Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os depósitos da crise

A oferta depositaria actual ofrece aos clientes seguridade para períodos curtos de tempo e unha rendibilidade de entre o 2,3% e o 5%
Por José Ignacio Recio 27 de Febreiro de 2009
Img depositos

As recentes baixadas que aplicou o Banco Central Europeo aos tipos de interese afectaron á nova fornada de depósitos, deixando atrás as ofertas nas que proporcionaban unha rendibilidade de ata o 12% ou mesmo o 15%. A nova tendencia depositaria é a de ofrecer produtos nos que prima a seguridade, aínda que a cambio dunha menor rendibilidade, que en poucos casos pasa o 5%, a máis baixa dos últimos exercicios.

Os bancos acabaron coa xenerosidade de hai uns meses e aplican para os seus depósitos tipos que oscilan entre o 2,3% e o 5%, máis ou menos. É certo que nalgúns produtos pódese conseguir un 1% ou 2% de rendibilidade adicional, pero só aplicables a períodos moi curtos -de entre un e tres meses- para posteriormente referencialos ben a outros investimentos, ben ao principal índice europeo. O descenso de rendibilidade provocou que estes produtos perdan atractivo entre os clientes bancarios, polo que baixo diferentes fórmulas as entidades tratan de captar o pasivo. Por regra xeral, a maioría destas ofertas están destinadas para novo diñeiro ou novos clientes. Para compensar a baixada de rendibilidade dos últimos meses, non faltan os agasallos; tampouco as imposicións de carácter solidario que destinan os rendementos deste produto a algunha ONG. E algúns bancos e caixas de aforro empregan estratexias máis agresivas, incrementando a rendibilidade dos depósitos a cambio de que o subscritor consiga atraer máis clientes á entidade, que tamén se beneficiarán da oferta.

Nesta nova onda de depósitos o capital mínimo esixido para a súa contratación é mínimo

Na última onda de depósitos detéctase un descenso apreciable dos produtos estruturados ou referenciados. No seu lugar hai imposicións máis sinxelas de subscribir que necesitan menos requisitos, e que nalgúns casos ofrecen unha liquidez total sobre o capital investido. Non son moi rechamantes nin dan grandes rendibilidades, pero proporcionan unha maior seguridade para os aforros. Tampouco convén esquecer o incremento que está a experimentar a oferta de depósitos que só poden contratarse por Internet, cunhas condicións sensiblemente mellores que as dos tradicionais.

Doutra banda, é relevante o feito de que nesta nova onda de depósitos o capital mínimo que hai que desembolsar para subscribilos é moi exiguo, e poden contratarse produtos desde 200 euros e cun máximo de 50.000 euros, que se adaptan deste xeito a todas as economías domésticas. O prazo de permanencia oscila, en todos os casos, entre tres e 12 meses.

Compensar a baixa rendibilidade

Todos os bancos e caixas de aforro baixaron a rendibilidade destes produtos e están a tratar de substituíla por outra serie de vantaxes menos tanxibles para os clientes: promocións, agasallos, tramos mellor remunerados, para novos clientes, etc. BBK, por exemplo, apostou polo “Depósito Vinculación” que garante o 5% TAE durante tres meses. É un produto a prazo fixo que se caracteriza porque non dispón de comisións nin gastos de ningún tipo que poidan minorar a rendibilidade final, e porque unicamente se pode contratar por persoas físicas que teñan determinadas vinculacións coa entidade emisora (conta corrente ou caderno de aforro, cartón de débito ou crédito, domiciliada a nómina, pensión ou seguros sociais de autónomos). Ademais, o subscritor debe facer unha achega a un plan de pensións, ou pagar a curmá dun seguro de vida ou fogar. O importe máximo para subscribilo é de ata 20.000 euros. Caixa Vital inclúe entre a súa lista de produtos o “Depósito Vital 6” que ofrece unha rendibilidade do 2,263% para un prazo de seis meses, desde 3.000 a 60.000 euros, aínda que a oferta é exclusiva para persoas físicas e para diñeiro novo ou incremento de saldo. Outra variante máis rechamante é a que proporciona Caixa Segovia a través do “Depósito Solidario”, cuxa principal achega reside en que o importe neto dos rendementos deste produto de aforro irán destinados a unha ONG, xunto a unha cantidade por idéntico importe doada pola entidade emisora, podéndose contratar a partir de 200 euros, un dos límites máis baixos que ofrece o mercado.

