Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Paquetería a domicilio: recepción e responsabilidades

O auxe do comercio electrónico e as vendas por correo incrementaron a demanda deste tipo de servizos.
Por mediatrader 6 de Abril de 2005

A flexibilidade da oferta dos servizos de paquetería e a súa puntualidade na entrega converteron ás súas prestatarios en serios competidores do servizo de correos tradicional. No entanto, no momento da recepción, sempre convén comprobar que o paquete non estea danado e que no albarán figuran de forma correcta todos os datos: conceptos económicos, remitente, destinatario, etc. Se é posible, abrilo e revisar o seu contido.

Se falta algunha das mercadorías ou algunha chegou danada, farémolo constar por escrito no albarán. En ningún caso podémonos negar a asinalo. A rúbrica do cliente non implica conformidade co recibido e por tanto non impide a reclamación posterior; simplemente, certifica que a empresa realizou a entrega.

O transportista facilitaranos copia do albarán, tamén denominado tecnicamente “Conforme de entrega” ou, polas súas siglas inglesas, POD (Proof of delivery).

En todo caso, todo destinatario ten pleno dereito a rexeitar un envío, por suposto, sempre antes de abrilo. Neste caso, corresponde ao remitente e destinatario acordar quen dos dous aceptarao definitivamente.

Responsabilidade e indemnización

Sobre as responsabilidades e posibles indemnizacións, o departamento de comunicación de DHL, unha das principais empresas do sector, explica que o transportista pode rexeitar a recollida dun vulto mal empaquetado ou con embalaxe insuficiente, ou ben facer constar este extremo no albarán. Se se recolle un paquete sen anotación ou obxección algunha, os danos que poida sufrir ata a súa entrega son responsabilidade do transportista.

Outra das principais empresas españolas de paquetería, Seur, engade que o contido do paquete é confidencial, polo que se o cliente non fai constar algunha das particularidades do mesmo e envíao, os posibles danos quedarían baixo a súa responsabilidade.

Os prazos de entrega son estándares, non contractuais, e eximen de responsabilidade á empresa, excepto naqueles servizos que estipulen expresamente un día ou hora tope de entrega.

Sobre as reclamacións e indemnizacións, DHL sinala que debe expolas sempre o contratador do servizo. O departamento de mercadotecnia de Seur lembra a cantidade mínima que marca a Lei de Ordenación de Transportes Terrestres: 4,50 euros por quilogramo.

Ambas as empresas, do mesmo xeito que a maioría do sector, amplían estas coberturas especialmente en servizos urxentes ou especiais, nalgúns casos ata máis de trinta euros por quilo e con límites que superan os 1.500 euros por envío.

O prazo de reclamación estipulado é de 24 horas e esta debe realizarse por escrito ou a través dos teléfonos de atención ao cliente das empresas. Ditas vías non exclúen as habituais reclamacións a través de asociacións de consumidores, oficinas municipais do consumo ou o Sistema Arbitral de Consumo.