Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Pedro Mezquida Prieto, presidente da Asociación Nacional de Empresarios e Profesionais Autónomos

Non é certo que os autónomos vaian ter un subsidio por cesamento de actividade
Por Blanca Álvarez 4 de Decembro de 2007
Img mezquida listado
Imagen: Ned Raggett

O 12 de outubro entrou en vigor o Estatuto de Traballo Autónomo, que introduce melloras nas condicións laborais destes profesionais. A nova norma inclúe un catálogo de dereitos que os equipara, en certo xeito, cos traballadores por conta allea. Pedro Mezquida Prieto, presidente da Asociación de Profesionais Autónomos (ASNEPA) opina que a lei é positiva aínda que queda nunha declaración de intencións por desenvolver e, na súa opinión, aínda que o Estatuto é un paso para achegar os traballadores autónomos e os asalariados en canto a dereitos e protección social e xurídica, necesítase avanzar noutros terreos, como na baixada dalgúns impostos. O traballo autónomo, segundo engade, necesita impulsos porque contribúe á inclusión de grupos de persoas desfavorecidas, como moitas mulleres vítimas da violencia de xénero, que nalgúns casos puidéronse liberar dos seus maridos ao conseguir a independencia económica montando o seu propio negocio.

Como valora, en xeral, o novo estatuto para os traballadores autónomos?

Parécenos positivo xa que expón os dereitos e as obrigacións dos traballadores autónomos. No entanto, parécenos un Estatuto de intencións: todo está pendente de desenvolvemento. Exponse un novo marco xurídico, pero todos os asuntos están pendentes de desenvolver, e niso influirán en maior ou menor medida os vaivéns políticos do momento.

De que se beneficiará o autónomo a partir de agora?

É loable o esforzo que se fixo para mellorar en temas como a conciliación da vida laboral e familiar, poder contratar a familiares (ata segundo grao) como asalariados, contar co dereito á baixa por accidente laboral, os accidentes «in itinere»…

No día a día do traballador autónomo, como influirá a nova lei no desenvolvemento da súa actividade?

A influencia será notable, sobre todo, para a figura do autónomo economicamente dependente. Tamén é importante a maior importancia que se dá á representativad do colectivo a través de asociacións que velan polos seus intereses. Co apoio das asociacións sempre é máis factible conseguir avances en temas importantes como as condicións de protección social, temas fiscais ou tributarios, de prevención e riscos laborais…

En temas fiscais que solicitan, en concreto?

O primeiro que habería que facer é axilizar os trámites burocráticos que permitan pór en marcha o desenvolvemento da actividade. Nós somos os propios recadadores e os propios liquidadores. Cantas menos trabas burocráticas existan, mellor. Ademais, sería interesante conseguir unha rebaixa no Imposto de Sociedades. Veriamos razoable unha baixada deste imposto ata o 15% (na actualidade sitúase no 35%, a taxa máis elevada de toda a Unión Europea).

Deberían axilizarse os trámites burocráticos para pór en marcha un negocio, e rebaixar o Imposto de Sociedades

Como pode saber un autónomo cal é o límite no que lle convén cotizar?

Os traballadores autónomos contan cun baremo no que se expoñen unha base mínima e unha base máxima pola que poden cotizar, como o resto de traballadores. Cada profesional pode elixir a opción que prefira. O habitual é comezar pagando o mínimo, para ir subindo a base de cotización. En calquera caso, convén ter en conta o perigo do traballo. En traballos de risco, convén cotizar na parte máis alta da escala. A base é un baremo entre o que o traballador decide. O nivel elixido determinará a cota que se pagará, pero tamén as prestacións das que se poderá beneficiar. Canto máis alta sexa, máis prestacións. No límite mínimo, as coberturas son máis modestas. Cada un debe valorar as prestacións que quedarán.

Cre que o novo estatuto animará o nacemento de novos autónomos? Que o traballo por conta allea precario en España animará agora, co novo estatuto, o nacemento de novos autónomos?

Sinceramente, non creo que o novo Estatuto anime a creación de novos traballadores autónomos. No entanto, nos últimos anos si vén apreciando unha tendencia crecente neste sentido: está a crecer máis o número de traballadores autónomos que o de contratados por conta allea, adscritos ao Réxime Xeral da Seguridade Social. Por exemplo, nos últimos anos constatamos que a actividade autónoma é unha solución, sobre todo, para inmigrantes, desempregados e mesmo como forma de loita contra a violencia de xénero. Estamos a darnos conta de que moitas mulleres conseguen liberarse de maridos violentos dos que dependen economicamente montando un negocio por conta propia.

Que necesita mellorar aínda? Cales seguen sendo os principais problemas do autónomo: os permisos, a sanidade, as baixas por enfermidade…?

Un dos principais aspectos que debe mellorar é que se desenvolva o tema da conciliación laboral e familiar. No Estatuto establécese que este aspecto vai mellorar, pero non se di como. Por exemplo, un tema que preocupa é saber quen vai custear que isto sexa posible: que o traballador autónomo poida ausentarse horas de traballo para, por exemplo, ir buscar ao seu fillo ao colexio, ir ao médico…

Preténdese conciliar a vida laboral e a familiar, pero non se explica como facelo e todo queda pendente de desenvolvemento

Que propoñen?

Nós cremos nos sistemas complementarios. Non cremos nun sistema baseado exclusivamente nas axudas públicas. Haberá que buscar un termo medio. Pareceríanos bo, por exemplo, que se creasen gardarías sociais.

Unha das propostas estrela do novo Estatuto é que os autónomos terán un subsidio por cesamento de actividade, ou subsidio de desemprego. Cre que será efectivo?

