Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plans de investimento das aseguradoras

Cunha rendibilidade garantida de entre o 2% e 4%, é o cliente da aseguradora quen decide canto tempo quere aforrar e cando desexa ter as súas achegas
Por José Ignacio Recio 20 de Xaneiro de 2013
Img billetes100

Os plans de investimento das aseguradoras son solucións financeiras que poden subscribirse desde 3.000 euros e que contan cunha rendibilidade garantida que oscila entre o 2% e 4%. Caracterízanse, a diferenza das realizadas polos bancos españois, polo feito de que son os propios clientes da compañía quen deciden canto tempo queren aforrar e cando desexan dispor das súas achegas. Son varias as compañías de seguros que ofrecen produtos paira o investimento. Neste artigo detállanse as súas vantaxes e algunhas das ofertadas no noso país.

Aseguradoras: rendibilidade de até o 4%

É habitual que paira obter una boa rendibilidade polos aforros sexa necesario contratar produtos que impoñen longos prazos, algo que inmobiliza o diñeiro durante un período de tempo importante. Pero non só pódense contratar estes produtos de investimento e de aforro nos bancos e caixas de aforro, senón que tamén as aseguradoras incorporan una oferta con moitas propostas que van neste camiño.

Consisten en solucións financeiras que poden subscribirse desde 3.000 euros e que contan cunha rendibilidade garantida que oscila entre o 2% e o 4%. E a diferenza das realizadas polos bancos, son os clientes da compañía quen deciden canto tempo queren aforrar e cando desexan dispor das súas achegas, en función das súas necesidades.

Teñen vantaxes fiscais moi claras, ao non existir retención fiscal durante o período do investimento

Son produtos flexibles en canto ao seu deseño e teñen unhas vantaxes fiscais moi claras paira os seus titulares ao non existir retención fiscal durante o período do investimento. Ademais, en gran parte das propostas expostas, cabe a posibilidade de retirar o investimento parcial ou total desde o primeiro día, sen ningún tipo de penalización (en casos concretos, hai tempos de permanencia elevados, que de maneira puntual poden chegar mesmo aos dez anos). En certa forma constitúense como produtos de investimento conservadores, cuxos titulares se garanten una rendibilidade correcta, sen correr riscos. Mesmo poden servir paira dispor dunha cantidade paira o momento da xubilación, xa que se permiten achegas adicionais ou extraordinarias.

Produtos de aforro e de investimento

Son xa varias as compañías de seguros que ofrecen produtos paira o investimento, que poden ser contratados polos seus clientes desde unha óptica diferente á tradicional. Os modelos que presentan son moi plurais, aínda que prima o investimento a longo prazo como fórmula paira obter una maior rendibilidade aos aforros depositados.

Con Santa Lucía, pódese contratar o Maxi Plan Investimento. É un seguro de vida-aforro cunha alta rendibilidade garantida. Durante un ano os seus titulares terán o seu capital garantido e cun interese do 3%. Pódese contratar desde 3.000 euros e a súa renovación é anual. O propio subscritor establece durante canto tempo quere aforrar e cando quere dispor do seu diñeiro. Isto é así porque transcorrido o prazo dun ano, este produto renóvase de maneira automática, cun interese revisado paira a seguinte anualidade. En caso contrario, poderá ter o capital e dos intereses xerados se o desexa.

O Multinversión, de Generali, permite investir o diñeiro cunha xestión do risco que elixe o cliente, con posibilidade de liquidez e obtendo una rendibilidade que dependerá da evolución das diferentes cestas de investimento que propón a aseguradora.

Aforro Activo, de Ocaso, caracterízase porque se poden aumentar ou diminuír as achegas periódicas e cabe a posibilidade de realizalas de forma extraordinaria a curmá única en calquera momento. Brinda una rendibilidade sempre actualizada, xa que a ganancia garantida seguirá a evolución dos tipos de interese. En caso de falecemento, o beneficiario percibirá, ademais do valor da póliza, un capital adicional do 10% de devandito valor cun límite de 6.000 euros. Ademais, coñecerase por anticipado o interese garantido aplicable ao seguro paira os seguintes tres meses.

Pelayo Seguros, con Flexiplan , posibilira unha flexibilidade total na cantidade de diñeiro que se desexa achegar e garante una rendibilidade mínima até o final do contrato do 2,30% anual, máis una taxa garantida cada semestre fixada de maneira anticipada. A posibilidade de retirar o investimento parcial ou total desde o primeiro día e a garantía que ofrece da totalidade das curmás investidas son outras das achegas deste produto.

Plus ultra deseñou Vida Investimento Activo Plus, paira cantidades mínimas de 3.000 euros. Optimízanse os aforros durante dez anos e pódese rescatar o investimento en calquera momento a partir da primeira anualidade. Por outra banda, garántese un tipo de interese paira o primeiro ano no momento de realizar o investimento e comunicarase por anualidades anticipadas o interese de renovación dos seguintes períodos.

Con Dinerseguros , a opción de Liberty Seguros, as achegas crecen de modo constante e sen sobresaltos, xa que tamén se garante una rendibilidade sen risco. A forma de pago é a través de primas únicas, cuxo mínimo é de 6.000 euros, e ten una duración de cinco anos e un día. O interese páctase ao comezo e queda garantido paira toda a duración do contrato.

A Mutua Madrileña decantouse por outro produto de prestacións similares: o Plan Aforro Fácil, que informa por adiantado da rendibilidade que obterá cada trimestre o cliente e que até agora ofreceu un rédito medio anual do 4,1%. Ademais, a diferenza do que sucede con numerosos bancos, sen asumir riscos nin ter que vincularse coa entidade mediante a contratación doutros produtos. Outra das súas principais achegas é que os subscritores poden decidir cando e canto queren achegar en cada momento e dispor do seu diñeiro cando o necesiten sen penalización.

Aforro 10 é a alternativa de Lagun Aro, na que é o propio cliente quen elixe o importe que quere aforrar, e en calquera momento poderá modificalo en función das súas necesidades. Mesmo poderá suspender as achegas sen recarga algún, mantendo sempre o dereito á continuación do pago. Tamén poderá realizar extraordinarias, alcanzando maiores rendementos paira estes casos contemplados no seu contrato. É un produto de aforro crecente, xa que xera máis rendibilidade canto máis tempo dure o aforro, cun tipo de interese garantido en cada semestre natural.

Vantaxes e garantías

Este tipo de produtos de aforro e de investimento que ofrecen aos seus clientes as principais aseguradoras españolas caracterízanse porque teñen unhas vantaxes fiscais ben definidas, xa que durante o investimento non se aplica retención fiscal anual algunha nin hai obrigación de declarar os rendementos. Ademais, permítese cambiar a estratexia de investimento sen penalización fiscal. No momento da disposición do investimento, a redución do gravame sobre o rendemento de capital mobiliario resulta moi vantaxosa: é do 75% si a duración do investimento é de cinco anos.

Polo que respecta ás garantías que cobre son tamén moi diáfanas: por unha banda as de supervivencia, co pago ao comezo da curmá achegada, á que se lle incorporará a rendibilidade garantida por cada un dos produtos; e, por outro, nas relativas aos casos de morte do asegurado, formalízase o abono da curmá neta satisfeita, máis os intereses acumulados até o momento do falecemento.