Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pensión compensatoria, é obrigatoria?

Tras un divorcio ou separación, a pensión compensatoria non é obrigatoria, aínda que é habitual establecela para equilibrar a situación económica en que quedan os cónxuxes
Por Blanca Álvarez 14 de Maio de 2013
Img divorcio
Imagen: Lynne Lancaster

“Contigo pan e cebola”… pero non para sempre. En España, a cifra de divorcios, separacións e nulidades aumentou un 2% en 2012 respecto de 2011, segundo o Servizo de Estatística Xudicial do Consello Xeral do Poder Xudicial. Tras unha ruptura matrimonial, son numerosos os cidadáns que se preguntan sobre as repercusións económicas que terá para eles tal circunstancia. Se se ten dereito ou non á chamada pensión compensatoria é unha das principais dúbidas. Ao contrario do que moitos cren, a compensación económica que establece o Código Civil no seu artigo 97 non é obrigatoria, aínda que case sempre se concede ao cónxuxe que queda en posición económica máis débil tras a separación, en comparación á súa situación durante o matrimonio. Para gozala ten que solicitala polo menos una das partes. Como facelo? Canto dura e cal é a súa contía? Cesa nalgún momento este dereito? Estas, entre outras dúbidas, despéxanse ao longo do seguinte artigo.

1. Solicitar a compensación

Cando un matrimonio rompe, aínda que se produza un desequilibrio económico, non é obrigatorio establecer unha pensión de compensación. É o que se denomina un dereito suxeito ao principio de rogación, de carácter dispositivo. E téñeno que pedir as partes; se non o fan ou renuncian a este dereito, o xuíz non o concede de oficio. Ademais, convén aclarar que este tipo de compensación só aplícase en separacións e divorcios, non nos casos de nulidade matrimonial.

Se un cónxuxe entende que se dá un “desequilibrio económico” que favorece ao outro, pode solicitar esta pensión. A partir dese momento, o xuíz compara os status económicos dos ata entón marido e muller e o nivel en que quedan, en relación co que gozaban durante a súa vida matrimonial. Tras analizalo, dedúcese se un viuse beneficiado economicamente pola existencia desa unión. Porque é esencial que o desequilibrio económico que se produce veña provocado pola existencia do matrimonio, e non por outras circunstancias.

Aínda que se teña un traballo, pódese ter dereito á pensión se o cónxuxe queda favorecido e hai desequilibrio

Para percibir a pensión non é preciso que se dea unha situación de necesidade por unha das partes. Así, aínda que se teña un traballo, pódese ter dereito á pensión se o cónxuxe, no momento da ruptura, queda favorecido e hai un desequilibrio económico palpable.

A pensión compensatoria débese pedir no procedemento de separación. Nos de divorcios, pode solicitarse o mantemento da pensión compensatoria establecida na sentenza de separación, pero se non foi recoñecida nese momento, non é fácil que se fixe no divorcio.

2. Que circunstancias valóranse para concedela

Coa concesión dunha compensación non se trata de indemnizar nin equiparar os patrimonios dos cónxuxes, senón de equilibrar. Así, outórgase unha axuda económica (unha compensación) ao membro da parella que está en peor situación no momento da ruptura para refacer a súa vida. Pode ser por dedicarse á familia e deixar o seu traballo ou estudos, etc.

Para dar a pensión compensatoria tense en conta o seguinte:

 • A idade e o estado de saúde.

 • A cualificación profesional e as probabilidades de acceso a un emprego.

 • A duración do matrimonio e da convivencia conxugal.

 • A dedicación pasada e futura á familia.

 • A colaboración, co seu traballo, nas actividades mercantís, industriais ou profesionais do outro cónxuxe.

 • A perda dun dereito de pensión.

 • Os medios económicos e as necesidades dun e outro cónxuxe.

 • Calquera outra circunstancia que sexa relevante.

3. A contía da pensión compensatoria

Case sempre, a compensación é unha cantidade de diñeiro que se dá cada mes, pero tamén se pode acordar que consista nun dereito de usufructo ou a entrega dunha determinada contía monetaria dunha soa vez, ou unha renda vitalicia.

Cando é unha “paga” mensual (o máis habitual), como na lexislación española non hai ningún baremo obrigatorio ao que axustarse, a súa cantidade a fixa o xuíz. Para iso ten en conta os ingresos e bens da persoa que terá que abonala.

Ademais, a contía establecida actualízase todos os anos conforme á variación do IPC (Índice de Prezos ao Consumo) que publica o Instituto Nacional de Estatística.

4. Modificar ou extinguir a compensación económica

A pensión compensatoria pódese cambiar ou extinguir por un cambio nas circunstancias persoais -case sempre de quen a recibe-, pero nunca se rectifica “á alza”.

Se o obrigado a pasar a pensión falece, subsiste a obrigación e serán os seus herdeiros quen asuman o pago

O desequilibrio económico que se produciu no momento de crise matrimonial xa se valorou, e por iso estableceuse unha pensión axustada. Con posterioridade á sentenza de separación ou divorcio, as modificacións só serán “á baixa” ou se procederá á súa extinción.

O dereito a percibir unha pensión compensatoria desaparece nas seguintes circunstancias:

 • Cando termina a causa que motivou que se acordase o pago de pensión: se o cónxuxe considerado máis débil economicamente volve casar ou vive con alguén que teña bastantes recursos económicos, ou se atopa un traballo no que teña un modo de vida similar a cando estaba casado, a súa ex parella non estará obrigada a pasarlle máis a pensión.

 • Se o beneficiario renuncia a ela.

 • Se os antes esposos acordan que é innecesario o pago dunha pensión.

En cambio, non cesa polo feito de que o cónxuxe obrigado a pasar unha pensión faleza, senón que subsiste a obrigación de pago. Entón, serán os herdeiros quen asuman o custo de abonala, coa herdanza.

Falta de pagamento da pensión compensatoria

En caso de falta de pagamento da compensación económica, hai que acudir ao xuíz e solicitar que adopte algunha das seguintes medidas:

 • Impor unha multa, cuxo importe dependerá da contía que se deba.

 • Reter o soldo: ordénase á empresa para a que traballe o ex cónxuxe que non paga, que reteña o salario ao seu empregado. Este soldo débese ingresar na conta bancaria do beneficiario.

 • Embargar os bens: pódense embargar os bens do obrigado ao pago, para satisfacer a pensión.

Ademais, a falta de pagamento da pensión compensatoria, do mesmo xeito que no caso da pensión de alimentos, pode dar lugar á comisión dun delito de abandono de familia, que está castigado con pena de prisión. Basta con denuncialo ante unha comisaría de policía ou un xulgado.