Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

OCU pide a dimisión da directora do Instituto Nacional de Consumo pola filtración a Iberdrola dun informe sobre a enerxía verde

O INC ditaminou que a publicidade sobre enerxía verde era legal
Por mediatrader 29 de Outubro de 2004

A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) asegura que o Instituto Nacional do Consumo (INC) filtrou, o pasado día 25, un informe “en contra dos intereses dos consumidores e da opinión maioritaria das asociacións de consumidores”. Este documento, segundo unha nota difundida por OCU, era “pretendidamente favorable ás teses de Iberdrola” ante a demanda que dita organización de consumidores expuxo contra a publicidade da súa enerxía verde, “por considerala ilícita por enganosa”.

Ademais, atendendo á información facilitada por OCU, dáse a circunstancia de que este informe se emitiu “xusto o día anterior” á celebración da vista oral contra as campañas publicitarias, consideradas enganosas pola OCU e no ditame do Centro Nacional de Enerxía (CNE). A isto hai que engadir que o documento era tamén descoñecido polas demais asociacións de consumidores que forman parte do Consello de Consumidores e Usuarios (CCU), órgano consultivo do INC.

O avogado defensor de Iberdrola achegou como proba, ante a sorpresa dos membros de OCU, e foi admitida polo xuíz, o informe elaborando polo INC, que ata ese momento era descoñecido polas asociacións pertencentes ao CCU (entre os que se atopa a OCU) e que só estaba en poder do propio emisor e da empresa Iberdrola.

Principio de acordo

OCU quere facer saber que o Secretario do CCU, na reunión da Comisión Permanente do Medio Ambiente do venres, día 22 de outubro, manifestou que o INC non tiña aínda previsto manifestarse sobre este tema. Nesa reunión, o nove asociacións de consumidores presentes chegaran xa a un principio de acordo para o ditame que o CCU tiña previsto elaborar nun sentido “radicalmente distinto” ao manifestado polo INC.

Tras analizar a publicidade de Endesa e Iberdrola, o pasado día 20 de maio o CNE remitiu a Defensa da Competencia e ao INC as súas conclusións nas que se lía: “As campañas publicitarias de Iberdrola e Endesa poderían inducir a erro aos clientes, en canto á xustificación e o destino do sobreprezo que supón adquirir enerxía verde. Nelas pódese inducir a pensar que a enerxía renovable é máis cara e por iso débese pagar máis, ou ben que coa súa achega foméntase o desenvolvemento de enerxías renovables ou que leva aparellado o desenvolvemento dalgún outro tipo de actuación ambiental. En atención a iso, considérase que existen indicios suficientes para pór os feitos en coñecemento dos órganos competentes en materia de consumo”.

Falta de actuacións

A falta de actuacións por parte do INC levou a OCU a solicitar o cesamento das campañas publicitarias, requirimento que foi atendido por Endesa, e o día 24 de maio presentou unha demanda contra a campaña de publicidade entón vixente de Iberdrola por considerala enganosa. Demanda posta en coñecemento da Directora Xeral o mesmo día e cuxa vista oral tivo lugar o día 26.

Ante este acto “de deslealdade que este comportamento do INC significa cara aos intereses dos consumidores”, OCU esixe a dimisión da directora xeral de Consumo e directora do INC e puxo os feitos en coñecemento da Ministra de Sanidade e Consumo, así como dos grupos parlamentarios do Congreso.

O INC no seu informe considera que os clientes que contratan este tipo de tarifas de enerxía “verde” contan con información “suficiente para valorar a oferta e aceptar ou rexeitar as súas condicións”. A Unión de Consumidores de España (UCE) tamén mostrou o seu desacordo.

UCE lembra que contratar os servizos destas campañas implica un sobrepago, xa que o consumidor pagaría por unha banda o custo de diversificación e por outro os gastos que supón adherirse a unha destas campañas. Segundo UCE, a única forma de que esta enerxía chegue como tal ao consumidor é que este sexa o propietario do xerador de enerxía renovable.

Así mesmo UCE critica que dada a estrutura do mercado eléctrico, “é imposible” na práctica ter garantías de que a enerxía que gastan os consumidores nas súas casas é verde.

