Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pagar por ter diñeiro no banco?

Os bancos xermanos empezan a aplicar interese negativo aos depositantes, aínda que a medida só afecta a grandes cantidades
Por José Ignacio Recio 25 de Novembro de 2014
Img comisiones listadogrande

A rebaixa no prezo do diñeiro supuxo que o tipo de interese instálese en mínimos históricos, no 0,05%. Unha primeira consecuencia desta medida para relanzar a economía reflíctese na baixada de rendibilidade dos depósitos, que de media está en torno ao 0,50%. Pero a preocupación dos impositores vai máis aló ao estimar que, de seguir esta tendencia, os bancos poidan pedirlles diñeiro por ter depositados os seus aforros. Ademais, acentúase polo feito de que a banca alemá ve factible comezar a cobrar polos depósitos dalgúns clientes, aínda que non a pequenos e medianos aforradores. De feito, xa aplican tipos de interese negativos aos depósitos a un día (só ás achegas superiores a 500.000 euros). En España as operacións a un día teñen un tipo de interese do 0,02%, aínda que non chega a ser negativo. Que pode pasar? Nas seguintes liñas despéxanse as dúbidas sobre o que sucederá cos nosos depósitos, xa sexan de nova subscrición ou se xa se teñen contratados.

Que sucederá cos nosos depósitos?

Son moi numerosos os aforradores que ven como mes a mes a rendibilidade das súas imposicións baixa, ata chegar a cotas mínimas. Ante esta situación, tentan emendar o problema cambiando de banco, pero non atopan solución xa que todo o sector bancario aplica intereses máis baixos ante o abaratamento do diñeiro. Con todo, aínda que cobrar menos polo seu diñeiro é soportable, é moi distinto ter que pagar por subscribir un depósito. Desde a óptica dos pequenos aforradores, a posibilidade de abonar un importe por depositar os aforros nunha imposición é inaceptable, aínda que iso supoña vantaxes para as medidas económicas promovidas co fin de mellorar as contas do sector bancario.

De aplicarse o interese negativo, as alternativas dos usuarios que pretendesen contratar un depósito, pero decidisen buscar outra saída aos seus aforros, serían escasas e pouco atractivas:

  • Gardar o diñeiro en casa.

  • Buscar a rendibilidade noutros produtos de aforro e investimento, aínda que fóra á conta de asumir máis riscos.

  • Pagar, aínda que esta opción sería absurda cando se poden desviar os aforros cara a outros produtos e activos financeiros.

Se xa se ten un depósito…

Os clientes que xa teñen subscrito un depósito non deben temer que se lles apliquen intereses negativos, posto que o teñen previamente contratado cos bancos a un tipo de interese reglamentado e previamente estipulado, que baixo ningún concepto pode variar. Neste sentido, a súa rendibilidade queda asegurada e deben estar tranquilos sobre un posible cambio a peor nos tipos de interese.

Cuestión diferente é que poida suceder no momento de renovalo ao seu vencemento, pois neste caso si se podería dar esta situación ou, cando menos, que virasen á baixa. Tampouco sería descartable a aplicación dalgunha mínima comisión pola súa xestión ou mantemento para evitar a entrada do interese negativo nas imposicións.

As contas, posibles afectadas

Onde é máis factible, de continuar o abaratamento do diñeiro, que haxa un interese negativo é na contratación doutros produtos para o aforro, sobre todo as contas, debido a que hai unha xestión e mantemento directo por parte dos bancos.

De feito, na actualidade o interese que reportan é mínimo, por baixo do 0,30% na maioría dos casos. A leste hai que descontar as comisións (onde as houbese) pola súa xestión ou mantemento, algo que na práctica significa que os usuarios pagan diñeiro por gozar dalgunhas contas.

Cando se pagarán intereses?

Por pouca rendibilidade que xeren os depósitos, é desexable coñecer de antemán cando se van a cobrar os intereses, variable que pode incidir na elección dun ou outro produto. O pago de intereses dun depósito pode ser cada mes, trimestral, semestral, anual ou ao vencemento. No entanto, hai novas estratexias comerciais polas cales non son os bancos os que impoñen cal será a periodicidade, senón que é o propio cliente quen a elixe.

Sempre se recomenda que é mellor que o interese (o diñeiro) estea en mans do depositante -xa que a el pertence- a que llo quede o banco ata o final do prazo. Débese fuxir de permanencias moi altas de ata 15, 18 ou 24 meses. No entanto, a pesar diso, convén preguntar pola rendibilidade en cada caso, xa que nalgunhas propostas de aforro pódese quitar aos titulares unas poucas centésimas de rendibilidade se o cobran antes.