Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plans paira reinvestir os dividendos

Os plans de reinversión de dividendos reportan una rendibilidade media do 4% e están destinados a investidores de perfil conservador
Por José Ignacio Recio 12 de Maio de 2008
Img dividendos
Imagen: Satendra Mhatre

Imaxe: Satendra Mhatre

Reinvestir os dividendos en bolsa é una das posibilidades que ten na súa man o pequeno e mediano aforrador paira ampliar os beneficios que obteña a través desta vía de retribución. Esta estratexia é empregada polos bancos que cotizan en bolsa, paira o que crearon diversos produtos nos que se poden depositar os pagos por dividendos. O investimento faise a través de contas ou de plans de reinversión de dividendos, e perfílase como una opción deseñada paira investidores de perfil conservador, que consideran aos dividendos como una renda fixa dentro da renda variable, xa que lles reporta una rendibilidade media en torno ao 4%. Os plans de reinversión, en definitiva, facilitan que os dividendos cobrados dunha sociedade deposítense nunha conta, de alta remuneración, paira logo reinvestilos comprando accións desta mesma sociedade ou empresa.

A reinversión de dividendos é una operación especialmente indicada paira o pequeno e mediano investidor de perfil conservador, pois o diñeiro abonado en dividendos vólvese a introducir nos mercados bolsistas a través de accións de empresas de gran solvencia económica e institucional. Algúns grandes e medianos bancos que cotizan en bolsa (Santander, BBVA, Popular e Guipuscoano) dispoñen deste tipo de plans paira recolocar o dividendo; en lugar de ingresar o diñeiro na conta corrente tradicional, faise nunha conta de alta remuneración, e cómpranse máis accións, de forma que se amplía a carteira de valores do titular. Os grupos financeiros que contan con este servizo ofreceron durante os últimos meses una rendibilidade de entre o 2% e o 5%; así, a do Banco Santander foi do 4,38%, do 5,22% a do BBVA, e o Banco Guipuscoano ha rentado un 1,80%. Os intereses tributan como rendementos de capital mobiliario, integrándose na base impoñible do aforro e soportando una retención do 18%, mentres que as persoas non residentes en España, que xustifiquen a non residencia, non soportarán retención algunha en orixe.

O funcionamento deste produto é sinxelo: o accionista cobra os dividendos correspondentes ás accións que posúe en carteira. Posteriormente, o banco ingresa o importe deses dividendos nunha conta de alta remuneración, creada paira tal efecto, paira una vez realizados estes puntos, e segundo o prazo estipulado (trimestral, semestral ou anualmente), proceder a comprar co saldo total existente en dita conta -na que non se poden realizar máis ingresos que os procedentes dos dividendos e os intereses propios da conta- o equivalente en accións.

Fórmulas de reinversión

O Banco de Santander é una das entidades máis prolíficas á hora de desenvolver produtos destas características e conta con varias opcións coas que aplicar esta estratexia, entre as que inclúe una destinada ao segmento máis novo da sociedade. Destaca a “Conta de Reinversión do Dividendo”, remunerada e libre de gastos e comisións, na que se ingresará o importe neto dos dividendos das accións do Banco Santander. Esta conta, dada a súa finalidade de reinversión, só admite tres tipos de movementos ou operacións: abonos por dividendos dedicados ao seu recolocación en accións da mesma entidade; deveño de intereses a favor do accionista titular da conta, e adeudos por reinversión do saldo en compra das accións. Desta forma, permítese que o investimento en accións desta entidade creza de forma automática e progresiva.

Os saldos (dividendos) dispoñibles nesta conta a determinada data devengarán a favor do seu titular un interese nominal anual do 9,646% correspondente ao 10% T.A.E. O saldo final será o importe dos dividendos abonados, incluídos os intereses netos devengados, desde o día do abono do primeiro dividendo até o día anterior inmediato á reinversión e destinarase á compra de accións do Banco Santander, que se efectuará sen gasto nin comisión algunha paira o titular da conta. O prezo de compra será o resultado de obter a media aritmética dos cambios medios ponderados paira ditas accións no mercado continuo español do día do abono do último dividendo de cada exercicio e dos nove días hábiles seguintes, segundo explican desde a entidade santanderina. Pero toda cara ten a súa cruz, e entre os inconvenientes deste produto atópase o feito de que paira adherirse ao mesmo as accións deben estar depositadas no Santander, Banesto ou Banif cun día hábil de antelación á data de pago do dividendo, para que estes poidan acollerse ao Plan de Reinversión do Dividendo Accionistas Santander.

