a que as rendas do capital (rendementos de produtos financeiros, plusvalías por vendas de accións ou vivendas, etc.) tributan menos que as do traballo (salarios e pensións). En 2012 poderían simplificarse tramos e o máis probable é que suban os impostos ao aforro (rendas do capital). Na actualidade, as rendas do capital tributan ao 19% os primeiros 6.000 euros e, a partir desa cantidade, tributan ao 21%. Agora, prevense dúas posibilidades:

  1. Os primeiros 6.000 euros tributarían ao 21% e os seguintes, ao 22% ou ao 23% (achegaríanse ao tipo do 25% que se aplica aos beneficios empresariais das pemes).
  2. Todas as rendas do capital tributarían ao 21%. Neste caso, os pequenos aforradores terían a percepción de que tributan igual que os contribuíntes máis ricos.

  O dato favorable é que paira 2012 recupérase a dedución no IRPF por investimento en vivenda habitual.

 • Por outra banda, o tipo do Imposto sobre Sociedades en España é do 30%, uno dos máis altos da UE (cun 22,5% de media). Con todo, o novo Goberno terá que suprimir deducións, como esixiu a Comisión Europea a todos os países, co que é case seguro que as empresas terán que pagar máis impostos.

  O dato alentador é que se eliminarán as limitacións paira aplicar o tipo do 20% ás empresas cuxa cifra de negocios é inferior a 5.000.000 de euros.

 • Recuperouse o Imposto sobre Patrimonio, exento desde 2008, paira gravar ás grandes fortunas. O imposto do Patrimonio, que só Francia mantén en Europa, anulouse en 2008 en España porque recadaba pouco (2.192 millóns de euros) e pagábano as clases medias (case un millón de persoas que posuían inmobles e aforros). Agora sóbese o mínimo a 700.000 euros e abonarano unhas 160.000 persoas, pero só ingresaranse uns 1.080 millóns de euros, o 0,6% da recadación do Estado.

  Como nota positiva, hai que destacar que, en 2012, porase en marcha o sistema de pago do IVE das pemes e dos traballadores autónomos co criterio de caixa, para que estes non teñan que abonar o citado imposto cando aínda non cobraron as súas facturas. Preténdese que o eixo da política fiscal sexa o apoio a empresas, pemes e autónomos.

3. Posible incremento do euribor

Ante unha hipotética subida dos tipos de interese de referencia por parte do BCE, as previsións do euribor, tanto en 2012 como paira 2013, serían á alza, o que se traduciría nunhas cotas máis altas nos préstamos hipotecarios. Isto implicaría una menor concesión de créditos, co que habería un maior número de falta de pagamentos.

A mediados de 2012 prevese una subida da tarifa do IRPF, con efectos retroactivos ao 1 de xaneiro

O dato esperanzador paira construtoras e compradores de inmobles é que se manterá o tipo reducido do IVE do 4% na compra de vivenda nova. O anterior Goberno aprobou a rebaixa do IVE do 8% ao 4% con carácter temporal, até o 31 de decembro de 2011, paira tratar de reducir o stock de vivendas de nova construción que acumulan promotoras e bancos. O novo Goberno prorroga o IVE do 4% na compra dunha vivenda nova até o 31 de decembro de 2012, coa condición adicional de que o inmoble adquirido sexa paira o uso habitual.

4. Subidas da luz, auga e gas

O pasado 28 de setembro, o anterior Ministerio de Industria, Turismo e Comercio conxelou os prezos da electricidade paira 2011. Esta medida pode supor que se teñan que realizar dúas subidas en 2012: una, a que corresponde ao exercicio 2011, e outra, a do ano que vén.

Pola súa banda, a patronal eléctrica ha solicitado que o recibo da luz suba un 4%, paira cumprir co límite legal de déficit tarifario. Esta decisión pode supor un bo tanto ao orzamento doméstico en 2012. Con todo, o novo Executivo pretende manter conxelado o recibo da luz paira os consumidores domésticos na próxima revisión trimestral do 1 de xaneiro. De todos os xeitos, non se descartan subidas ao longo do ano.

Os recibos da auga e do gas si rexistrarán incrementos significativos en 2012. A bombona de butano (que aínda se utiliza en oito millóns de fogares) tamén aumentará o seu prezo nas revisións que se fan nos meses de abril e novembro.

