Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pólizas para a celebración de congresos, convencións e seminarios

As pólizas específicas para cubrir este tipo de actos contemplan a cancelación ou cambio de data do evento
Por José Ignacio Recio 20 de Decembro de 2008
Img congreso

Congresos e convencións, xornadas, seminarios e simposios. O Turismo de Reunións en España xerou un impacto económico superior ao catro millóns de euros debido á celebración de 18.790 reunións en 2007, segundo os datos publicados no último informe do Spain Convention Bureau (SCB). Calquera incidencia sufrida nun congreso pode supor para os seus participantes un alto custo na súa actividade profesional, por iso é polo que as aseguradoras creasen pólizas específicas para congresos, entre as que se contempla a cobertura por cancelación do evento. Dada a crecente importancia deste sector no mercado internacional de viaxes, as compañías ofrecen tamén seguros de viaxe que cobren os riscos máis habituais neste tipo de reunións.

A póliza que cobre a cancelación, reembolso e notificación de cambios é a máis útil, xa que é habitual que un congreso ou convención sufra por unha cancelación, cambio de datas, de sede ou a redución da duración. Cando se dan estes supostos, este tipo de pólizas garante o reembolso tanto da reserva do hotel e a sede, como os restaurantes e os gastos de notificación do cambio aos asistentes. Con respecto ao seguro de viaxe para os participantes, ademais de cubrir os posibles riscos desde que saen do seu domicilio ata que regresan (equipaxe, asistencia médica, responsabilidade civil privada por danos involuntarios causados a terceiros, gastos de anulación do congresista pola súa non asistencia ao congreso…) ofrece un servizo de asistencia durante todo o día.

Os seguros cobren os posibles riscos desde que o relator sae do seu domicilio ata que regresa

O risco básico que se debe cubrir nun evento é a responsabilidade civil; garantir a resposta adecuada ante posibles accidentes de asistentes e conferenciantes, como caídas, intoxicación alimentaria… En primeiro lugar hai que dar unha resposta médica, e despois afrontar economicamente a posible reclamación do prexudicado. Outro risco importante é o de continxencia, é dicir, a imposibilidade de celebrar o acto por causas alleas ao organizador e ao cliente (ausencia do conferenciante, choiva, etc.).

Coberturas

As coberturas específicas para congresos son as seguintes:

 • Gastos por cancelación do congreso: garántese o reembolso dos gastos ocasionados pola cancelación do congreso que se produzan a cargo do asegurado e sexanlle facturados polos seus provedores.
 • Gastos por cambio de sede: o asegurador farase cargo dos gastos extraordinarios orixinados polo cambio repentino da sede ata un importe máximo equivalente ao 10% da suma asegurada para gastos de cancelación do congreso.
 • Gastos por cambio de datas: a compañía faise cargo dos gastos extraordinarios por cambio de datas do congreso ata un importe máximo equivalente ao 10% da suma asegurada para gastos de cancelación.
 • Gastos por redución da duración do congreso: se se reduce a duración do mesmo, o asegurador abonará os gastos orixinados ata un importe máximo equivalente ao 10% do capital asegurado para gastos de cancelación.

Ademais, os seguros cobren as continxencias máis comúns que poden afectar os asistentes:

 • Equipaxe: roubo e danos da equipaxe ou efectos persoais (equipo fotográfico, material deportivo, etc.), ata 300 euros. Demora na entrega de máis de 24 horas, reembolso de gastos incorridos por compra de artigos de aseo e roupa de primeira necesidade, ata 30 euros. Documentos de viaxe, gastos de substitución por perda ou roubo, ata 60 euros. Apertura e reparación do cofre ou caixa de seguridade do hotel onde se aloxe o congresista, ata 60 euros.
 • Accidente ou enfermidade: inclúe un servizo de asistencia con chamada a cobro revertido. Asmismo, cobre os gastos médicos, (cirúrxicos, farmacéuticos e de hospitalización) no país de celebración do congreso e os derivados dunha enfermidade ou accidente ocorrido no mesmo. Para asistentes que non residan no mesmo país sede do congreso ata 6.100 euros; para os que residan no país onde se celebre o evento ata 1.500 euros. Outras continxencias que cobre esta póliza son a prórroga de estancia no hotel por prescrición médica, de 36 euros ata un límite de 360 euros; en caso de hospitalización, se dura máis de cinco días, as aseguradoras abonan o billete de ida e volta para un familiar.
 • Repatriación: en caso de enfermidade ou accidente, organízase o transporte mesmo en avión sanitario (se se procedese a unha repatriación dun enfermo ou ferido sempre se efectuará ao seu país de residencia). Cando se trata de falecidos, cóbrese ilimitadamente o traslado ata o lugar de inhumación en España.
 • RECLAMACIÓNS DURANTE A VIAXE

  As reclamacións relativas a equipaxes, accidentes, demoras ou responsabilidade civil débense realizar ao regreso da viaxe, dirixíndose á dirección da aseguradora que comercialice a póliza contratada. En caso de anulación de viaxe, débese avisar no momento do suceso, antes do inicio da viaxe.

  Se sucede un sinistro de responsabilidade civil, o titular da póliza deberá presentar un escrito no que consten detalladamente os feitos acaecidos e facilitar cuantos documentos fosen presentados polos prexudicados, indicando o nome e dirección dos mesmos. Tampouco se debe aceptar, negociar ou rexeitar ningunha reclamación sen exprésaa autorización da aseguradora onde se teña subscrita a póliza. Respecto da posible anulación do seguro de viaxe, pódese realizar a condición de que a póliza en cuestión non leve gastos de anulación, e antes de que se inicie a viaxe.