Creo que con este tema creouse un globo sonda que non é nada real. Fai quince días, por exemplo, creouse unha Comisión de Expertos para valorar a idoneidade ou non de crear un subsidio deste tipo, pero non se contou para nada coas asociacións de autónomos. En realidade, non é certo que vaiamos ter subsidio por cesamento de actividade. E tampouco é unha proposta nova. ASNEPA xa impulsou durante o ano 2002 un convenio cunha gran aseguradora para que os autónomos puidesen cobrar por paro ou cesamento de actividade. E funcionou moi ben.

As coberturas refírense ao pago mensual equivalente a 20 euros diarios por cada 30 días consecutivos, nos cales o asegurado atópese en situación de cesamento involuntario. O número máximo de prestacións en total é de 12 meses. O cliente tería 12 meses de indemnización se pagou a curmá máis de 1.080 días. Tamén poderá ser indemnizado con 4, 6, 8 e 10 meses de indemnización, en función da curmá que pagase. A nosa idea, en calquera caso, é equiparar as prestacións ao Réxime Xeral, en materia de desemprego.

Mellorou substancialmente a súa protección social, ao recoñecerse a incapacidade temporal, a protección por accidentes de traballo e a enfermidade profesional para a figura do autónomo dependente está de acordo ou aínda queda moito por facer?

Si, consideramos que aínda queda moito por facer. En realidade, o noso obxectivo é conseguir a equiparación plena do autónomo co Regimen Xeral da Seguridade Social. En canto a protección social, por exemplo, conseguiuse que se contemplen os accidentes “in-itinere”, pero non os accidentes “in-mision”, o que tamén solicitamos. Por exemplo, un quiosquero pode sufrir un accidente cando vai de camiño á distribuidora a por mercadoría e ese accidente non estaría cuberto. Tamén queda pendente de desenvolvemento regulamentario a cobertura de accidentes de traballo e enfermidade profesional para os autónomos que desenvolvan actividades de maior risco.

Cre que de verdade o autónomo pode conciliar vida familiar e laboral?

Conseguíronse algúns avances. Por exemplo, o Estatuto contempla dezaoito días de vacacións e fala de suspender a súa actividade nas situacións de maternidade, paternidade e risco durante o embarazo e a lactación. Pero é un tema que segue sendo complicado para o traballador autónomo. Necesítanse máis medidas.

Como cales?

Calquera iniciativa privada que permita ao autónomo mellorar na súa vida persoal e familiar será benvida.

Os autónomos españois teñen trabas que non se dan noutros países europeos? Cales?

Ao compararnos con outros países, hai que diferenciar entre o estilo dos autónomos do Norte de Europa e do Sur. Por exemplo, cremos que a a Directiva Europea de Servizos, coñecida como directiva Bolkestein, podería acabar co pequeno comercio. Esta directiva é un proxecto de lei que pretende facilitar o traballo ás empresas da Unión Europea (UE) para que poidan operar sen trabas en todos os estados da Unión. Isto implica que en España, en particular, non se poderán seguir mantendo políticas de discriminación positiva a favor de sectores, como é o caso do pequeno comercio, en desvantaxe fronte ás grandes empresas de distribución. Existen distintos sistemas organizativos no Norte e no Sur de Europa. En España, non ten sentido aplicar unha directiva como a Bolkestein, porque suporía terminar coas pequenas empresas. En autoemprego, por exemplo, España está á cabeza de Europa.

O novo estatuto recoñece o dereito a gozar de xubilación anticipada, pero só para aqueles traballadores autónomos que desenvolvan unha actividade “tóxica, perigosa ou penosa”. Que lle parece?

Moi mal. Creo que o lóxico é que neste terreo equiparásense totalmente os dereitos dos autónomos cos do Réxime Xeral da Seguridade Social. A situación actual do autónomo aínda dista moito do asalariado neste sentido. Por exemplo, hai moitos autónomos que cotizan polo mínimo e que, de xubilarse anticipadamente, gozarían dunha prestación inferior á pensión mínima.

Todos os autónomos deberían poder xubilarse anticipadamente, non só se realizan actividades tóxicas, perigosas ou penosas

Os asalariados que cotizan polo Réxime Xeral teñen dereito á xubilación anticipada aos 61 anos se, entre outros requisitos, son despedidos e pasan polo menos seis meses na protección por desemprego. Como certificar que o autónomo deixou a ocupación en contra da súa vontade?

Pódeo certificar mostrando os documentos que demostren o peche do seu negocio, unha suspensión de pagos ou unha quebra, o feito de estar de baixa no Réxime Especial de Autónomos…

Non cre que pode existir o risco de que a prestación desincentive a continuación na actividade empresarial, especialmente nas pemes?

Non, non o creo. De feito, os últimos datos demostran que o número de autónomos crece cada ano a maiores taxas, que supera ao dos asalariados.

En ocasións, os autónomos foron tachados de fraudulentos, sobre todo con Facenda, á hora de facer as súas facturas de IVE. Por que cre que ocorre isto? Como podería limparse esta imaxe?

Eu non creo que o traballador autónomo sexa fraudulento. Pero un sector que aglutina a un 95% das microempresas, termina pagando as consecuencias. Os autónomos somos os nosos propios recadadores e liquidadores. Cada un debe ser responsable á hora de facer as súas propias facturas. Hai que desprezar a idea de que o autónomo sempre é o que produce enganos á Facenda Pública. Como mostra, nos casos de corrupción do sistema administrativo son sempre as grandes empresas as que están involucradas. Os autónomos representamos un 18% do PIB e un 20% da poboación activa. Con estas cifras quero expresar que é máis destacable a contribución económica que facemos ao Estado que nos permite ter mellores infraestruturas, sanidade… Hai que dar máis importancia a esta visión positiva.