Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O superávit da Seguridade Social retrocede un 30,4% no nove primeiros meses

As cotizacións sociais han descendido 2,30 puntos porcentuais respecto ao mesmo período de 2008
Por mediatrader 27 de Outubro de 2009

As contas da Seguridade Social arroxaron un saldo positivo de 12.015,63 millóns de euros no nove primeiros meses do ano, o que representa un descenso do 30,4% con respecto ao mesmo período do ano pasado, cando o superávit alcanzou os 17.273,75 millóns de euros. En termos do PIB, o superávit obtido pola Seguridade Social a finais de setembro representa o 1,14%.

Os gastos previstos pendentes de imputación orzamentaria alcanzarían un importe de 1.100 millóns de euros, “o que implicaría a diminución do superávit a esta data”, sinala o Ministerio de Traballo e Inmigración.

Con respecto ao saldo de 12.015,63 millóns de euros, son o resultado duns ingresos que alcanzaron os 93.114,9 millóns de euros, un 0,6% menos, e duns pagos que sumaron 81.099,3 millóns de euros, un 6,1% máis que no nove primeiros meses de de 2008.

En termos de caixa, as operacións non financeiras supuxeron unha recadación líquida de 90.035,22 millóns de euros, cunha diminución interanual do 1,82%, mentres que os pagos presentaron un crecemento do 6,44%, ata alcanzar os 80.945,15 millóns de euros.

Do volume total de ingresos, o 91,29% corresponde ás entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social e o 8,71% restante, ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais. En canto aos pagos, o 91,11% foi realizado polas entidades xestoras e o 8,89% polas mutuas.

As cotizacións sociais ascenderon a 79.624,28 millóns de euros, o que representa unha diminución interanual de 1,57 puntos porcentuais respecto ao mesmo período do ano anterior. En conxunto, a Seguridade Social prevé ingresar este exercicio un total de 112.436,60 millóns de euros en concepto de cotizacións sociais.

Prestacións económicas

As prestacións económicas a familias e institucións totalizaron 73.219,77 millóns de euros, cifra que representa un 90,28% do gasto realizado no sistema de Seguridade Social. A maior partida, 70.554,19 millóns, corresponde a pensións e prestacións contributivas, cun crecemento interanual do 6,09%.

Dentro das prestacións contributivas, ás pensións (invalidez, xubilación, viuvez, orfandade e en favor de familiares) destináronse 64.032,78 millóns de euros, un 6,65% máis. O gasto en incapacidade temporal elevouse a 4.402,71 millóns (-1,19%). As prestacións por maternidade, paternidade e risco durante o embarazo creceron ata os 1.693,20 millóns, un 7,32% máis.

A maior parte do gasto da Seguridade Social destinouse ao pago de pensións e prestacións contributivas

En canto ás prestacións non contributivas, estas rexistraron un importe de 2.665,58 millóns de euros, un 4,95%, máis que no nove primeiros meses do pasado ano. Ás prestacións familiares destináronse 1.033,68 millóns de euros, un 7,87% máis.

Os gastos correntes en bens e servizos experimentaron, respecto ao mesmo período do exercicio anterior, unha diminución superior ao 9% en termos porcentuais.

O secretario de Estado da Seguridade Social, Octavio Selecto, considera que o superávit mantén o seu crecemento polo control dos gastos correntes, a diminución do gasto en incapacidade temporal, a mellora relativa no incremento dos ingresos por cotizacións sociais e unha certa diminución do conxunto dos gastos do sistema. Ademais, segundo Granadeiro este aumento do superávit demostra que a Seguridade Social vai terminar as súas contas en positivo no exercicio de 2009, polo que “os españois poden estar moi confiados no bo funcionamento da Seguridade Social”.