Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pluriempleo, una receita contra a crise

Un 54% dos traballadores tenta conseguir una segunda ocupación, unha porcentaxe moi superior ao do ano pasado
Por roserblasco 7 de Outubro de 2009
Img obreros
Imagen: Daniel Lobo

Coa crise económica as condicións laborais de moitos traballadores cambiaron: redución de horas extras, menos ingresos e, mesmo, despedimentos. A suma destas circunstancias obriga aos empregados españois a cambiar os seus hábitos de vida, sacrificar o seu tempo libre e buscar un segundo traballo. O 54% dos asalariados exponse hoxe esta opción, fronte ao 10% que así o tentaba o ano pasado.

Perfil do pluriempleado

A metade dos profesionais españois ocupados nun posto de traballo buscan un segundo emprego. Son datos da última enquisa anual que realiza a firma de selección de persoal Randstad. O estudo, realizado cunha mostra aleatoria de 1.083 persoas, sinala que os candidatos teñen dúas preferencias principais: un segundo traballo paira os fins de semana ou un emprego a xornada parcial que sexa compatible co seu posto actual. Una terceira posibilidade é aproveitar as vacacións paira gañar un diñeiro extra. As actividades máis demandadas polos pluriempleados españois son as de teleoperador, azafata, promotor ou atención ao público

Búscase un segundo traballo paira os fins de semana ou un emprego a xornada parcial, compatible co posto actual

Outra característica importante do pluriempleado español relaciónase co seu nivel de estudos. Un 29% concluíu a educación básica; un 22% estudou algunha modalidade de formación profesional; un 19% cursou bacharelato, e tan só o 22% son universitarios. Destacan os perfís de media cualificación que ocupan traballos cuxos horarios lles permiten buscar outra ocupación. Estes multitrabajadores son, na súa maioría, persoas estranxeiras que aspiran a soldos máis altos, aínda que se vexan obrigados a realizar xornadas moi longas.

Recomendacións

Os aspectos que máis se valoran nun segundo posto de traballo son os seguintes:

  • Mobilidade: é desexable que as persoas teñan facilidade, non só paira desprazarse, senón tamén paira cambiar de lugar de residencia.
  • Flexibilidade: hai que saber adaptarse ás condicións de traballo. A miúdo falla a tolerancia nas situacións duras ou difíciles.
  • Polivalencia: non significa que o traballador deba saber de todo, pero si ter uns coñecementos básicos. Convén ter una visión de conxunto paira comprender mellor o traballo que se desenvolve, entender que fan outros e contribuír a unha mesma finalidade.
  • Cultura de Proxecto: as empresas deixarán de ser unidades de negocio permanentes paira crear equipos de traballo que realicen proxectos conxuntos. Cando estes finalicen, emprenderanse outros novos. Algúns profesionais traballarán en sucesivos proxectos durante unha serie de anos, una tendencia que fomentará a cultura do pluriempleo.

A persoa que busca un segundo emprego debe ter en conta, ademais, outras cuestións:

  • Complementariedad: a segunda actividade non debe interferir de ningunha maneira na primeira, xa sexa por superposición de horarios, descenso de produtividade, conflito de exclusividade, etc.
  • Un enfoque provisional: hai que ser consciente de que pluriemplearse non é una situación sinxela e debe ser, na medida do posible, una situación temporal.
  • Certo risco: é posible que una das empresas non estea de acordo coa condición de pluriempleado do seu traballador. Isto pode provocar a perda do emprego.

Pluriempleo e pluriactividad

Pluriempleo e pluriactividad son dous termos diferentes que significan o mesmo: una persoa desenvolve, de maneira simultánea, múltiples actividades profesionais. Con todo, a efectos legais, hai que saber diferencialos coa propia normativa laboral de cotización na Seguridade Social.

O pluriempleo é a situación do traballador por conta allea que presta os seus servizos profesionais a dous ou máis empresas e en actividades que dan lugar a varias altas no mesmo réxime da Seguridade Social. É o caso dun empregado de comercio que traballa polas mañás nunha tenda e polas tardes noutra.

O pluriempleo é una opción moi habitual noutros países, onde os traballos de xornadas parciais son frecuentes

A pluriactividad, con todo, esixe o alta obrigatoria en dúas ou máis réximes distintos do Sistema da Seguridade Social. Afecta tanto a traballadores por conta propia como por conta allea e orixínanse tantas altas como actividades. Débese cotizar en cada un dos réximes, de acordo ás normas que os rexan.

De face á xubilación

Paira a pensión de xubilación, nos casos de pluriempleo sumaranse todas as bases de cotización dos empregos, aínda que sempre coa aplicación dun tope máximo de base de cotización. Só se terán en conta as cotizacións acreditadas mentres o xubilado estea na mesma situación de pluriempleo durante o dez anos anteriores.

En situacións de pluriactividad, paira calcular a pensión de xubilación tomaranse en conta as bases de cotización máis favorables de cada período.