Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Piscinas, diversión sen esquecer os dereitos dos usuarios

Os bañistas tamén contraen algunhas obrigacións ao entrar nun recinto deste tipo
Por mediatrader 1 de Setembro de 2005

As piscinas e parques acuáticos convértense en lugares de lecer moi visitados cando soben os termómetros, pero sempre deben reunir certos requisitos. Varias organizacións de consumidores lembran aos usuarios que deben vixiar os seus dereitos. A continuación cítanse algúns dos parámetros principais que deben cumprir estas instalacións e cales son os dereitos e deberes que teñen os bañistas, segundo a Federación Andaluza de Consumidores e Amas de Casa, Ao-ANDALUS.

Nas piscinas debe exporse nun lugar visible a capacidade máxima de aforamento. Ademais disporán de aseos e vestiarios instalados en locais cubertos e ventilados. Tamén deberán contar cun local de primeiros auxilios, así como de botiquín.

Na piscina propiamente dita haberá escaleiras de material inoxidable e con banzos de superficie plana e antiescorregadiza, e flotadores salvavidas instalados en lugares visibles e de fácil acceso para os bañistas. As paredes e o fondo da piscina serán de cor clara, antiescorregadizas e lisos. De igual modo, os cambios de pendente da piscina e os puntos de máxima e mínima profundidade deben estar correctamente sinalizados.

A superficie que circunda ao vaso terá unha anchura mínima dun metro, será de material antiescorregadizo e estará en perfectas condicións hixiénicas. En canto ao material hixiénico e sanitario, os aseos e vestiarios deben estar provistos, polo menos, de auga corrente, papel hixiénico, toallas monouso e dosificador de xabón.

O número mínimo de socorristas coa titulación válida dependerá do tamaño das piscinas: un para piscinas cuxa superficie de auga sexa entre 200 e 500 metros cadrados, dous en piscinas entre 500 e 1.000 metros cadrados e un por cada fracción de 500 metros cadrados cando as piscinas teñan unha superficie de auga maior.

A limpeza e desinfección da auga deberá realizarse diariamente. É obrigatoria a existencia dun Libro de Rexistro e Control da calidade da auga, a disposición dos usuarios que o soliciten. Durante o tempo de funcionamento da piscina, a auga dos vasos deberá ser renovada continuamente.

Obrigacións do bañista

O público que acode ás piscinas ten dereito a que se cumpran as medidas anteriormente sinaladas, pero tamén contrae algunhas obrigacións ao entrar nun recinto deportivo deste tipo:

-Non poderá entrar á zona de baño con roupa ou calzado de rúa.

-Obrigatoriamente utilizará a ducha antes da inmersión.

-Está prohibido abandonar desperdicios ou lixos na piscina. Deberá utilizar as papeleiras.

-Acatará a prohibición de entrar na piscina con animais, fóra dos cans guía.