Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os depósitos con máis posibilidades de rendibilidade

Os máis interesantes son os referenciados á Bolsa, cuxa rendibilidade está vinculada á cotización do valor escollido
Por José Ignacio Recio 26 de Decembro de 2009
Img porcentaje
Imagen: ralphunden

A rendibilidade dos depósitos minguou nos últimos meses e oscila entre o 2,50% e o 4,50%. Para contrarrestar este déficit de beneficios, as entidades financeiras dispoñen de depósitos cada vez máis sofisticados, con bonificacións (se se teñen contratados máis produtos co banco) ou vinculacións a algún activo financeiro. Unha das fórmulas máis interesantes consiste en referencialos á renda variable, xa que a súa rendibilidade irá paralela á cotización do valor escollido durante o período de validez deste produto de aforro.

Compensar unha escasa rendibilidade

Os bancos e caixas de aforro propoñen aos seus clientes depósitos cada vez máis atractivos na súa confección. O obxectivo non é outro que compensar a falta de interese dos usuarios bancarios por estes produtos, debido á súa baixa rendibilidade durante os últimos meses. A estratexia desenvolvida consiste, por unha banda, en bonificalos en función dos produtos contratados coa entidade. Outro método é vinculalos a algún activo financeiro para obter unha rendibilidade máis elevada coa garantía de que, como mínimo, recuperarase o importe do depósito. Non faltan tampouco outras solucións orixinais, como adxudicarlles nomes de gran impacto ou mesmo referencialos a un seguro de vida. Todo está pensado para que o cliente decida subscribir un depósito, pero mesmo nas mellores condicións, de cando en cando superan o 5% de rendibilidade.

Boa parte destes novos depósitos só poden subscribirse a través de Internet. Os prazos son cada vez máis axustados: é posible atopar propostas de aforro destinadas a tres ou seis meses. En calquera caso, ofrecen unha rendibilidade media que oscila entre o 2,50% e o 4,50%, e pódense contratar desde 500 euros, aínda que nos máis esixentes o importe mínimo non baixa de 3.000 euros. Non se asocian a comisións de mantemento, aínda que si hai penalización en caso de cancelación.

Mesmo nas mellores condicións, os depósitos actuais de cando en cando superan o 5% de rendibilidade

Moitos destes depósitos destínanse a premiar a fidelidade dos clientes ou a beneficiar ao diñeiro procedente doutras entidades, como o “Depósito Bonificado” do Banco Pastor. A través deste produto, se se ten domiciliada a nómina ou os ingresos e dous recibos básicos, ademais da contratación de dous cartóns, obtense a remuneración ao prazo que máis conveña ao depositario (tres, seis ou doce meses). Outro bonificado é o depósito da Kutxa, cuxa subscrición implica a obtención de máis intereses, cuantos máis produtos téñanse contratados coa entidade financeira. O seu prazo é dun ano para importes ata 10.000 euros, e pódese conseguir un tipo de interese máximo dun 4,45% TAE. O “Depósito Confianza” da Caixa de Aforros do Mediterráneo é tamén exclusivo para clientes que manteñan ou adquiran cotas participativas CAM (desde 500 cotas) e para diñeiro novo procedente doutras entidades.

Unha rendibilidade superior a outros produtos de aforro brindan os depósitos crecentes, como o de Caixa Sabadell. Aplica un interese que aumenta en cada un dos 18 meses que ten de vida, con independencia da evolución dos mercados. O cobro de intereses pode ser mensual, trimestral ou a vencemento. Contempla a posibilidade de obter financiamento coa garantía das imposicións. No “Depósito Incremento” de Bankinter, as condicións aplicadas ao tipo de interese ao que está referenciado melloran cada mes. Permite o seu reembolso anticipado en calquera momento, polo que ten liquidez inmediata. O importe mínimo de adquisición comeza en 1.000 euros e o tipo de interese inicial corresponde ao Euribor a 30 días. Cada mes abonaranse na conta asociada os intereses aplicados sobre os saldos que manteña o depósito.

A Bolsa, valor seguro

Os prazos son cada vez máis axustados: é posible atopar propostas de aforro destinadas a tres ou seis meses

A oferta máis rechamante, con todo, son os depósitos vinculados a valores da renda variable nacional. Destaca o “Depósito Wayne”, de Caixanova, un produto de aforro e investimento garantido, estruturado e referenciado á cotización bolsista de Telefónica. A súa estrutura é a seguinte: o 30% do investimento é un prazo fixo de 12 meses ao 4%, mentres que o 70% restante é un depósito variable de ata tres anos de duración vinculado á cotización bolsista da “teleco” española. Se terminado o primeiro ano o valor da acción é igual ou superior a unha revalorización do 5%, cancélase o depósito e recíbese un cupón do 2,75% (2,74% TAE). Nunha segunda fase, se se cumpre a mesma premisa terminado o segundo ano, obtense un cupón do 5,50% (2,71% TAE). Para o terceiro ano, a rendibilidade do cupón é do 8,25% (2,68% TAE). En caso contrario cancélase e o cupón obtido é do 1% (0,332% TAE). Este depósito pódese contratar por importes iguais ou superiores a 3.000 euros.

Tamén o Banco Guipuscoano ha desenvolvido un depósito destas características: o “BG Telefónica 2012”, co que se pode aproveitar o potencial das accións de Telefónica, un dos “blue-chips” da Bolsa nacional, e como mínimo recuperar o capital investido ao vencemento.

Só para internautas

A maioría destes produtos contrátanse só a través da Rede. Respecto dos depósitos, destaca “Claro” (Banco Popular), para diñeiro procedente doutras entidades. Pódese contratar a partir de 300 euros e nun prazo de dous anos xera unha rendibilidade do 3% TAE. A mesma rendibilidade, pero só a tres meses, ten o “Depósito de Primeira” dun-e para novos clientes. Unha das súas particularidades é que, en caso de solicitar a cancelación de forma anticipada, o cliente recibirá intereses ao 0,10% polo período transcorrido desde a data de constitución ata a de cancelación.

ASOCIADOS A UN SEGURO DE VIDA

Un dos produtos máis singulares é o “Depósito Vida”, de Caixa Canarias, asociado a unha póliza de vida. O titular recibirá unha remuneración mensual e un seguro gratuíto durante un ano. A súa cobertura será equivalente ao importe subscrito no depósito, cun máximo de 150.000 euros, aínda que se poderá contratar calquera importe para o depósito sen mínimos nin máximos.

Sen comisión de apertura, de mantemento, nin de administración, o depósito non renova ao vencemento, aínda que a cancelación anticipada será do 4% polo período transcorrido desde a data de cancelación e a de vencemento.