Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os bolseiros xa poden empezar a cotizar polas súas prácticas

Os orfos teñen dereito a percibir a pensión de orfandade ata cumprir 21 anos
Por mediatrader 2 de Agosto de 2011

Os bolseiros e os orfos son os primeiros grupos en beneficiarse dos cambios que introduce na súa cotización e nas súas prestacións a reforma das pensións, xa que o texto dispón que para estes grupos os cambios lexislativos serán efectivos desde hoxe 2 de agosto, data de publicación da Lei no Boletín Oficial do Estado (BOE), informa o Ministerio de Traballo e Inmigración. Así, os bolseiros poden empezar a cotizar polas súas prácticas durante un máximo de dous anos.

En canto aos orfos, poderán percibir a pensión de orfandade ata cumprir 21 anos (actualmente ata que cumpren 18). No caso de que non traballen ou perciban unhas retribucións anuais inferiores ao salario mínimo interprofesional o límite de idade, que agora chega ata que cumpren 22 (24 se perderon ambos os proxenitores) aumentará de forma progresiva. Durante 2012, ata cumprir 23 anos, durante 2013, ata cumprir 24 anos, e desde o 1 de xaneiro de 2015, ata 25 anos. Se o orfo cumpre 25 anos durante o curso escolar, a prestación manterase ata o inicio do curso seguinte (día 1º do mes seguinte ao comezo do novo curso).

Ademais, a partir do 1 de xaneiro de 2012, cun período transitorio de oito anos, iniciarase a integración das empregadas de fogar no Réxime Xeral e aumentará do 52% ao 60% a pensión de viuvez para maiores de 65 anos, nos casos que establece a Lei sobre Adecuación, Adaptación e Modernización do Sistema de Seguridade Social.

O groso da reforma do sistema de pensións entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2013, cun período transitorio que concluirá en 2027. A partir desa data, cada cinco anos revisaranse os parámetros do sistema polas diferenzas da evolución da esperanza de vida da poboación aos 67 anos no ano en que se efectúe a revisión e a esperanza de vida da poboación aos 67 anos en 2027, o que se coñece como factor de sustentabilidade. Os cálculos faranse conforme ás previsións dos organismos oficiais.

O Ministerio de Traballo informa tamén de que a Seguridade Social ha cumprido este ano o mandato do Pacto de Toledo sobre simplificación e integración en dous réximes nos que quedan encadrados os traballadores por conta allea e os traballadores autónomos. A Lei sobre Adecuación, Adaptación e Modernización do Sistema de Seguridade Social, publicada hoxe no BOE, establece a integración das Empregadas de Fogar no Réxime Xeral.

De igual modo, tramítase actualmente no Senado o proxecto de Lei polo que se procede á integración do Réxime Especial Agrario da Seguridade Social (Reass) no Réxime Xeral da Seguridade Social. A integración de ambos os colectivos producirase a partir do 1 de xaneiro de 2012, con senllos períodos transitorios de oito e vinte anos, respectivamente. Tamén desde o pasado 1 de xaneiro, os novos funcionarios empezan a cotizar á Seguridade Social no Réxime Xeral. No entanto, os réximes do Mar e do Carbón mantéñense na súa condición actual pola súa especificidade e o seu carácter minoritario -en conxunto representan o 0,40% do total de afiliados-, precisa Traballo.