Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plans de pensións? Onde investir na recta final do ano

Os plans de pensións son produtos deseñados para aforrar de face á xubilación, cuxas achegas se poden deducir na Declaración da Renda 2015
Por Blanca Álvarez Barco 4 de Decembro de 2015
Img planes pensiones amortizar hd
Imagen: rmarmion

Nesta última recta do ano, é frecuente acordarse do plan de pensións e de amortizar hipoteca de face a rebaixar a factura fiscal. Estes días, os bancos reciben a visita dos cidadáns que, a pesar da crise, conseguiron reunir certa cantidade de diñeiro e acóllense a estas deducións que permite a lei. Pero cales son e a quen lle interesa? No seguinte artigo debúllanse os beneficios de amortizar hipoteca, así como os de facer achegas a un plan de pensións a finais de ano. Cal é o obxectivo? Aforrar e deducirse estas achegas que se fagan agora na Declaración da Renda 2015.

Como investir no plan de pensións a finais de 2014?

Unha opción para obter beneficios fiscais e deducirse o pago na próxima Declaración da Renda é facer achegas ao plan de pensións. Estas son deducibles da base impoñible xeral polo que, se o contribuínte achega agora ao seu plan de pensións, ao facer a Declaración da Renda 2015 devolveranlle parte do diñeiro investido.

Pero ollo! Coa última reforma fiscal, os límites para as achegas diminuíron, tanto o financeiro (máximo que se pode achegar), como o fiscal, é dicir, a cantidade máxima que é posible deducirse.

  • O límite financeiro reduciuse a 8.000 euros anuais, con independencia da idade, desde o 1 de xaneiro de 2015.

  • En canto ao límite fiscal, a achega máxima será a menor das seguintes cantidades: 8.000 euros ou o 30% dos rendementos netos do traballo ou actividades económicas, de novo, con independencia da idade.

Se se está casado, as achegas ao cónxuxe tamén poden reducirse no IRPF, pero a condición de que os seus ingresos non superen os 8.000 euros anuais.

Que ocorre en País Vasco e Navarra?

O tratamento fiscal das achegas a plans de pensións en Navarra e País Vasco difire do aplicable a plans de contribuíntes que residen noutras comunidades autónomas.

En Navarra , os límites máximos de achegas a plans de pensións son de 6.000 euros anuais, aínda que, no caso dos maiores de 50 anos, é de ata 8.000 euros anuais. O máximo que poden deducirse é o 30% resultante do conxunto dos rendementos netos do traballo e doutras actividades empresariais percibidas de forma individual. Se se é maior de 50 anos, a porcentaxe elévase ao 50%.

O límite de achega ao cónxuxe é de 2.000 euros, se o nivel de ingresos deste establécese en 8.500 euros. A achega a favor dunha persoa con discapacidade pode ser de ata 10.000 euros e as realizadas polas persoas con discapacidade partícipes será de 24.250 euros anuais.

Img jubilacioen grande
Imaxe: 401(K) 2012

No País Vasco os límites máximos das achegas son de 5.000 euros, se se trata de achegas propias, e de 8.000 euros ao ano, no caso de contribucións empresariais. O límite conxunto non debe superar os 12.000 euros e non existe a posibilidade de maiores achegas por razóns de idade. No caso de que as achegas excedan a citada cifra, poden ser reducidas no cinco exercicios seguintes, a non ser que xa se estea xubilado.

Para as achegas a favor do cónxuxe, o límite é de 2.400 euros, se os ingresos deste establécense en 8.000 euros ou menos. Se son plans a favor de persoas con discapacidade, a achega máxima a favor da persoa con discapacidade é de 8.000 euros.

E, como amortizo a hipoteca neste final do ano?

Só as hipotecas asinadas antes do 1 de xaneiro de 2013 poden rebaixar os seus impostos: ata 9.040 euros por persoa ou por unidade familiar no suposto de declaracións conxuntas. Por iso, todo o que se pague de cotas da hipoteca ou amortizacións (tanto os capitais e intereses ou comisións) non debería superar este límite para poder desgravarse o máximo, é dicir, un beneficio fiscal de 1.356 euros.

O cálculo da dedución por vivenda habitual é simple. Só hai que sumar todas as cotas mensuais pagas en concepto de hipoteca. Sobre ese resultado, hai que aplicar o 15% deducible por lei, ata o tope da dedución máxima. Ese máximo calcúlase tendo en conta o límite de 9.040 euros.

Unha vez que se decidiu amortizar hipoteca, pode facerse de dúas maneiras:

  • Redución de prazos: ao acurtar prazo, séguese pagando a mesma cota mensual, pero báixase o número de meses pendentes. En xeral, esta opción é a idónea, xa que a longo prazo abónanse menos intereses.

  • Redución de cota mensual: queda o mesmo número de meses pendentes, pero págase ao mes unha cantidade mensual menor.

Elixir unha ou outra depende das posibilidades económicas de cada persoa. Se se pensa a curto prazo, e téñense altas necesidades de liquidez, amortizarase o préstamo reducindo a cota; pero se se pode pensar a máis longo tempo, diminuirán os prazos sen reducir a cota ou, mesmo, aumentándoa.