Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pódome divorciar antes de levar tres meses casados?

Por lei, non podes divorciarche antes de que transcorresen tres meses desde a celebración do matrimonio, aínda que hai circunstancias excepcionais que o fan posible
Por Blanca Álvarez 31 de Xullo de 2020
Divorcio antes de tres meses
Imagen: Tumisu

As consultas a avogados especialistas en divorcios aumentaron desde o fin do confinamento, segundo apunta a Asociación Española de Avogados de Familia. E prevese que poderían incrementarse en ata un 20 %. Son moitas as parellas que non superaron pasar xuntas en casa as 24 horas do día durante estes meses e que decidiron pór fin ao seu matrimonio… e canto máis rápido, mellor! Pode facerse en calquera momento ou hai algún requisito? Como contamos a continuación, o único que esixe a lexislación española é que transcorresen tres meses desde a celebración do matrimonio, aínda que hai algunhas excepcións. Ademais, se o que importa é a rapidez, o conveniente é facelo de mutuo acordo e ante notario.

Queres o divorcio? Indispensable esperar tres meses

É un clásico: despois de cada período vacacional, neste caso un confinamento de tres meses, “prodúcese unha solicitude maior de información sobre as posibilidades de iniciar un procedemento de divorcio”, sinala Mario Utrilla, membro do despacho Avogado Divorcio Express. Os interesados requiren información sobre a súa duración, as posibilidades de cada un dos cónxuxes de ostentar a garda e custodia dos fillos, que sucederá co domicilio familiar, as pensións de alimentos e un longo etcétera.

Pódese facer en calquera momento? Si, sempre que a parella leve polo menos tres meses casada. Iso si, “a lei non esixe período de convivencia”, aínda que si ese mínimo prazo de duración do matrimonio, aclara o avogado.

Así o establece a lei a través do noso Código Civil. No seu artigo 81.1 marca un período mínimo de tres meses desde que se contrae matrimonio para pedir a separación ou o divorcio, “que pode solicitar calquera dos cónxuxes”, indica Ignasi Vives, avogado do despacho Sanahuja Miranda. É unha previsión legal e imperativa para todos os cidadáns, “salvo supostos excepcionais”.

Divorcio antes de tres mesesImaxe: GimpWorkshop

As excepcións para acurtar o prazo

O prazo de tres meses é o único requisito para divorciarse en España e sen el non se admitirá, por regra xeral, a demanda de separación ou de divorcio. Con todo, non será preciso o transcurso deste tempo para a interposición da demanda, cando se acredite a existencia de:

  • Risco para a vida.
  • Risco para a integridade física.
  • Risco para a integridade moral ou liberdade e indemnidad sexual do cónxuxe demandante ou dos fillos de ambos ou de calquera dos membros do matrimonio.

Se non se trata dun divorcio, senón dun proceso de nulidade do matrimonio, “non se esixe prazo”, sinala Utrilla.

O divorcio máis rápido? Amigable e ante notario

pies parejaImaxe: Free-Photos

O divorcio mais rápido “é o que ambos os cónxuxes realizan de mutuo acordo“, indica Mario Utrilla. Pero, á marxe desta premisa, o método mais rápido, con moita diferenza e co mesmo custo, “é o divorcio notarial“. Os cónxuxes poden estar divorciados mesmo en 24/48 horas, sempre que acheguen os documentos imprescindibles para o seu divorcio.

Coincide con esta opinión Vives, máis aínda tendo en conta “o colapso actual da administración de xustiza”. O avogado explica que un divorcio pola vía xudicial adoita tardar unha media de tres meses, mentres que se acudimos á vía notarial, como máximo resólvese o asunto en dúas semanas. Todo iso en supostos de divorcio de mutuo acordo, “amigables”. Se é contencioso, sempre se deberá acudir á vía xudicial, e os prazos alónganse.

Unha aclaración máis: o divorcio notarial non procede nos supostos en que haxa fillos menores de idade ao seu cargo. Por que? “En aras  a protexer os dereitos do menor, o divorcio deberá estar sometido a tutela xudicial”, apunta Vives.

Que cuestións retardan un divorcio?

O principal motivo que retarda un divorcio é a falta de acordo entre os cónxuxes, sostén Ignasi Vives, avogado do despacho Sanahuja Miranda. Non sempre é fácil chegar a acordos, xa que “é moito o que se debe acordar nun divorcio”: a custodia dos menores, o réxime de visitas, a pensión de alimentos, as posibles compensacións económicas entre cónxuxes e a liquidación do réxime económico matrimonial.

Ademais, como aclara Mario Utrilla, avogado de Divorcio Express, os divorcios pódense alongar por distintas causas procesuais:

  • Causas externas ao procedemento. Sobre todo, debido á achega de documentos necesarios para interpor a demanda: certificados de matrimonio ou nacemento situados en Xulgados de Paz ou en países estranxeiros, apostila de certificados cando é necesario, documentos que acrediten a realidade económica da familia, etc.
  • Causas internas: como pode ser a carga de traballo do xulgado ao que chegue este procedemento xudicial.