Segundo OCU, esta foi a cronoloxía dos feitos:

O 23 de marzo de 2004 a Comisión Nacional da Enerxía (CNE) emitiu un informe sobre as campañas publicitarias de Enerxía “Verde” realizadas por Endesa Enerxía e Iberdrola. O CNE consideraba que ambas as entidades poderían incorrer en actos de competencia desleal por publicidade enganosa ao omitir información sobre a orixe real da enerxía que promocionaban, polo que enviou devandito informe, dunha parte ao Servizo de Defensa da Competencia, (SDC) e doutra ao Instituto Nacional de Consumo (INC).

O 20 de maio recibiuse devandito informe no Instituto Nacional de Consumo, segundo consta no propio informe do INC.

O 24 de maio a Organización de Consumidores e Usuarios (OCU), interpuxo demanda de Cesación por publicidade enganosa contra Iberdrola, dando conta e informando directamente o feito á Directora Xeral de Consumo e Directora do INC.

O 25 de maio, o INC requiriu formalmente a Endesa e Iberdrola para que explicasen as súas actuacións e achegasen documentación. Segundo despréndese do propio informe do INC, non se chegaron a manter reunións con Endesa, pola contra, mantivéronse dúas reunións con representantes de Iberdrola (ultímaa delas o pasado 15 de Setembro). Xamais se contacto ou requiriu información a ningunha asociación de consumidores, aínda cando o INC xa coñecía da existencia da demanda interposta pola OCU sobre este particular.

O 26 de xuño, na Reunión da Comisión permanente do Consello de Consumidores e Usuarios, (CCU) o representante da OCU na mesma informo da interposición da demanda contra Iberdrola por parte da OCU. Na devandita reunión adoptar o acordo de que o CCU se pronunciase sobre o asunto. Para ese efecto acordouse a convocatoria dunha reunión da Comisión de traballo de Medio Ambiente.

O 14 de xullo o Servizo de Defensa da Competencia elaboro un informe no que se expresa “Analizada a documentación sobre o asunto o Servizo elaborou un informe no que se conclúe que non existen indicios de que ditas compañas xeren problemas de competencia”.

O 22 de outubro tivo lugar a reunión da Comisión de Traballo de Medio Ambiente do CCU. Á devandita reunión acudiron 9 asociacións de consumidores que acordaron o borrador dunha postura común que seria ratificada na próxima reunión da comisión permanente. Ao mesmo tempo solicitar información ao INC sobre a cuestión e o seu representante manifestou a non existencia de postura algunha sobre a mesma.

O 25 de outubro, cinco meses e cinco días despois de recibir o informe do CNE, ás 13:02:43 rexístrase co número 4453/RG35611 no Rexistro Auxiliar do Instituto Nacional de Consumo o documento “Informe as Campañas de Enerxía Verde” asinado polo Subdirector de Calidade do Consumo. Devandito informe establece na súa conclusión: “Todas estas consideracións en principio proporcionalidade que debe presidir nas actuacións da Administración, conducen a considerar, a xuízo deste Instituto, a non procedencia da iniciación de actuacións contra as empresas mencionadas neste informe que realizaron, ata o día de hoxe, campañas sobre enerxía verde nos termos que aquí se describiron”.

A esa mesma hora este informe é entregado a Iberdrola, non así á Comisión Nacional da Enerxía (posto que foi enviado por correo certificado ao día seguinte) nin ao resto de asociacións do CCU, a quen foi remitido o 26/10/04 ás 14:00 mediante fax. Segundo o secretario do Consello de Consumidores “remítese devandito informe ante as noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación no día de hoxe”.

O 26 de outubro aparece na prensa (na edición do País e a diario Expansión así como outros medios radiofónicos) a noticia da existencia dun informe do INC que avala a publicidade da “enerxía verde”. Durante a vista celebrada na demanda interposta contra Iberdrola, por parte da OCU, o avogado defensor de Iberdrola achega como proba (e é admitida polo xuíz) o informe elaborando polo INC, que ata ese momento só estaba en poder do propio emisor (o INC) e da empresa Iberdrola, non podendo haber unha soa empresa, asociación ou institución que puidese acceder ao mesmo, polo descoñecemento da súa existencia.