Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os dereitos do cliente fronte ás comisións bancarias

Convén consultar as tarifas máximas que pode aplicar a entidade para que a factura das operacións bancarias sexa o máis axustada posible
Por Elena V. Izquierdo 6 de Xuño de 2010
Img credito
Imagen: Dwonderwall

Os bancos e as caixas de aforros cobran aos seus clientes unhas comisións como compensación polos servizos que prestan. Cada empresa pode ofrecer uns prezos distintos e, mesmo, non esixir un pago por determinadas operacións. É fundamental, máis en tempos de crises, consultar as tarifas máximas que pode aplicar a entidade para que a factura das operacións bancarias sexa o máis axustada posible.

Tarifas de obrigado coñecemento

Cada banco é libre para fixar o prezo das comisións que aplica, salvo nalgunhas operacións cuxa contía está limitada pola lei. Con todo, a entidade está obrigada a plasmar as tarifas das comisións nun folleto que, ademais de redactarse con claridade, ten que recoller os servizos que presta e os seus correspondentes prezos divididos en epígrafes. Neste catálogo plásmanse os importes máximos que as empresas poden aplicar ao cliente.

O Banco de España destaca determinadas excepcións a este precepto polo carácter especial dalgunhas comisións que, ao depender das características da operación solicitada, só son orientativas. Cita como exemplo as tarifas que corresponden ás garantías crediticias, como os avais, ao aseguramiento de emisións privadas e servizos de factoraje sen recurso.

Para que a entidade poida cobrar unha comisión, é preciso que antes os clientes soliciten ou acepten os servizos que lles presta o banco

Para que a entidade poida cobrar aos clientes unha comisión, é necesario que estes antes soliciten ou acepten os servizos que lles presta o banco. Pola contra, non se lles pode aplicar esta tarifa.

Cando a empresa que presta os servizos financeiros impoña determinados produtos ao usuario para a concesión doutros, as autoridades monetarias consideran unha mala práctica que se cobren comisións por iso. Se un cliente ten que abrir unha conta corrente na propia entidade onde domiciliará os reembolsos dun crédito e só se utiliza para estes fins, non deberían cobrar comisións de mantemento, xa que é algo imposto para a concesión do préstamo. A Comisión para a Defensa do Cliente Bancario estima que non concorre o principal requisito esixido para cobrar unha comisión, que é a prestación efectiva dun servizo ao cliente.

Comunicación de variacións

As entidades son libres para cambiar as condicións que ofreceron ao comezo e que se asinaron nun contrato. De maneira unilateral e sen consultar antes ao cliente, o banco pode encarecer o prezo das comisións que aplica a determinados servizos. Cando isto ocorra, unha das obrigacións que ten a empresa é remitir o novo folleto ao Banco de España para que verifique que cumpre os requisitos esixibles.

Sempre que se modifiquen as comisións que afecten a contratos de duración indefinida, como son as contas correntes, o banco ten que comunicar estas variacións aos usuarios afectados e facelo con antelación razoable á súa aplicación. Deste xeito, o cliente poderá, á súa vez, pór fin ao contrato, transferir o diñeiro a outra empresa ou non realizar as operacións polas que lle van a pedir máis diñeiro.

Só se a modificación das comisións xera un beneficio para o cliente, pódese aplicar de maneira inmediata

O Banco de España establece que pode substituírse a comunicación previa pola publicación dos cambios nun diario de difusión xeral. Poderán tamén comunicarse no taboleiro de anuncios da entidade con dous meses de anticipación á súa aplicación. En todo caso, deberá informarse ao cliente das modificacións na primeira comunicación que se lle dirixa no marco da relación contractual.

Se estas variacións aplícanse aos contratos de emisión de cartóns de crédito -ou de medios electrónicos de pago- o usuario ten que recibir unha comunicación previa e individualizada. O mesmo sucede en contratos sobre uso de sistemas telefónicos ou electrónicos de acceso aos servizos bancarios. Só no caso de que as modificacións impliquen un beneficio para o cliente, a aplicación pódese facer de maneira inmediata.

Algunhas entidades traballan só por vía telefónica. Estas deben remitir por escrito aos seus clientes de maneira periódica a información sobre as comisións que de maneira obrigatoria inclúese no taboleiro de anuncios das sucursais. Os bancos que ofrezan aos seus clientes a opción de realizar operacións a través de Internet, teñen que publicar tamén na súa web o folleto de tarifas.