Estas subidas nas facturas da luz, do gas e da auga auguran que os españois terán que tentar buscar un aforro en calefacción e en enerxía.

5. Subida de impostos especiais: carburantes, tabaco e alcol

Como case todos os anos, a primeira, e máis que probable, subida que afectará os petos dos españois será a dos carburantes: España está obrigada a aumentar 2,8 céntimos o imposto dos hidrocarburos o 1 de xaneiro de 2012 paira harmonizalo coa UE.

E tamén subirán, case con seguridade, os impostos do alcol e o tabaco. Os estanqueros xa contan con que se incrementarán os impostos especiais que gravan o tabaco. Segundo o gremio, a consecuencia desta subida non será un aumento da recadación do Estado, senón o crecemento do contrabando e a falsificación de cigarros, o que agravará a situación do sector.

6. Subida dos transportes

Os transportistas serán os primeiros prexudicados polo aumento do prezo dos carburantes. A partir do 1 de xaneiro de 2012 entra en vigor un incremento de 2,8 céntimos o litro de combustible paira as empresas de transporte de mercadorías e viaxeiros, que até agora perciben a citada diferenza a través da devolución do gasóleo profesional. A Axencia Tributaria liquidaba aos transportistas 0,029 céntimos por litro consumido, o que supuña una rebaixa aproximada da metade dos impostos que soportaban.

O recibo da luz experimentará dúas subidas en 2012: a correspondente ao exercicio 2011 e a do ano en curso

A alza de prezos débese á aplicación da Directiva Europea relativa á Fiscalidade sobre Produtos Enerxéticos e supón que o próximo ano equipararase a fiscalidade no consumo do carburante que soportan camións, autobuses e taxis á dos consumidores particulares.

Pola súa banda, o sector do taxi acordou una subida das tarifas paira 2012 de acordo co IPC.

7. Aumento dos impostos autonómicos e municipais

A maioría dos concellos decretou un aumento dos impostos e taxas paira 2012. Co incremento dos impostos municipais, como a taxa de lixos, o IBI (imposto de bens inmobles), o imposto de circulación de vehículos, os vaos, as plusvalías por venda de inmobles, etc., os concellos pretenden reducir a súa débeda. Estas son algunhas das subidas máis relevantes:

 • O concello de Madrid imporá a partir do 1 de xaneiro una nova taxa polo servizo de bombeiros. Este imposto recaerá sobre a compañía de seguros si o cidadán subscribiu una póliza, ou sobre o contribuínte, se non está cuberto por un seguro. Non é una taxa por un servizo concreto, senón pola dispoñibilidade. Á taxa de lixos únese agora un novo tributo paira os madrileños, que se destinará ao mantemento dun servizo, con independencia de que se solicite ou non.

  Por outra banda, o horario do Servizo de Estacionamento Regulado (SER) prolongarase una hora máis de luns a venres, até as 21:00 horas. Ademais, na zona máis céntrica da capital, chamada zona ZEB (zona de baixas emisións), as tarifas do SER aumentarán un 10%.

 • En Málaga , o IBI subirá en 2012 un 3,2% (o incremento do IPC). O resto dos tributos municipais, como o Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), o servizo de guindastre e o prezo dos aparcadoiros públicos, actualizaranse conforme ao IPC. Con respecto ao transporte público interurbano, mantense o billete ordinario de autobús, aínda que soben os prezos dos cartóns de transbordo, mensual e novo.

 • O concello de Bilbao aplicará en 2012 una subida xeral dos impostos e taxas municipais, despois de habelos mantido conxelados durante os últimos dous anos. Actualizarase o IBI, o servizo de lixos e rede de sumidoiros (ambos os un 2,5%), o imposto sobre vehículos de tracción mecánica (un 2,3%) e o imposto de Incremento do Valor de Terreos de Natureza Urbana -a plusvalía- (un 2,34%).

  Outras taxas municipais que incrementarán son Bilbao Kirolak (3,81%) e Bilbao Musika (3,82%). O servizo de Bilbobus subirá un 2,66% e o guindastre, un 3,14%. En 2012, a retirada de vehículos custaralle ao cidadán seis euros máis que até agora, polo que chega aos 100 euros en coches; nas motos increméntase un euro, até os 41,50 euros.

