Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plan Renove de electrodomésticos

O Plan Renove brinda incentivos para a adquisición de equipos de máxima eficiencia enerxética
Por Elena V. Izquierdo 6 de Outubro de 2010
Img colada
Imagen: david jones

O número de electrodomésticos nos fogares españois ha aumentado de maneira considerable nos últimos anos, unha situación que provocou un incremento do consumo enerxético no sector doméstico. A compra de novos aparellos non sempre supuxo a substitución dos antigos, xa que en moitos casos estes utilizáronse en segundas residencias. Para fomentar un mellor rendemento enerxético e contribuír ao uso racional dos recursos naturais, as administracións públicas colaboran no desenvolvemento de políticas de aforro e eficiencia, como o Plan Renove de Electrodomésticos. Esta liña conta con incentivos para a adquisición de equipos máis eficientes energéticamente, fronte a outros que fan un uso excesivo de auga e electricidade.

Aforro a longo prazo

O Plan Renove de Electrodomésticos, que forma parte do Plan de Acción de Aforro e Eficiencia Enerxética 2008-2012, pretende fomentar a retirada dos aparellos antigos que aínda permanecen nas vivendas, en moitos casos fabricados cando non era obrigatorio etiquetarlos segundo a súa eficiencia enerxética, e substituílos por outros que cumpran esta condición. Ademais de reducir o impacto que causa sobre o medio ambiente a utilización dos electrodomésticos, conséguese un aforro na economía familiar, xa que os novos aparellos gastan menos.

As comunidades autónomas, en colaboración co Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), puxeron en marcha esta liña de axudas que facilita a substitución de frigoríficos, conxeladores, fornos, secadoras, lavadoras ou lavalouzas pouco eficientes por outros de etiqueta enerxética “A ou” superior. Tamén hai axudas para cambiar a placa eléctrica por unha de indución.

A cambio do aparello antigo recíbese unha cantidade que, como mínimo, é de 50 euros por cada electrodoméstico substituído

Os equipos que gastan menos electricidade, os de clase “A e” superiores, tamén teñen un prezo máis alto no mercado en comparación cos menos eficientes. Con todo, a longo prazo, o menor gasto na factura da luz, sobre todo en momentos en que está previsto un encarecemento, compensa aos compradores. Para contrarrestar o prezo superior que se paga polos dispositivos eficientes, co Plan Renove búscase impulsar a compra dos electrodomésticos de baixo consumo mediante incentivos económicos e favorecer que os cidadáns opten polos de clase “A ,” “A+” ou “A++”.

Os beneficiarios

As axudas entréganse no ámbito da comunidade autónoma, por iso, os beneficiarios deben ser persoas físicas e maiores de idade que residan na rexión onde recibirán a subvención. Para acreditalo, en xeral basta co Documento Nacional de Identidade, no que figura o domicilio. En ocasións, con todo, o solicitante debe presentar o certificado de empadroamento, onde se constate que vive nunha localidade da rexión.

O beneficiario debe destinar os electrodomésticos ao seu propio uso e instalalos na súa residencia habitual e permanente. Ademais, ten que ter unha conta bancaria onde a Administración ingrese o diñeiro correspondente á subvención.

O beneficiario pode recibir unha axuda por cada tipo de electrodoméstico subvencionable

Pódese recibir unha axuda por cada electrodoméstico subvencionable: se se compra un frigorífico, unha lavadora e un lavalouzas eficientes e a cambio entrégase un antigo de cada clase, percíbese axuda por cada un deles. Se se adquiren dous electrodomésticos iguais, só é posible beneficiarse dunha subvención.

As comunidades autónomas establecen a miúdo outros requisitos que deben cumprir os beneficiarios, como a obrigatoriedade de manter a propiedade e o uso dos bens que son obxecto de subvención durante polo menos tres anos. A entrega do electrodoméstico antigo realízase no momento da adquisición ou con anterioridade, pero nunca antes da entrada en vixencia do Plan Renove do ano correspondente.

Cando o interesado asina a solicitude de subvención, enténdese que dá a conformidade para que a Administración poida comprobar que está ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias no momento en que se dite a proposta de resolución de concesión e abono da axuda.

Como obter a subvención

 • Nas páxinas web das comunidades autónomas recóllese unha listaxe de entidades colaboradoras onde se poden comprar os electrodomésticos e acollerse á subvención. Hai unha gran variedade de comercios adscritos a esta liña de axudas para que o consumidor poida escoller. Despois de elixir o centro adherido ao Plan Renove no que desexa adquirir o electrodoméstico, irá á tenda para realizar a compra.

