Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Opcións para rendibilizar o investimento en Bolsa

A posta en marcha de determinadas estratexias bolsistas pode contribuír a que pequenos e medianos investidores consigan aumentar os seus beneficios na renda variable
Por José Ignacio Recio 28 de Febreiro de 2008
Img bolsa2 listado
Imagen: Nick Benjaminsz

De todos é ben sabido que a Bolsa non é unha ciencia exacta, pero tamén é certo que levar á práctica determinadas condutas de maneira correcta pode servir para que pequenos e medianos investidores consigan aumentar a súa rendibilidade na renda variable. As posibilidades que ofrece o mercado son moi amplas, e a mellor forma de obter ganancias é anticipándose aos feitos, algo moi difícil de lograr salvo que se dispoña de información privilexiada, unha conduta tipificada como ilícita. No entanto, pódese recorrer a unha serie de estratexias específicas que garanten a obtención de rendibilidade cunha porcentaxe bastante elevado de acerto, aínda que non se debe perder de vista que as empresas que cotizan no parqué bolsista están suxeitas ás leis do mercado e que é este quen ditamina a evolución das mesmas.

Entre os mecanismos que poden beneficiar aos pequenos investidores atópanse os seguintes:

“Rally” do Nadal

Tradicionalmente desenvólvese durante o período do Nadal, aínda que non necesariamente, xa que pode ter lugar en novembro ou mesmo a primeiros de decembro. Neste movemento as Bolsas obteñen unha revalorización nos seus prezos froito dos axustes que realizan os principais fondos para conformar a súa carteira de valores de face ao novo ano. A estratexia puntual neste caso consistiría en comprar renda variable durante o outono para vendela antes de que finalice o exercicio, ou cando se teña a evidencia de que o “rally” está a perder forza ou se extinguiu. Aínda que non hai ningunha explicación que avale este movemento, se se analiza a evolución das Bolsas internacionais durante os últimos anos pódese comprobar que entre outubro e decembro a renda variable ha tido “picos” de revalorización que en ocasións excederon o 10%, e en calquera dos casos sempre se produciu, en maior ou menor medida.

Repartición de dividendos.

Moitos investidores inciden na estratexia de comprar nos momentos anteriores nos que se distribúe esta clase de remuneración á que ten dereito o accionista. Hai dúas formas de afrontar esta estratexia co obxectivo de obter a rendibilidade máis elevada posible. A primeira é beneficiándose deste pago co que as empresas retribúen a todos os accionistas; pero para iso os investidores deben coñecer que esta retribución se desconta do prezo en que cotiza a empresa nese preciso instante. Un exemplo: se Rede Eléctrica de España reparte un dividendo aos seus accionistas o 23 de abril por valor de 0,43 euros e o valor cotiza o día anterior a 40,63 euros, isto significa que o día 23 a compañía abriría a sesión cotizando a 40,23 euros. Por que este desfasamento no seu prezo? A razón é que se desconta o valor do dividendo que o investidor terá xa na súa conta corrente. Pero normalmente o valor cotizado recupera en poucos días o prezo ao que cotizaba antes da repartición, mesmo no mesmo día no que realiza a operación. No entanto, convén advertir que se pode correr o risco de que un valor que sexa baixista continúe con esta tendencia nos días posteriores e desta forma perder rendibilidade.

Outra opción máis segura é a compra de accións nos días precedentes ao vencemento do dividendo. Por que? Normalmente, o valor que vai repartir un dividendo aos seus accionistas nos días previos ten maiores operacións de compra que de venda, e os volumes de contratación soben significativamente, polo que a táctica a seguir é a venda de accións o día anterior en que se faga efectiva esta retribución, aínda que non se cobre o dividendo, e desta forma aproveitarse da hipotética revalorización que tivese nos días precedentes.

Resultados das empresas

As empresas que cotizan na renda variable deben publicar os seus resultados cada trimestre, algo moi importante para que a súa evolución decántese por unha ou outra tendencia. Xeralmente, se hai indicios de que estes sexan excelentes e por encima das expectativas do mercado, os prezos revalorízanse os días previos á data da súa publicación. Como detectar este movemento? Para os pequenos investidores é moi difícil chegar a este punto, pero pode haber filtracións interesadas que se esconden baixo certos movementos pouco normais na evolución do valor: aumento desmedido no volume de contratación, interese por parte das mans fortes do mercado (intermediarios e grupos financeiros) en quentar “o valor”, etc.