As contas paira accionistas proporcionan una remuneración de entre o 8% e 10% de interese nominal anual e adoitan estar exentas de comisións por administración e mantemento

Outra alternativa, neste caso paira os máis novos, é a “Conta Nova Accionista”, un plan pensado paira investidores de entre 0 e 25 anos, que permite achegas adicionais. A súa mecánica baséase en que os dividendos xerados polas accións e a liquidación dos intereses abonaranse cada trimestre na conta. Quen se decida a subscribir este produto debe coñecer que, de acordo coa normativa vixente (Real Decreto 1065/2007), os españois menores de 14 anos que realicen ou participen en operacións de natureza ou transcendencia tributaria deben obter un número de identificación fiscal (NIF) propio. Entre a lista do Banco Santander de produtos relacionados cos dividendos atópase tamén a “Conta Accionista”, exenta de comisións (administración e mantemento). A conta non admite domiciliaciones, cartóns ou cheques e actúa como soporte de depósitos de accións e dos plans de aforro que ofrece a área de accionistas (de reinversión, mozo accionista…).

O “Plan de Reinversión de Dividendos” de BBVA tamén permite reinvestir en accións deste grupo bancario os dividendos netos que xeren as accións da carteira de valores do accionista. A principal característica deste produto é que o seu titular ten una conta remunerada a un tipo de interese nominal do 8% (T.A.E.: 8,16%), exenta de gastos bancarios e comisións, na que se abonan os dividendos netos xerados das accións que o titular seleccione: BBVA, Telefónica, Endesa, Santander e Repsol YPF e, na porcentaxe elixida paira cada un deles (pode ser diferente paira cada un dos valores). Pódese escoller entre diferentes períodos paira o seu recolocación: dous (semestral) ou catro veces ao ano (trimestral). Esta operación realízase a prezos de mercado, e está exenta de comisións e gastos. Do mesmo xeito que ocorre con outros plans, é imprescindible que as accións que se van a acoller a este sistema operativo estean depositadas en calquera oficina de BBVA. Este produto ten a vantaxe sobre os desenvolvidos por outras entidades de que aquí non se limitan a accións do propio banco, senón que se amplía a accións correspondentes aos pesos pesados da bolsa, os denominados “blue chips”.

O Banco Guipuscoano ha deseñado cóntaa Acción BG”, con similares características ás anteriores e, tamén como as anteriores, cunha alta remuneración respecto doutro tipo de contas. A súa mecánica é parecida ás do resto de produtos xa descritos: unha vez ao ano, o saldo acumulado na conta -composto polo dividendo a conta do exercicio e o complementario, así como os intereses xerados- destínase á compra de novas accións ordinarias de Banco Guipuscoano. Entre as condicións paira a súa contratación destacan a exención de gastos e de comisións bancarias, e a oferta dun 10% de interese nominal anual (10% T.A.E.).

Os “proles” e “contras” da súa contratación

Entre as vantaxes que pode atopar o usuario bolsista ao investir nun produto deste tipo atópanse as seguintes:

  • Proporciona una alta remuneración até o momento do seu reinversión.

  • Non contempla gastos de mantemento e administración.
  • Supón una compra automática de novas accións, de maneira que incrementa paulatinamente o saldo do investimento que se efectuou na entidade financeira.
  • Está exento de comisións de custodia e administración das accións.
  • É un produto moi cómodo paira o accionista, pois lle permite reinvestir o diñeiro xerado por este medio de retribución.

Aínda que é un produto moderadamente rendible non todo son vantaxes, e a súa contratación depende do tipo de cliente a quen vai dirixido. O usuario pode atoparse cunha serie de inconvenientes que poden desaconsellarlle a súa contratación:

  • Non admite domiciliaciones, cartóns ou cheques.

  • É un produto defensivo, paira investidores que prefiren directamente investir en bolsa ou utilizar outros mecanismos que proporciona a renda variable.
  • Está limitado á compra de accións do propio banco, aínda que nalgún caso esténdese aos valores “blue chips” que cotizan no Ibex-35.
  • Este produto financeiro está dirixido aos accionistas que teñan accións depositadas no mesmo banco, e non noutra entidade da competencia.
  • A oferta existente no mercado paira a súa contratación é moi escasa.
UN ÍNDICE COAS EMPRESAS QUE DAN DIVIDENDOS

O “Ibex Top Dividendo” é un índice da bolsa española que recolle ás 25 compañías con maior rendibilidade por dividendo do mercado español, cuxo obxectivo é recoller o comportamento das empresas que ofrecen este tipo de retribución. Os valores ponderan neste índice en función da súa rendibilidade por dividendo axustado polo capital flotante da compañía e cun coeficiente de liquidez en función da súa pertenza ao Ibex 35, Ibex Medium Cap ou Ibex Small Cap. O índice está conformado por Antena 3 TV, Abertis, Altadis, BBVA, Bankinter, Campofrío, Cementos Portland, Dinamia, Endesa, Enagás, FCC, Gas Natural , Iberdrola, Indra, Mapfre, Miquel Costa, Banco Popular, Rede Eléctrica Española, Repsol YPF, Banco Sabadell, Banco Santander, Telefónica, Telecinco, Uralita e Zardoya Otis.

Os accionistas interesados na retribución que ofrecen estas empresas deben saber que durante os próximos meses algunhas delas proporcionarán aos seus accionistas este pago. Así, o 13 de maio, Ferrovial repartirá 0,77 euros brutos, e o 4 de xuño, Mapfre dará 0,07 euros.