Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plans de pensións para persoas con discapacidade

A súa subscrición supón vantaxes fiscais tanto para a persoa con discapacidade como para os seus familiares
Por José Ignacio Recio 24 de Xullo de 2008
Img discapacitado
Imagen: Dominik Golenia

Ata hai poucos anos as posibilidades de que as persoas con discapacidade puidesen ter ao seu alcance produtos adaptados ás características específicas da súa condición eran moi escasas. Dun tempo para acó, con todo, parece que o mundo financeiro sensibilizouse respecto das súas necesidades, e algunhas entidades dispoñen de plans de pensións deseñados para eles. A oferta é aínda escasa, e o que comercializan é un produto de aforro e previsión para asegurar o futuro económico das persoas que presentan un certo grao de discapacidade, cuxo principal incentivo son as vantaxes fiscais que ofrece no momento da súa subscrición. Este beneficio afecta tanto a quen ten discapacidade como ás persoas que aforran para el (cónxuxe e familiares por liña directa ou colateral ata terceiro grao).

Os novos plans van dirixidos a persoas cun grao de discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65%, cunha discapacidade psíquica igual ou maior ao 33%, ou aquelas que teñan unha incapacidade declarada xudicialmente, quen poden facer achegas directas ou recibilas ao seu favor. Así mesmo, estes plans benefician tamén aos familiares directos, aos cónxuxes e a quen teñan a tutela ou se ocupen delas. Poden facer e recibir achegas como nun plan de previsión e aforro. No entanto, contémplanse algunhas variantes á hora da súa contratación, como ocorre no plan deseñado pola aseguradora Previgalia, comercializado por Caixa Madrid e A Caixa, no que poden investir exclusivamente as familias que sexan membro dalgunha das asociacións de discapacitados que promoven o plan, ou das integradas na Mutualidade prol Minusválidos Psíquicos.

Coberturas adaptadas

Caixa Navarra dispón dun plan de pensións para estes usuarios no que se contempla que tanto estes como os seus familiares poidan elixir a opción investidora máis acorde coa súa situación persoal, así como modificala no tempo de acordo ás súas circunstancias e á evolución dos mercados financeiros.

Os titulares poden dispor do seu diñeiro se o necesitan xa que este plan de pensións pódese rescatar en casos concretos

O límite máximo de achega a estes plans de pensións é de 24.250 euros para o partícipe discapacitado, e de 8.000 euros para cada familiar. Iso sempre que o conxunto das achegas dos diferentes partícipes non supere os 24.250 euros ao ano, beneficiándose das deducións fiscais de que dispón este produto financeiro. Os titulares poden dispor do seu diñeiro cando o necesiten xa que se pode rescatar nos seguintes casos:xubilación do titular do plan, ou a partir dos 45 anos de idade se non pode xubilarse por incapacidade, ou por agravamento da discapacidade; falecemento do titular ou xubilación ou falecemento do cónxuxe do titular, dun dos familiares dos que dependa, ou da persoa que o teña ao seu cargo en réxime de tutela ou acollida.

As alternativas de investimento que ten Caixa Navarra abarcan varios activos ou mercados financeiros en función do perfil do subscritor. Así, pódese contratar un plan de carácter defensivo que inviste o 80% en renda fixa e o 20% restante en renda variable da zona euro, ou un produto máis agresivo baseado só en investimentos de renda variable nas principais bolsas internacionais.

MÍNIMO POR DISCAPACIDADE

O mínimo por discapacidade é a suma do mínimo por discapacidade do contribuínte e do mínimo por discapacidade de ascendientes e descendentes. O primeiro deles é de 2.270 euros anuais cando se padeza unha discapacidade do 33% ou superior, e de 6.900 euros anuais cando se acredite un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%. Aumentarase, en concepto de gastos de asistencia, en 2.270 euros cando se acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida.

Para beneficiarse do mínimo por discapacidade de ascendientes ou de descendentes, estes han de xerar á súa vez o dereito a aplicalo.