Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pignorar: empeñar un depósito para conseguir un aval

Cando se outorga un depósito como fianza, mantense o beneficio da rendibilidade do
Por Carlos Astorelli 23 de Marzo de 2011
Img billetes100

A pignoración de depósitos é unha das opcións que permiten a moitos cidadáns acceder a préstamos persoais e outros produtos bancarios, como cartóns de crédito. No caso específico dos avais bancarios -requisito para optar a numerosos créditos hipotecarios-, a pignoración é apropiada para clientes con baixo nivel de solvencia ou con dificultades para que os seus parentes ou amigos actúen como avalistas. Cando se outorga un depósito como fianza, o banco constitúese en corresponsable da débeda e mantense o beneficio da rendibilidade do mesmo.

Necesidade de aval

Son numerosas as circunstancias que poden determinar a necesidade de contar cun aval: desde o acceso a un crédito persoal, hipotecario ou o financiamento para a compra dun automóbil, ata a firma dun contrato de aluguer da vivenda ou un local comercial. Nalgunhas destas operacións, é suficiente con que o avalista sexa unha persoa física: un debedor solidario que deberá demostrar a súa solvencia para, en caso de falta de pagamento do debedor principal, responder por el cos seus bens.

Noutras operacións, en cambio -como ao xestionar moitos contratos de aluguer ou certas hipotecas-, o contrato esixe a inclusión dun aval bancario para levar a cabo. Son múltiples os factores que poden determinar o acceso ou non a este produto, mediante o cal o banco se constitúe en garante da débeda.

Perfís de cliente

Como todo produto financeiro, o aval ten uns custos operativos que poden resultar onerosos, en función das cantidades en xogo. Por este motivo, un factor que será determinante ao outorgar o aval é o perfil do cliente (a súa aversión ao risco, ingresos, nivel de endebedamento, etc.) e o coñecemento que teña o banco del. En ocasións, desenvólvese un estudo de risco igual ao que se realiza antes de conceder un crédito, no caso de que a garantía que pida o banco para outorgar o aval sexa persoal.

Accións, títulos de débeda e outros valores mobiliarios poden pignorarse para acceder a préstamos, créditos ou avais

Se pola contra a entidade considera que é necesaria a participación de terceiras persoas, realizará unha avaliación da súa situación financeira para decidir se o outorga ou non. Tanto a disposición de amigos ou familiares que se constitúan en avalistas, como un nivel de ingresos e unha situación financeira solvente poden ser difíciles de conseguir. É neste momento cando os aforros poden resultar cruciais para conseguir o aval mediante unha pignoración.

Pignorar, unha fórmula posible

A pignoración consiste en deixar como fianza, polo aval que estende o banco, un depósito realizado “ad hoc”, que quedará atrapado mentres dure a débeda avalada. Accións, títulos de débeda e outros valores mobiliarios tamén poden pignorarse, para así acceder a préstamos, créditos ou avais. Desta maneira, obtense un dobre beneficio: o de fianza do aval e o da utilidade do depósito.

Isto significa que non se poderá dispor con liberdade do diñeiro depositado, mesmo aínda que termine o prazo de imposición e mentres dure o aval, pero si se percibirán os rendementos do produto.

As entidades aplican comisións de apertura e estudo para outorgar o aval, máis unha comisión de risco

O monto outorgado en aval dependerá do volume do depósito. Ademais, en xeral, as operacións deste tipo difiren se o interese do depósito é de renda fixa ou de renda variable. Na oferta actual, con frecuencia, outórgase o 100% do valor dos depósitos de renda fixa.

O custo da operación debe avaliarse: en depósitos de cantidades baixas, pode mesmo ser superior á súa utilidade. É habitual que as entidades apliquen comisións de apertura e estudo para outorgar o aval, máis unha comisión de risco (mensual, trimestral ou semestral) determinada por cada entidade no seu taboleiro de comisións. Acceder ao aval mediante unha pignoración é case seguro se o depósito é da mesma entidade, pero moi pouco probable se se asina con outro banco. En todo caso, se se parte da base de que o risco para a entidade é case nulo, xa que a liquidez da garantía representada no depósito é máxima, a posición de negociar comisións é moi favorable para os clientes.