As estratexias máis agresivas incrementan a rendibilidade dos depósitos a cambio de que o subscritor atraia novos clientes

Caixa Douro lanzou para este novo período o “NetDuero Premier”, un depósito a tres meses exclusivo para diñeiro procedente doutras entidades e que ofrece unha rendibilidade do 4,91%. A modalidade de depósitos de benvida tamén está representada por Ibercaja co seu “Depósito Benvida Directo”, que ofrece o 4,79% durante nove meses para novos clientes. Aínda que desde esta perspectiva, a idea máis innovadora é a da entidade en liña Activo Bank, que potencia un depósito cuxa rendibilidade é do 6% sempre que o subscritor proporcione un novo cliente á entidade. O Banco Galego conta co depósito “Amigo”, que en liña coa rendibilidade ofrecida polo mercado, proporciona o 5% TAE, tamén para produtos destinados a diñeiro novo; neste caso, para un investimento de entre 6.000 e 300.000 euros.

Outra fórmula moi estendida entre as entidades para vender os seus depósitos é a de limitar a súa contratación exclusivamente a Internet. Cada vez é maior a oferta, e as condicións son mellores e máis beneficiosas que as da banca tradicional. É a alternativa que ofrece aos seus clientes, por exemplo, Caixa Galicia baixo o nome de On “Depósito 4%”, que é o tipo de interese que ofrece a un prazo de tres meses e que se pode subscribir a partir dun capital mínimo de 3.000 euros. Máis exemplos: o Banco Popular para este novo exercicio confeccionou o “Depósito Claro” a 14 meses para un investimento mínimo de 300 euros, ofrecendo unha rendibilidade do 3,75% TAE. Un-e, a división de Internet do BBVA, conta co “Depósito Dobre Tipo”, a un prazo de seis meses ao 7% nominal durante o primeiro mes, e o resto do período vinculado ao índice de referencia europeo a un mes menos 0,25 puntos porcentuais, cun 5,06% TAE, para importes desde 1.000 a 100.000 euros.

Vinculados a outros activos

Bancos e caixas, noutra estratexia, vinculan os depósitos con outros activos financeiros. A oferta é moi dispar e entre as máis rechamantes está a proposta de Caixanova co “Depósito Bogart”, que destina o 50% do diñeiro do cliente a un depósito a seis meses ao 6% TAE; o outro 50%, a 24 meses, e que permite conseguir a maior das dúas opcións seguintes: unha rendibilidade vinculada á evolución do “Ibex-35” ou un cupón do 2%. A Caixa de Aforros da Inmaculada aposta polo “Depósito Dobre”, composto por dúas partes diferenciadas, combinando o interese fixo a un ano dunha parte, co interese referenciado tamén á evolución do “Ibex-35” da outra. Ten un investimento mínimo valorada en 6.000 euros. A Caixa de Aforros do Mediterráneo, seguindo esta estratexia, ofrece o “Depósito Dobre Seguridade”, cun dos maiores tipos de interese, o 6%, para un prazo de 12 meses. Pódese subscribir de 3.000 a 50.000 euros e, destaca porque o pago da curmá é mensual, unha vantaxe para os clientes que valoran a liquidez destes produtos.

A proposta de Cajasur é o depósito “Dobre Garantía”, un produto a cinco anos que garante a totalidade do capital investido, proporcionando durante os primeiros meses unha rendibilidade do 7%, para posteriormente vinculado ao Euribor a seis meses máis 0,75 puntos básicos ata o seu vencemento. O “Depósito Sempre Dispoñible”, de Caixa de Catalunya, é unha imposición a prazo que ofrece unha remuneración superior aos tipos de mercado, ademais da tranquilidade de poder dispor do diñeiro en calquera momento sen penalizacións sobre o tipo de interese. Ing Direct propón os novos depósitos laranxas, cos que se pode conseguir ata un 4% TAE de rendibilidade coa vantaxe de dispor sempre do diñeiro.

Principais novidades
  • Estes depósitos baixaron a súa rendibilidade ata o 5%-6%, no mellor dos casos.
  • Priman a seguridade con respecto a outros parámetros que proporcionaban maior rendibilidade.
  • Incrementouse a oferta a través da Rede.
  • Fomentan a dispoñibilidade da liquidez do capital investido.
  • Aparecen novas fórmulas para atraer máis clientes.
  • Reduciron as estratexias para referencialos a outros produtos ou servizos financeiros.
  • Son máis sinxelos de subscribir xa que as cláusulas dos seus contratos están debidamente delimitadas.
  • Evitan no posible calquera penalización que reste competitividade ao produto.