Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plataformas financeiras, coidado!

Operar en plataformas financeiras para investir os aforros require un coñecemento profundo destes mercados, xa que se pode perder todo o achegado
Por José Ignacio Recio 30 de Abril de 2015
Img inversion hd
Imagen: sanja gjenero

Nos últimos tempos apareceron plataformas financeiras en liña, onde os usuarios poden investir os seus aforros en calquera activo financeiro: accións de Bolsa, materias primas, etc. Aínda que poden xerarse ganancias extraordinarias, as perdas tamén poden ser moi agudas e ata é posible que desapareza todo o investimento. Os riscos son moi elevados e, por iso, como se indica no presente artigo, operar nestas plataformas require un coñecemento profundo destes mercados.

A que nos expomos ao operar en plataformas financeiras?

As ganancias ao operar en plataformas financeiras son extraordinarias, pero as perdas tamén poden ser moi agudas

Son moitos os usuarios que poden sentirse tentados de tomar posicións en produtos tan sofisticados como as plataformas financeiras, que utilizan potentes ferramentas para a súa difusión nos medios de comunicación con campañas publicitarias moi agresivas. Por iso, é necesario que os investidores lembren que constitúen uns produtos apalancados, que poden levar a perda íntegra das achegas realizadas. Non como nos tradicionais produtos destinados ao investimento (Bolsa, fondos, ETF, etc.), nos que pode perderse parte do capital investido (e moito nas operacións máis desfavorables), pero case nunca todo o depósito, pois só ocorre en caso de quebra ou desaparición da empresa cotizada.

Este escenario implica que os investidores deban comprender os riscos que leva optar por estes instrumentos para o investimento. É necesario que os coñezan e valoren as achegas negativas e positivas que xera a súa negociación:

  • 1. Poden xerar unhas plusvalías excepcionais -que non proporcionan outros produtos financeiros- en poucos días e, mesmo, horas.

  • 2. Require dun profundo coñecemento destes mercados, avalado pola experiencia de moitas operacións realizadas a través dos anos.

  • 3. Non se limitan á compra de accións, senón a case todos os activos financeiros (divisas, materias primas, metais preciosos, etc.).

  • 4. Comercialízanse baixo unhas comisións máis favorables para os intereses dos pequenos aforradores e, en calquera caso, máis baixas que nos investimentos tradicionais.

  • 5. As operacións poden realizarse a calquera hora, xa que están abertas a todos os mercados internacionais, co que non se interrompe o servizo, e sempre hai oportunidade para investir.

  • 6. É desaconsejable para un perfil de investidor medio, que de cando en cando tivo contacto con estes mercados e operacións e que sente inclinado por tomar posicións ante as posibilidades de revalorización que ofrecen estes produtos.

  • 7. Hai que coñecer moito as características dos mercados, xa que, de non ser así, sería algo parecido a xogar nun casino, pondo en risco os aforros.

  • 8. Pode levar a perda íntegra das achegas realizadas nos depósitos, é dicir, o 100% do capital destinado ao investimento. E, no mellor dos casos, as minusvalías serán moi severas.

  • 9. É un sistema de investimento que pode enganchar aos clientes, con efectos moi negativos sobre os seus intereses monetarios.

  • 10. Baixo ningún aspecto deben exporse estes produtos para un investimento a medio ou longo prazo, xa que as súas operacións teñen unha caducidade ao redor de tres ou catro meses.

Comisión por inactividade

A maioría dos prestadores de servizos obteñen comisións sobre cada operación, en función de cada plataforma, o investimento e o produto financeiro, aínda que sempre pode atoparse algún que non aplique esta comisión de negociación. No entanto, poden aparecer outras penalizacións que sorprendan aos usuarios deste servizo, como a comisión por inactividade.

Se detraerán ao redor de tres ou cinco euros, se a plataforma de negociacións seleccionada non se utiliza durante tres meses, co fin de compensar os custos de pór o servizo a disposición do cliente, aínda que este non faga uso do mesmo. Como consecuencia diso, é conveniente pechala, se non se ten intención de empregar os seus servizos, xa que a cantidade acumulada podería difuminarse ata que o saldo sexa cero e, por tanto, quedar inoperativa.