Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os directivos de empresas públicas gañarán un 30% menos

Establecerase unha nova estrutura organizativa que reducirá nun centenar o número de conselleiros das empresas do sector público
Por EROSKI Consumer 20 de Febreiro de 2012

O Goberno aprobou un Acordo polo que se solicita un ditame de urxencia do Consello de Estado sobre o proxecto de real decreto polo que se regula o réxime retributivo dos máximos responsables e directivos no sector público empresarial e outras entidades. Neste real decreto establécese unha redución de entre o 25% e o 30% do soldo de todo o sector público empresarial, en función do tipo de empresa, o volume de negocio e o número de traballadores, entre outras variables. O obxectivo desta medida “é conseguir a máxima austeridade e eficacia na súa acción e a maior eficiencia no funcionamento do sector público”, segundo sinalou a vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Xunto con estes dous principios, tamén se recolle “o principio de transparencia, mínimo esixible tanto ás entidades como aos seus máximos responsables e directivos, aplicándose así os criterios de bo goberno que cumpren as sociedades cotizadas ou as entidades financeiras”, engadiu Sáenz de Santamaría.

Para determinar as retribucións salariais, as entidades públicas clasificaranse en tres grupos que atenderán a criterios como o volume ou cifra de negocio, o número de traballadores da sociedade, a necesidade ou non de financiamento público, o volume de investimento ou as características propias do sector no que desenvolve a súa actividade. Así, determínase que a estrutura organizativa das entidades que constitúan o grupo 1 non poderá exceder o quince membros, os doce para as do grupo 2 e nove membros para aquelas entidades que se integren no grupo 3. “Coa nova estrutura organizativa estímase que se reducirá nun centenar o número de conselleiros das empresas do sector público”, estima o Executivo.

As retribucións salariais a fixar nos contratos mercantís ou de alta dirección clasificaranse en básicas e complementarias. A primeira incluirá a retribución mínima obrigatoria que fixará o Ministro de Facenda e Administracións Públicas en función do grupo en que se sitúe a entidade. Os directivos das empresas máis grandes terán unha retribución máxima de 105.000 euros. Nas medianas, a cota máxima será 80.000 euros e nas pequenas, 55.000 euros.

A esta cantidade básica salarial sumaráselle un complemento de posto e, se así se ditaminase, un complemento variable, que en ambos os casos será tamén fixado polo Ministerio de Facenda. O primeiro destes complementos retribuirá as características específicas das funcións desenvolvidas. Terase en conta a competitividade externa, o nivel de responsabilidade ou o peso relativo do posto dentro da organización. O complemento variable incentivará as boas prácticas de xestión empresarial e determinarase en función da consecución duns obxectivos previamente establecidos polo sector público. Tanto o complemento de posto como o variable non poderán superar a porcentaxe máxima fixado para o grupo no que se clasifique a entidade. A retribución final fixada incluirá todo tipo de retribucións, incluídas as que se perciban en especie.

A vicepresidenta descartou que este recorte salarial poña en perigo a chegada ás empresas públicas das persoas máis preparadas. “Buscamos un equilibrio, que veñan os mellores para facelo da mellor maneira posible, pero tendo en conta que as cantidades que se coñecen hoxe non se poden soster no sector público, é tempo de austeridade”, dixo.