Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Ordes stop fronte ás caídas da Bolsa

A principal vantaxe destas ordes é que limitan o risco asumido nun investimento
Por José Ignacio Recio 15 de Marzo de 2009
Img inversion bolsa
Imagen: Rafael Matsunaga

Cando os pequenos investidores operan con accións de calquera mercado bolsista, teñen a posibilidade de introducir condicións para que a execución das ordes sexa a correcta en cada momento e mesmo de restrinxir o número de títulos que queren mostrar. A principal finalidade das ordes stop responde o desexo do pequeno e mediano investidor de protexerse fronte ás caídas que poidan sufrir os mercados de renda variable, que poden levar a perder o valor do investimento en máis do 10% ou 15% en poucas sesións, sobre todo nos períodos caracterizados pola volatilidade dos mercados bolsistas internacionais. Utilizando algunha destas ordes, pódense limitar as perdas ata un tanto por cento máximo, que o investidor pode asumir perfectamente na maioría dos casos. Pero tamén se poden usar para recoller beneficios, asumindo igualmente a porcentaxe ata o que se queira que cheguen os títulos comprados. O único inconveniente que teñen estas ordes -de fácil aplicación, pero que requiren aprendizaxe- é que hai que saber aplicalas correctamente, algo que non sucede en todos os casos, nin con todos os investidores.

As ordes stop son operacións de compra e venda que serán enviadas a Bolsa cando se cumpra unha condición de prezo informada polo cliente, que poderá ser “maior ou igual” ou “menor ou igual” que un prezo de cotización (condición de activación). A orde que se envía ao mercado será un mandato limitado a un prezo ou unha orde a mercado, informado tamén o cliente no alta da mesma. Ao obter as tendencias que seguen os prezos no mercado, as ordes stop dan ao usuario a posibilidade de condicionar a súa orde a un prezo no que se producen concentracións de intereses de compra (soportes) ou de venda (resistencias), en función da estratexia realizada. Pódense aproveitar recuperacións no prezo das accións que tocan soportes ou subidas fortes que rompen resistencias. Pero é conveniente que o usuario saiba que a tramitación de ordes stop unicamente será posible a través de Internet, así como que non admiten modificacións, o único que pode facerse é cancelalas.

As ordes stop non admiten rectificacións, aínda que se poden cancelar

Unha orde stop pendente de envío porase en marcha cando cumpríndose a condición de activación cambie o prezo informado do devandito valor. De feito, en accións moi pouco líquidas onde non se cruzan continuamente operacións en Bolsa e non cambia a cada pouco a cotización do valor, pode ocorrer que non se active a orde instantaneamente, a pesar de que a condición de activación si estea en prezo. A negociación de ordes stop está dispoñible para os valores e warrants cotizados no Mercado Continuo, así como para os valores que compoñen os principais índices internacionais.

Ordes stop dinámicas

É unha orde de venda que se envía ao mercado cando se cumpra unha condición marcada. Esta condición representa unha porcentaxe da fluctuación do prezo de cotización ou unha variación do mesmo. A orde que se envía ao mercado será unha decisión a mercado. Como no resto dos mandatos stop, a principal vantaxe é poder limitar o risco asumido nun investimento, coa particularidade de que ese límite fluctúa ante subidas na cotización da acción. Cando a cotización da acción sobe, o stop sobe coa cotización de forma proporcional, mentres que se, pola contra, a acción baixa o stop mantense e non baixa. Desta maneira, o pequeno e mediano investidor pode ir acumulando ganancias sen ter que modificar esta orde, que se manterá na porcentaxe ou importe marcado sobre a cotización. A actualización realizarase unha vez ao día a peche de mercado.

A súa activación, producirase cando cumpríndose as condicións para iso prodúzase un cruzamento a distinto prezo do devandito valor. En accións moi pouco líquidas, ás veces non se envía a orde ao mercado instantaneamente, aínda que o valor tocase o prezo ao que o cliente condicionou a súa orde. Están dispoñibles para todas as accións do Mercado Continuo e principais mercados internacionais.

Ordes stop relacionadas

Trátase dunha operación de venda que será enviada a Bolsa cando se cumpra unha condición de prezo informada polo propio cliente. A orde stop relacionada componse de dous mandatos “stop de venda” relacionados entre si, de tal forma que a activación dun deles xerará inmediatamente a cancelación total do outro. A orde que se envía ao mercado estará limitada a un prezo ou unha orde a mercado, informado tamén o cliente no alta da orde. Como no resto de ordes stop, a súa principal vantaxe é limitar o risco asumido nun investimento, coa particularidade de poder relacionar dúas ordes, unha para limitar perdas (stop á baixa) e outra para asegurar beneficios (stop á alza).

Unha orde stop relacionada pendente de envío actívase cando cumpríndose a condición de activación prodúzase un cruzamento a distinto prezo do devandito valor. Un exemplo dunha orde stop relacionada dáse na seguinte situación: o investidor ten unhas accións compradas a 5 euros, que actualmente cotizan a este prezo. Ante as circunstancias do mercado, quere limitar o risco de perdidas a 0,50 euros e tamén se conforma con gañar outro medio euro. Para poder tramitala, o cliente ten que utilizar a orde stop relacionada.

Ordes stop referenciadas

É unha operación de compra ou venda que será enviada ao mercado cando se cumpra unha condición de prezo informada polo cliente, que poderá ser “maior ou igual” ou “menor ou igual” que a cotización dun determinado índice bolsista. Os índices dispoñibles son o Ibex 35, Dax 30, Cac 40, FTSE 100, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrial 30, os máis importantes do mercado bolsista internacional. A orde que se envía ao mercado será unha orde “limitada” a un prezo ou unha orde “a mercado”, informado tamén o cliente no alta da mesma. Entre as súas vantaxes atópase a posibilidade de optimizar as ferramentas de análise técnica, xa que obtendo con estas as tendencias que seguen as cotizacións dos índices no mercado, pódese condicionar a orde a unha cotización en que se produzan tamén concentracións de intereses de compra (soportes) ou de venda (resistencias), en función da estratexia.

Unha orde stop referenciada pendente de envío, activarase cando cumpríndose a condición de activación prodúzase un cruzamento a distinto prezo do devandito índice. Se un índice non cambia a cada pouco na súa cotización, pode ocorrer que non se envíe a orde ao mercado instantaneamente, a pesar de que o índice tocase o prezo ao que o cliente condicionou o seu mandato.