Outras opcións

Facer caso aos rumores

É unha das estratexias máis utilizadas polos pequenos investidores, xa que continuamente aparecen no mercado rumores sobre determinadas operacións financeiras das compañías cotizadas en Bolsa. Unhas veces debidamente fundamentados e outras sen ningún tipo de rigor, froito claro da especulación. O certo é que cando acontecen movementos corporativos que afectan á compañía en cuestión (OPA, entrada de novos accionistas, posicionamento de fondos de investimento…) poden conducir a unha revalorización importante. Neste caso a estratexia do investidor é clara, xa que consiste en aplicar un devandito moi práctico e popular en Bolsa: “Comprar co rumor e vender coa noticia”. Aplicando esta premisa pódense obter excelentes resultados, aínda que ten a súa parte negativa: a dificultade de detectar o momento en que se producen estes movementos. Certos foros de Bolsa e a prensa especializada son algúns dos altofalantes que poden indicar que algo está a suceder no valor, o que representaría o sinal de entrada. Recentes exemplos constatan que é unha das mellores estratexias para rendibilizar os aforros investidos, aínda que para iso haxa que averigüar o momento xusto que dá o sinal de entrada ou compra.

Meses alcistas

O último informe de investigación publicado por Trinity “Investment Management Corporation” proporciona unha serie de elementos característicos sobre ciclos bolsistas. Entre as principais conclusións sinala o feito de que hai un maior número de meses alcistas que de meses baixistas. Isto traduciríase en que o investidor pode realizar o seu investimento nos meses alcistas (aínda que non é unha ciencia exacta, de modo que o mes que o ano pasado foi alcista este pode ser baixista). De todos os xeitos, convén resaltar que o período no que a maioría de analistas bolsistas recomendan “estar en liquidez” (non realizar compras) é o correspondente aos meses de verán, especialmente agosto. O motivo que aducen estes mesmos analistas é que os pequenos e grandes investidores están de vacacións e, como consecuencia, o volume de contratación do mercado bolsista cae enormemente, o que dificulta a sustentabilidade das posibles subidas que puidese ter a renda variable durante este período. Ademais, é unha época na que o seguimento dos investimentos faise máis difícil por motivos obvios, quedando exposto o investidor a calquera noticia ou operación que afecte de forma negativa ao valor contratado.

Aproveitar os soportes

É a fórmula máis elemental para conseguir rendibilizar os investimentos en Bolsa. Popularizouse grazas aos consellos e recomendacións que lanzan os intermediarios financeiros nos medios de comunicación. Consiste en realizar as compras nos soportes (é un nivel de prezos no que se detén a caída da cotización e esta rebota novamente á alza) para posteriormente vender cando se vaia achegando á liña de resistencia (un nivel de prezos no que se detén a subida da cotización e esta rebota cara abaixo). Os soportes e as resistencias, fixados polo propio mercado, detéctanse ao analizar o gráfico da evolución da cotización, onde se pode ver como hai niveis nos que a subida da cotización detense e outros nos que se frea a caída. Ambos os parámetros manteñen unha duración determinada, xa que chega un momento en que a cotización termina superándoos.

Beneficiarse dos ciclos

Convén ter moi presente que a Bolsa rexistra os seus respectivos ciclos, por iso é necesario manterse atento para coñecer o final de cada ciclo alcista. En canto detéctese hai que vender as accións que se teñan nese momento, e volvelas a comprar pasados 3 ou 4 anos, que é o que adoita durar un ciclo baixista. Durante os ciclos alcistas pódense obter excelentes rendibilidades “deixando correr” as plusvalías, é dicir mantendo as compras mentres o prezo do valor revalorízase progresivamente. Tampouco hai que esquecer que nada sobe eternamente, e aínda que se estea nun mercado alcista sempre haberá recortes nos prezos -o que os analistas denominan “corrección”- que farán diminuír temporalmente os beneficios obtidos ata a data.

Acudir á OPV

Por último, non poden deixar de mencionarse as saídas a Bolsa mediante as ofertas públicas de venda, a famosas OPV, aínda que esta estratexia depende da empresa, do momento bolsista que se vive e, o máis importante, do prezo fixado para a compra por parte dos comerciantes polo miúdo. Se o usuario está adecuadamente asesorado, pode representar unha excelente oportunidade para conseguir un bo tanto “” na súa carteira de valores.

As ELECCIÓNS TAMÉN COTIZAN

A celebración de eleccións xerais ou presidenciais é outro factor que pode axudar ao pequeno e mediano investidor a rendibilizar os seus aforros, en especial cando se celebran nos Estados Unidos (como sucederá a finais deste ano), xa que unha vitoria dun candidato ou partido político que contemple no seu programa electoral medidas económicas que beneficien ás empresas cotizadas en Bolsa son saudadas polo mercado con subidas xeneralizadas durante os días posteriores á data dos comicios.

Así se puido constatar recentemente nos duelos que tiveron lugar nos últimos anos: Bush-Kerry, Gore-Bush ou Clinton-Dole, aínda que cada vez os programas republicanos e demócratas, en relación coa política bolsista, gardan unha maior semellanza entre si. En Europa, ao ser réximes parlamentarios, a reacción dos mercados bolsistas -segundo moitos analistas- depende máis de que se consiga unha maioría ampla ou absoluta, xa que a incerteza é o peor inimigo do mercado, e máis nun momento económico como o que atravesan as principais economías occidentais.