Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os seguros garantidos

Cun panorama bolsista incerto, e ante unha perspectiva de tipos de interese baixos, son moitos os usuarios desconcertados á hora de seleccionar o produto máis óptimo sen que iso implique, ademais, o risco de perda do capital investido.
Por EROSKI Consumer 4 de Xuño de 2003

Entre outros produtos, xurdiron os seguros garantidos, ofrecidos por compañías aseguradoras, que entran en franca competencia con produtos bancarios máis tradicionais e máis coñecidos polos usuarios: imposicións a prazo fixo, depósitos alta remuneración, fondos garantidos, etc.

Aínda que resulta difícil dar consellos xerais a calquera aforrador (xa que cada un ten o seu propio perfil en canto ao risco que quere asumir, o horizonte temporal do investimento, as súas necesidades financeiras, as súas posibilidades de diversificación e multitude doutras variables que complican o consello), poderíase sinalar que os seguros garantidos están destinados a aforradores conservadores, con horizonte de investimento de 3 a 5 anos.

Estes seguros garantidos son un produto de vida-aforro, similares aos plans de xubilación, nos que as compañías aseguradoras garanten un capital e rendibilidade determinados a un prazo concreto. Ademais, adoita pactarse una prestación adicional, que é a participación nos beneficios que obteña a compañía polo investimento do diñeiro asegurado (en torno ao 90%). Os seus principais características son as seguintes:

.- Son produtos concertados paira un prazo de 3 a 5 anos. Se se pretende una recuperación anticipada do investimento pódese sufrir una forte penalización.

.- As achegas de curmás poden ser periódicas, por exemplo mensuais, ou poden consistir nunha achega inicial de todo o capital.

.- A rendibilidade garantida rolda o 3 ó 4 %.

.- O pago da prestación pode pactarse en forma de devolución de todo o capital dunha soa vez, ou mediante a entrega de rendas periódicas. O normal é subscribir a fórmula de capital asegurado con opción a renda.

Ao contratar estes seguros, convén revisar os capitais e o interese garantidos, e informarse sobre o sistema de participación en beneficios. Así, deben de considerarse tres conceptos que de forma habitual existen neste tipo de pólizas:

a) de rescate. Permite a rescisión da póliza coa consecuente devolución da cantidade pactada. Implica una penalización por cancelación anticipada.

b) de redución. Admite diminuír a contía das achegas ou mesmo deter o proceso de achega sen resolver a póliza.

c) de anticipo. Mediante o mesmo o asegurado poderá solicitar á compañía un préstamo a conta das cantidades acumuladas até a data.

Estes tres conceptos son os denominados “Valores Garantidos”, e hai que decatarse de que consten na póliza subscrita, paira coñecer de forma anticipada as cantidades que se poderán retirar no futuro, e os descontos que por rescate a compañía aplicará.

Ás veces a garantía destes produtos baséase en índices bolsistas, co risco que iso implica. De aí a necesidade de coñecer á perfección que garantía contratouse.