Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Oficina do accionista

As empresas que cotizan en Bolsa canalizan a través deste servizo as consultas dos accionistas sobre a compañía
Por José Ignacio Recio 19 de Marzo de 2009
Img acciones
Imagen: Katrina Tuliao

Cando me van a pagar os dividendos? Sería rendible acudir á próxima ampliación de capital? Por que estou a perder tanto diñeiro en Bolsa? Estas son algunhas das dúbidas que aflixen aos pequenos e medianos accionistas, e que poden canalizar a través da Oficina do Accionista, servizo do que dispoñen todas as empresas que cotizan no Mercado Continuo.

Funcións da oficina

Desde os blue-chips (Banco Santander, BBVA, Endesa, Iberdrola e Telefónica) ás compañías que están enmarcadas no “Ibex-35”, como Acciona, Rede Eléctrica Española ou Unión Fenosa, pasando por valores de pequena e mediana capitalización ao estilo de Augas de Barcelona, Ebro Puleva, A Seda de Barcelona ou Tubacex, todas contan cunha Oficina do Accionista á que pode dirixirse calquera investidor. Pero antes de facelo é importante coñecer en que consiste este mecanismo de protección fundamentalmente informativo, xa que en caso de querer facer unha queixa ou reclamación hai outras canles máis adecuadas.

En cumprimento do establecido no artigo 112 da Lei de Sociedades anónimas e o artigo 117 da Lei do Mercado de Valores, a Oficina do Accionista ten como función asistir a estes en relación coas cuestións que expoñan antes da celebración da sesión da xunta xeral da compañía na que investiron, así como durante o seu desenvolvemento. Desde a convocatoria do encontro ata a súa finalización, os accionistas contan con este servizo, que dispón dun lugar específico no local onde se celebra a reunión para responder as cuestións que poidan expor os asistentes antes do inicio da sesión, así como atender e informar os accionistas que desexen facer uso da palabra. Tamén e, aínda que non está na súa orixe, poden elevarse a esta oficina as queixas derivadas sobre algunha actuación da compañía, aínda que para esta cuestión é preferible utilizar outras canles máis apropiadas, como acudir á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) ou á figura do Defensor do Accionista.

A Oficina do Accionista está aberta a todas as persoas que investiron na empresa cotizada

A Oficina do Accionista está aberta a todas as persoas que investiron na empresa cotizada, co obxectivo de manter unha liña de comunicación directa e persoal para as seguintes cuestións:

  • Informar sobre a marcha da entidade e da acción.
  • Ofrecer produtos especiais a todos os accionistas.
  • Resolver as cuestións que expoñan os investidores en relación coas accións da empresa en cuestión.
  • Recoller calquera suxestión que manifeste un accionista.

As dúbidas máis frecuentes

Hai varias canles establecidas de antemán para que un accionista acceda a este servizo: vía telefónica, Internet e o tradicional correo ordinario. Se ademais desexa recibir no seu correo electrónico a información máis relevante sobre a acción e a empresa da que é accionista, ten a posibilidade de subscribirse a un servizo de alertas, un soporte adicional na información da compañía. Todas as que cotizan na renda variable española dispoñen deste servizo a través das súas respectivas páxinas webs, desde onde proporcionan toda a información necesaria.

Entre as cuestións máis comúns que expoñen os pequenos e medianos investidores atópanse as relacionadas coa política de dividendos que segue a empresa, onde obter información sobre a evolución da súa acción ou que gastos levan a compra e depósitos das mesmas. Ademais da estas preguntas, o accionista pode ter reposta para cuestións tan elementais como os seus dereitos, que son os seguintes: participar na repartición das ganancias sociais (dividendos, primas, etc.) e no patrimonio resultante da liquidación; de subscrición preferente da emisión de novas accións ou de obrigacións convertibles en accións; de asistir e votar nas xuntas xerais e de impugnar os acordos sociais, e á información.