  O servizo de aparcadoiro regulado da OTA encarécese un 3,22%. Con todo, paira compensar os cinco céntimos de subida, no primeiro tramo concédense 18 minutos en lugar de 15. Ademais, créase una nova taxa por extinción de incendios que se cargará ás empresas aseguradoras.

 • A maioría dos municipios de Asturias afronta o novo ano con lixeiras subidas dos seus impostos e taxas, que se sitúan en torno ao 3%, o IPC.

 • O concello de Burgos elevará a maioría das súas taxas conforme ao IPC. Con todo, aplicarase una subida maior a factúraa da auga e ao prezo do billete dos autobuses urbanos. Neste caso, o billete ordinario sobe de 85 a 95 céntimos de euro e o bonobús pasa de 35 a 37 céntimos.

En case todas as comunidades autónomas rexistraranse subidas de impostos. Estas son algunhas delas:

 • Cataluña establecerá un novo imposto paira as grandes fortunas de carácter temporal e progresivo. A Generalitat catalá implantará o copago nas receitas sanitarias (1 euro por receita médica), subirá a auga , os transportes, a gasolina, as taxas das matrículas universitarias e baixará os soldos dos funcionarios, todo paira conseguir un aforro de 1.000 millóns de euros e evitar que haxa novos recortes en sanidade, educación e servizos públicos. Ademais, créase una nova taxa de até 3 euros ao día paira as pernoctaciones en hoteis.

 • En Navarra recupérase o Imposto de Patrimonio, con carácter retroactivo a partir de 2011, que pagarán os navarros cunha fortuna persoal superior ao millón de euros, xa que, do valor da vivenda habitual, non se computan os 300.000 euros primeiros por cada titular. O Goberno navarro calcula que ingresará 30 millóns de euros máis en 2012 por este novo imposto.

  Facenda eleva un punto o tipo fixo do aforro, que se aplica aos rendementos de capital mobiliario ou ganancias patrimoniais (depósitos, venda de accións, de fondos, etc.). Até agora, os 6.000 primeiros euros que o contribuínte recibía en Navarra por estes investimentos pagaban un 18% e o que excedía, tributaba ao 21%. O Goberno foral decidiu manter en 2010 o tipo do primeiro tramo de aforro, que se aplica aos pequenos aforradores, a pesar de que a Facenda estatal elevouno ao 19%. Agora, coa crise de ingresos, sobe o tipo ao 19% e aplicarase con carácter retroactivo, é dicir, paira os ingresos de 2011.

 • O País Vasco prepara una rebaixa salarial aos funcionarios, co fin de aforrar 100 millóns de euros. Pola súa banda, o Consorcio de Augas Bilbao Bizkaia aprobou, paira 2012, un incremento no recibo da auga da maioría dos fogares biscaíños dun euro ao mes. Esta subida responde o incremento do IPC máis a aplicación da Directiva Marco Europea da auga, que obriga a que o pago pola prestación do servizo sufrague todos os gastos xerados no proceso.

  Ademais, as deputacións de Bizkaia e Álava rescatan o Imposto de Patrimonio cun mínimo exento de 800.000 euros e outros 400.000 euros paira a vivenda habitual. Ambas as administracións pactaron una modificación fiscal similar no Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi. Guipúzcoa apartouse deste acordo.

 • A Xunta de Andalucía recorrerá en 2012 ao aumento dos impostos (gravaranse máis os patrimonios elevados, as grandes fortunas e os vehículos de luxo) e, sobre todo, ao endebedamento, que crecerá un 33% con respecto ás contas de 2011.

Á parte de todo isto, circula o rumor de que o novo ano pode traer a implantación en toda España do copago sanitario e a conxelación dos soldos dos funcionarios. Así mesmo, o novo Executivo pretende suprimir as prexubilacións (salvo algunha excepción) e, paira alivio de pensionistas e xubilados, revalorizaranse as pensións en función do IPC a partir do 1 de xaneiro de 2012. Máis de oito millóns de persoas beneficiaranse desta medida.

Avecíñase un primeiro trimestre do ano complicado, aínda que algúns expertos auguran que, no segundo semestre de 2012, a situación económica pode mellorar un pouco.