Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plans de pensións: todo o que debes saber tras a súa última reforma

A posibilidade de rescatar as achegas aos 10 anos de subscribir un plan de pensións e o abaratamento das comisións de xestión fan máis atractivo este produto, que gaña liquidez
Por Blanca Álvarez 11 de Setembro de 2018

Aos 10 anos de abrir o plan de pensións poderanse rescatar as achegas realizadas, sen necesidade dun suposto excepcional (desemprego de longa duración ou de enfermidade grave) ou unha continxencia das previstas na lei (xubilación, incapacidade, falecemento e dependencia). É unha das medidas máis innovadoras incluída na reforma dos plans de pensións. Xunto a outras, como abaratar as comisións de xestión, o novo regulamento pretende aumentar a súa liquidez e facelos máis atractivos entre os aforradores máis novos.

Img ancianos ppensiones listado

Plans de pensións: cambios necesarios… e positivos?

Os plans de pensións son un produto que durante anos gozou de moito éxito no noso país, pero que “estaba a perder importancia no mercado do aforro”, explica Nacho Mayoral Álvarez, economista, asesor fiscal e auditor de CYME Asesores. Aínda que a peche de 2017 case 10 millóns de persoas tiñan contratado un, segundo datos de INVERCO (Asociación de Institucións de Investimento Colectivo e Fondos de Pensións), ían perdendo fol e, por iso, hai uns meses modificouse o Regulamento de Plans e Fondos de Pensións para facelos máis atractivos. Así, este produto gañará novos subscritores, a pesar de que perdeu gran parte dos seus acenos de identidade, xa que estaba pensado para rescatar ao xubilarse, “unha maneira de canalizar o aforro no longo prazo e con certa seguridade”, di Mayoral.

Img proteccion ancianos

Cales son os cambios? Son positivos ou poden xerar problemas? Os que apuntan a abaratamento e liquidez “son positivos”, en opinión de Mayoral.

O máis destacado é a posibilidade de que os partícipes dos plans de pensións do sistema individual e asociado poderán dispor de forma anticipada do importe dos seus dereitos consolidados correspondentes a achegas realizadas con polo menos 10 anos de antigüidade, “co que aumenta bastante a súa liquidez”, indica o asesor fiscal. Respecto de quen teñan plans de pensións do sistema de emprego, poderán dispor dos dereitos consolidados correspondentes ás achegas e contribucións empresariais realizadas con polo menos 10 anos de antigüidade, se así o permite o compromiso e preveno as especificacións do plan e coas condicións que se establezan.

Pode supor un problema? Segundo Nacho Mayoral, podería suceder que “chegado o 1 de xaneiro de 2025 os partícipes, de forma masiva, decidisen facer efectivos os dereitos consolidados” dos asegurados ou mutualistas existentes a 31 de decembro de 2015.

Outro cambio é que se abaratan as comisións de xestión nos fondos con criterios investidores máis prudentes e orientados á preservación do capital. “Ao abaratar os gastos de xestión aumenta a rendibilidade dos plans de pensións”, sinala o experto.

Tamén se introduciron modificacións en relación cos criterios de cálculo do valor liquidativo das participacións nas especificacións dos plans e fondos de pensións. Ademais, nos procedementos de mobilización de dereitos entre plans (introducido pola Lei 26/2014, de 27 de novembro), a entidade xestora de orixe terá que informar á de destino sobre a contía de cada unha das achegas das que derivan o dereitos obxecto de traspaso e das datas en que se fixeron efectivas.

A fiscalidade actual dos plans de pensións

Unha das cuestións máis importantes dun produto bancario é coñecer como tributa. As prestacións percibidas tributan na súa integridade; as cantidades que excedan das achegas realizadas tributarán como rendemento do traballo no exercicio económico que se perciban.

Respecto da redución fiscal, “ten límites”, apunta o experto. Como límite máximo conxunto aplicarase a menor das cantidades seguintes:

  • a) O 30 % da suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas percibidos individualmente no exercicio.
  • b) 8.000 euros anuais.

Ademais, hai un límite adicional ao anterior de 5.000 euros anuais para as curmás a seguros colectivos de dependencia satisfeitas pola empresa.

Contratar un plan de pensións, si ou non?

Tendo en conta estas características, é boa idea contratar un plan de pensións? “Depende”, indica Nacho Mayoral. De que? De varios factores como o perfil aforrador de cada persoa, a idade e os plans que teña unha vez que se xubile. Necesitaremos facernos unha idea dos gastos que teremos e de canto diñeiro será preciso aforrar para afrontalos. Ademais, ao estudar se nos interesa contratar un plan de pensións ou non, hai que ter en conta a inflación, posto que é un produto a longo prazo, co que a perda de poder adquisitivo polo paso do tempo é unha variable importante.

En realidade, como sinala o experto de CYME Asesores, a rendibilidade real que se obtén cun plan de pensións “non é atractiva”. Iso si, conseguiremos ter un diñeiro inmobilizado que recuperar no momento en que máis se necesitará.

Pode retirar todo o mundo os fondos do seu plan de pensións?

A reforma pode crear confusión entre os subscritores dun plan de pensións. Non podemos acudir a un banco a rescatar xa o noso diñeiro, “aínda que fixésemos as achegas hai máis de 10 anos”, explica Nacho Mayoral Álvarez, economista, asesor fiscal e auditor de CYME Asesores.

En realidade, os partícipes non poderán ata o 1 de xaneiro de 2025 rescatar o seu plan de pensións. A partir desa data, unha vez que pasen 10 anos desde a achega, poderase dispor dos dereitos consolidados sen necesidade de que se dea un suposto excepcional ou continxencia.