Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os últimos microcréditos: características e ofertas

O seu importe máximo oscila entre 6.000 e 25.000 euros, mentres que a súa concesión baséase nun aval moral
Por José Ignacio Recio 2 de Maio de 2010
Img microcreditos
Imagen: Svilen Milev

Os microcréditos cobran relevancia en conxunturas como a actual. Se a situación económica de inmigrantes, parados de longa duración, maiores de 45 anos, persoas con discapacidade ou familias monoparentais é difícil en ocasións, aínda máis en plena crise. O actual mercado crediticio conta cunha variada oferta de financiamento para quen teñen máis difícil acceder ás canles clásicas de liquidez. Os importes oscilan entre 6.000 e 25.000 euros como máximo, a súa concesión baséase nun aval moral e carecen de comisións, pero os intereses ascenden a entre un 4% e un 5%. As condicións tamén contemplan a devolución nun prazo máximo de cinco anos, cun período de carencia durante o primeiros seis ou doce meses do préstamo.

Características

Son numerosas as entidades, en especial as caixas de aforros, que se decantaron polos microcréditos, un produto de evidentes connotacións sociais. Os seus destinatarios son persoas en risco de exclusión financeira, como inmigrantes, discapacitados, desempregados de longa duración, maiores de 45 anos e familias monoparentais, entre outros. Aínda que difiren nalgúns puntos, as características básicas de os microcréditos son similares:

  • Pequeno financiamento de entre 6.000 e 25.000 euros. O diñeiro, en moitos casos, emprégase para fomentar proxectos de autoemprego.

  • Están destinados a grupos sociais en risco de exclusión social, que non poden acceder a outras vías de financiamento.

  • Non necesitan avais reais, senón o denominado “aval moral”. O propio solicitante é quen se encarga de responder o crédito.

  • Non cobran comisións, pero si intereses. As entidades emisoras aplican un tipo de interese medio que oscila entre o 4% e o 5%.

  • O prazo máximo de amortización é de cinco anos. É habitual un período de carencia de capital durante o primeiros seis ou doce meses do préstamo.

  • A oferta provén das caixas de aforro, en xeral, a través dos seus departamentos de Obra Social.

  • A súa formalización é moi sinxela.

Os emprendedores poden dispor tamén de microcréditos para financiar a súa actividade empresarial a través de organismos públicos, tanto nun ámbito nacional como autonómico. Algúns créditos (oficiais e de entidades) son exclusivos para mulleres emprendedoras. As súas condicións son similares aos denominados pequenos créditos sociais, aínda que con algunhas diferenzas no momento da súa contratación: a súa contía e os prazos de amortización son en xeral maiores e hai que acreditar a documentación necesaria sobre o proxecto que se vai a acometer co diñeiro solicitado.

Ampla oferta

As caixas de aforros que dispoñen de pequenos créditos sociais para os seus clientes cobren toda a xeografía española: Kutxa, A Caixa, Cajasol, Caixa de Aforros da Inmaculada, Caixa Catalunya, Caixa Vital, Caixa Galicia, Caixa Segovia ou Caixa Astur. Neste último caso, a oferta limítase ao financiamento de proxectos que se desenvolvan no Principado de Asturias.

Non aplican comisións, pero si cobran intereses: un tipo que oscila entre o 4% e o 5% do importe cedido

As entidades brindan adiantos de entre 6.000 e 25.000 euros. O prazo de amortización coincide en todas as propostas e ascende ata cinco anos, con períodos de carencia de seis meses ou, en ocasións, ata un ano. Non aplican comisións nin esixen avais reais e o tipo medio de interese oscila entre o 4% e o 5% do importe que se concedeu.

Créditos solidarios

Coa denominación de créditos solidarios, sen comisións aínda que con intereses que roldan o 4%, certos produtos específicos destínanse a parados de longa duración, desempregados maiores de 45 anos, mulleres, persoas con discapacidade… Contan con este tipo de pequenos créditos BBK (Solidarioa), Caixa España (Préstamos Solidarios) e Bancaja, entre outras entidades.

Aínda que se prescinde da esixencia dun aval convencional, é frecuente que unha organización non gobernamental deba avalar as solicitudes. A ONG representará ao cliente e responderá moralmente por el, aínda que non será avalista económico da operación.