 • Alí debe entregar unha copia do DNI e, se é necesario, o certificado de empadroamento. Na entidade colaboradora, con esta documentación, comprobarán se o solicitante cumpre os requisitos necesarios para converterse en beneficiario da subvención. No caso de que teña dereito á axuda, o establecemento rexistra a solicitude na aplicación informática correspondente e imprime dúas copias para que as firme o solicitante, que queda cunha delas. Desde os organismos que xestionan o Plan Renove lembran aos cidadáns que estes trámites son necesarios. Aconsellan que se nun establecemento pon trabas ao entregar as copias ou inscribir a solicitude, é preferible acudir a outro comercio.

 • No momento de realizar a compra, o comercio cobra o prezo íntegro do electrodoméstico e comprométese á instalación, retirada e reciclaxe do aparello substituído. Tras a comprobación por parte da Administración autonómica da documentación achegada, o comprador recibe na conta corrente que indicou a subvención correspondente.

O comercio cobra o prezo íntegro do equipo e despois a Administración ingresa a subvención na conta do comprador

Os prazos nos que os compradores poden acollerse este ano ao Plan Renove de Electrodomésticos varían en función da comunidade autónoma onde se aplique. Mentres que algunhas fixaron como data límite o 31 de decembro, outras xa deron por finalizada esta liña de axudas. Tamén é posible que, sen esgotar o prazo, a posibilidade de solicitar a subvención finalizase tras terminarse a partida destinada ao Plan Renove.

Contía da axuda

O Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía fixa un mínimo de 50 euros por electrodoméstico substituído e fogar, pero o importe que se entrega por cada aparello depende das comunidades autónomas que, polo xeral, aumentaron esta contía. Aínda que as axudas poden variar en cada rexión, este é un importe aproximado da cantidade que se obtén ao substituír un electrodoméstico antigo por outro máis eficiente:

 • Frigoríficos e combis de clase enerxética “A++”: 125 euros.

 • Conxeladores de clase enerxética “A++”: 125 euros.

 • Frigoríficos e combis de clase enerxética “A+”: 105 euros.

 • Conxeladores de clase enerxética “A+”: 105 euros.

 • Lavadoras de clase enerxética “A ,”eficacia de lavado A e consumo enerxético menor ou igual que 0,170 kWh/kg e lavadoras termoeficientes (cunha toma de auga quente e outra de auga fría) de clase enerxética A e eficacia de lavado A: 105 euros.

 • Placas de indución “total” (que impliquen a substitución dunha placa eléctrica convencional ou vitrocerámica): 105 euros.

 • Lavalouzas de clase enerxética “A ,”eficacia de lavado A e consumo enerxético menor ou igual que 0,98 kWh/ciclo e lavalouzas termoeficientes de clase enerxética “A e” eficacia de lavado A: 105 euros.

 • Secadoras de clase enerxética “A :”105 euros.

A ETIQUETA ENERXÉTICA

A etiqueta enerxética utilízase no ámbito da Unión Europea e ten que exhibirse en todos os electrodomésticos postos á venda. É obrigatorio que figure en frigoríficos , conxeladores, lavadoras, lavalouzas, secadoras, fontes de luz domésticas, fornos eléctricos e aires acondicionados.

As etiquetas comparten unha información común respecto da denominación do aparello, a marca e a clase de eficiencia enerxética. O resto dos datos varían en función dos electrodomésticos e refírense a características do equipo, de acordo á súa funcionalidade. Nunha lavadora pode destacarse o consumo de auga e nun frigorífico, a capacidade de conxelación.

Na etiquetaxe distínguense sete tipos de eficiencia enerxética identificadas por letras e cores. A cor verde, xunto coa letra “A”, sería o máis eficiente, seguido pola “B” e a “C”, ata chegar á letra “G”, en vermello, que identificaría os electrodomésticos que consomen máis enerxía.

As comparacións sempre se teñen que facer con equipos da mesma clase. Non se pode equiparar a categoría “A” dunha lavadora coa dun frigorífico, xa que só serve para valorar o rendemento enerxético de distintos modelos dun mesmo electrodoméstico.

Debido aos avances na redución de consumo que levaron a cabo os fabricantes de electrodomésticos, a Comisión Europea ha proposto crear unha nova etiqueta á que se sumarán tres niveles de eficacia, aínda que as cores manteranse. Aínda que aínda non é definitivo, está previsto que os Estados membros empecen a usar a nova etiquetaxe o próximo ano.

Os electrodomésticos máis eficaces pertencen á categoría “A+++”, seguidos por “A++”, “A+” e “A”. En todos os casos haberá sete letras, de maneira que se o electrodoméstico máis eficiente dun grupo está clasificado como “A+”, polo menos eficiente corresponderalle a letra “G” e se a “A” identifica o aparello que máis aforra, a “G” corresponderase co electrodoméstico que máis gasta.

Co obxectivo de facilitar a compra de televisores máis eficientes, a Comisión Europea tamén propuxo a finais de setembro que estes equipos dispoñan dunha etiqueta enerxética. Ademais, esta estendeuse xa a outros ámbitos, como os edificios.